Voda - pátý stav hmoty Voda. Pro nás běžná látka, se kterou se setkáváme dennodenně, je kolem nás a bez které bychom nemohli existovat. Bez vody není život. A díky vodě je život nejen na celé naší planetě, rovněž, i když si to neuvědomujeme, v celé galaxii i v celém vesmíru. Vodu známe většinou v běžném kapalném stavu. Dále známe vodu ve formě plynné vodní páry, která vzniká při varu, ale i mraky na obloze. A pak je tu voda ve zmrzlém, tedy pevném stavu jako led nebo sníh. Tyto tři skupenství zná každý, protože se s nimi v každodenním životě setkáváme. Existuje však ... Dozvědět se více ...
1. 5. 2024ormeosadmin
Prvek Bór je jeden z nejdůležitějších prvků regulující zdraví člověka. Živočichové zpravidla nedostatkem boru by neměli trpět, protože u nich hraje důležitou roli v řadě fyziologických procesů. Při konzumaci potravy bez bóru dochází k poruchám ve vývoji kostí, metabolismu minerálních látek, vývoji mozku, funkci imunitního systému a uvolňování inzulinu. Nejsilnější účinky nedostatku bóru se projevují při současném nedostatku vápníku či hořčíku. Teprve v roce 1981 byla stanovena důležitost stopového prvku Bóru pro člověka. Ačkoliv se zdá, že u člověka tento stopový prvek není esenciální, byly popsány účinky na biologické funkce člověka již u malých dávek Bóru (0,3-0,4 mg denně). Vyskytuje se hojně v komplexních sloučeninách s vitamínem C, B2, B6 a ... Dozvědět se více ...
30. 3. 2023ormeosadmin
V dnešní době dochází k obrovským změnám, které jsou nasměrovány k pádu a destrukci lidstva. Mnozí z vás jsou zmateni, dezorientováni a mnozí pod silným působením uměle vytvořeného strachu o život a své blízké. A jak je všeobecně známo, strach je klíčem k ovládání, což se docela účinně děje. Desítky let je projekt o ovládnutí planety a lidstva připravován a dnes v podstatě realizován. Málo kdo si dokáže představit důsledky dnešní uměle vytvořené pandemie a použití biologických zbraní globálně na celé planetě. Vysvětlení jak k tomu mohlo dojít a proč jsme padli do pasti by bylo v souvislostech na celou knihu, ne-li na celou řadu knih. Ale to není ... Dozvědět se více ...
23. 7. 2021ormeosadmin
Svět iluzí   Člověk je vytvořen s energií a energie vytváří jako tvůrčí bytost. Pokud chceme cíleně pracovat s energií, myšlenkou, musíme si uvědomit, že myšlenka je tvůrčí síla a působí, ať chceme nebo nechceme, v celém vesmíru. Myšlenkou máte moc tvořit a spolupřetvářet celý vesmír. Pokud použijete naráz všechny principy telepatie – myšlenku, energii, vůli, představivost – (což se děje vždy), dáte jí cíl, místo určení, musíte počítat s tím, že je to tvůrčí síla, která mění vesmír a jste za ni rovněž jako stvořitel odpovědni. Tedy za to, co způsobí ať v dobrém, nebo zlém. Je to zákon vesmíru! Lidé mají většinou strach ... Dozvědět se více ...
28. 3. 2021ormeosadmin
Maso – ano či ne?   Pokračování V dnešní době většina populace konzumující maso jako jednu ze základních potravin, už ani neuvažují nad tím, co to vlastně maso je. Nepřemýšlí nad tím, že jde o zabité zvíře, našeho bližního. Výrok Ježíše z Nazaretu: „Miluj bližního svého, jako sama sebe“ se netýká pouze naší rodiny, sousedů, přátel a všeobecně všech lidí, ale i našich bližních ze zvířecí říše, a v podstatě nejen je, ale všeho živého. Nemusíme jít do extrémů a je faktem, že lidé na maso dnes nepohlíží jako na něco, co bylo před nedávnem živým tvorem. Dnes už se nepodílíme osobně na zabíjení jatečních zvířat, ... Dozvědět se více ...
