Svět iluzí

 

Člověk je vytvořen s energií a energie vytváří jako tvůrčí bytost. Pokud chceme cíleně pracovat s energií, myšlenkou, musíme si uvědomit, že myšlenka je tvůrčí síla a působí, ať chceme nebo nechceme, v celém vesmíru. Myšlenkou máte moc tvořit a spolupřetvářet celý vesmír. Pokud použijete naráz všechny principy telepatie – myšlenku, energii, vůli, představivost – (což se děje vždy), dáte jí cíl, místo určení, musíte počítat s tím, že je to tvůrčí síla, která mění vesmír a jste za ni rovněž jako stvořitel odpovědni. Tedy za to, co způsobí ať v dobrém, nebo zlém. Je to zákon vesmíru!

Lidé mají většinou strach z podobných praktik používání energie. Mají strach, že pokud by všichni ovládali telepatii, každý by jim viděl do hlavy, znal nebo odkryl jejich nejvnitřnější tajemství, každý by je mohl ovládat apod. Tak tomu není! Takový názor mohou mít jen lidé, kteří nejsou čestní, nemilují sebe a tím i své bližní, mají špatné nebo zlé myšlenky a nechtějí, aby byli odhaleni. Nebo také lidé nevědomí, pohodlní se cokoliv učit a  nechtějí, aby byli v nevýhodě. Jiných podobných důvodů může být mnoho. Například proč ji ovládat je mít moc nad jinými lidmi. Vnitřní myšlenková tajemství vám nemůže nikdo odhalit, pokud sami nechcete. To, že začnete správně používat energii a začnete jí rozumět, neznamená, že ztratíte svou individualitu. Naopak, získáte ji!

 

Většinou lidé žijí v chaosu myšlenek a v chaosu dění, ztrácejí tím svou individualitu.

 

Okultní vládci této planety a mocenské struktury znající zákony tvoření, v jejichž plánu je plně ovládat tuto planetu a lidskou populaci se zasadili o to, aby byly vynalezeny na těchto duchovních zákonech prostředky a zbraně k ovládnutí. A tak byly sestrojeny zbraně jako syntetická telepatie (dále je ST) vedoucí k celosvětové myšlenkové kontrole.

Objev a výzkum ST se datuje už do první poloviny 20. století. Jako příklad mohu uvést monografii z r. 1934 od Drs. E. L. Chaffee a R. U. Lighta – „Metoda dálkového ovládání elektrické stimulace nervové soustavy“. Různé metody přebírali a praktikovali jednak lékaři pro léčení psychosomatických poruch a pak armády a různé mocenské struktury. Jednou z prvních bylo za druhé sv. války nacistické Německo a hned za ním USA a Rusko, tři největší velmoci, které se praly o nadvládu nad světem.

Objev ST je způsob, jak sdělit informaci přímo do mozku a změnit všechno. Ano všechno a celou vaší bytost! Vedly k tomu příbuzné objevy specifických kmitočtových pásem v blánových odezvách v mozku a jejich zesílení. To pak vedlo vědce k některým velmi vážným otázkám. Kam tyto technologie člověka opravdu zavedou? A jak psychotronické zbraně pracují?

Výzkum těchto zbraňových systémů začal hlavně za druhé světové války, kdy se hledaly všechny možnosti, jak zvítězit nad tou druhou stranou. Po válce se ve výzkumu pokračovalo dále proto, aby některá ze stran získala větší výhody a možnost nastolit světovou nadvládu. Existuje o tom mnoho informací. V 60. letech se zbraňový výzkum rozdělil do dvou zřetelně odlišných systémů. První zahrnoval zbraňové operace založené na frekvencích ve stejném rozsahu, jakou má lidská mozková elektrotechnická činnost kolem 14 Hz, které jsou nazývány E(L)F, nebo taky výjimečně (Low) Frekvence. V podstatě je to radar. Záměr přístrojů a účel byl způsobit různé nemoci tím, že rozruší elektrické vzory v specifických oblastech mozku a způsobí zvedání žaludku, slabost, strach z útoku, deprese, krátkodobou ztrátu vědomí a mnoho dalších symptomů na velkou vzdálenost. Měli byste si pamatovat, že E(L)F vlny patří mezi útočné, na rozdíl od EHF, které mohou pronikat do měkkých materiálů  hmoty. E(L)F vlny mohou bez problému pronikat a působit přes extrémně hustou substanci hmoty včetně silného vyztuženého betonu. Obranná opatření proti tomuto druhu radiace nejsou známá