28. 3. 2021ormeosadmin
Maso – ano či ne?   Pokračování Nyní něco o úpravě a konzervaci masa. Ve zpracování masa se používají různé triky. Živočišná bílkovina, vepřový protein nebo také bílkoviny krevní plazmy. Co jsou zač? Bílkoviny krevní plazmy jsou součástí směsi přídatných látek a pomocných surovin, kterou nakupujeme již namíchanou od dodavatele. Jde o bílkoviny získané z plazmy vepřové krve sušením, při kterém dojde ke zkoncentrování bílkovin. Napomáhají ostatním složkám zajistit křehkost a šťavnatost výrobku. Živočišná bílkovina je produkt vyrobený z ořezů vepřového masa, které se suší a melou na prášek. Říkáme tomu sušené maso, používají ho snad všichni výrobci, jak do uzených mas, tak ... Dozvědět se více ...
28. 3. 2021ormeosadmin
Maso – ano či ne?   Pokračování Pokud se zaměříme na studie popisující důležitost konzumace masa, z pohledu nenahraditelnosti, tvrdí se, že naše strava musí obsahovat „všechny aminokyseliny“ či „kompletní bílkoviny“. Jeho stoupenci tvrdí, že když naše potrava nebude obsahovat všechny esenciální aminokyseliny v každém jídle, nedokážeme vytvořit „kompletní bílkovinu“ a naše tělo bude trpět nedostatkem bílkovin. Jedná se o podložený vědecký fakt, nebo jde jen o mýtus? Ti, kdo konzumují vyváženou syrovou stravu tvořenou ovocem, zeleninou a ořechy, netrpí nikdy nedostatkem aminokyselin potřebných pro zdraví. Rostlinné aminokyseliny obsahují mnohem více energie a tělo je může snadno rozložit a využít. K získání bílkovin z masa je zapotřební mnohem ... Dozvědět se více ...
28. 3. 2021ormeosadmin
Maso – ano či ne?   „Největším nepřítelem pravdy často není lež – úmyslná, účelná a neupřímná – ale mýtus – vytrvalý, přesvědčivý a nerealistický. Příliš často se pevně držíme stereotypů našich předchůdců. Podmiňujeme všechna fakta předhotoveným interpretacím. Užíváme si pohodlí názoru bez nepohodlí myšlení.“ - John F. Kennedy, Yale University, 11.6.1962   Svět je rozdělen v lidské populaci na masožravce a býložravce. Člověk není jedno ani druhé, ale je dnes v podstatě všežravec. Po tisíce generací ho okolnosti v přírodě naučily být všestranným a aby přežil, naučil se jíst v krizových situacích vše, co se sníst dalo a to platí dodnes. Čím je civilizace vyspělejší, bohatší, vzdělanější a na ... Dozvědět se více ...
28. 3. 2021ormeosadmin
Změna obalu produktů     Výzkum nás přivedl k zásadnímu poznání, že pokovené skleněné lahvičky jsou naprosto nevhodné pro naše produkty a v podstatě hmotě uvnitř škodí. Proč? Původní záměr vycházející pouze z logiky, ochránit hmotu Ormeos kapky před elektrosmogem a nežádoucím záření a elektromagnetickými poli tím, že se skleněná lahvička pokoví, uzávěr je rovněž z kovu a tím vytvoříme na povrchu Faradayovu klec. V podstatě to tak fungovalo. Ovšem bylo zjištěno nejen námi, ale i zákazníky, že tekutá hmota začala dříve či méně za jistý čas na povrchu zevnitř houstnout a vysrážet se do krystalické podoby. Tato vrstva už nešla ve vodě rozpustit. Rovněž jaksi další příčinou houstnutí ... Dozvědět se více ...
4. 11. 2019novetrendy
Jak nám vyrábějí nemoci, abychom se stali jejich zákazníky Obezita způsobuje většinu zdravotních problémů u nedůchodové populace. Kde se obezita bere? Už od dětství jsme programováni k vytvoření si závislosti na určitých potravinách. Obezita je nám doslova vyráběna, za účelem maximalizace zisků potravinářských společností. A vzniklé zdravotní problémy nás pak vrhají do náruče nemocenského průmyslu. Nechali jsme se přesvědčit, že určité zdravotní problémy jsou přirozeným projevem stáří. S obezitou je to však jinak. Nikdo nechce být obézní, nikdo nechce mít ani nadváhu! Jak se to tedy stalo, že obézních lidí stále přibývá? Nikdy nezapomenu na den, kdy jsem slyšel přednášku světoznámého ekonoma a bývalého poradce amerických prezidentů, Paula ... Dozvědět se více ...
24. 1. 2019novetrendy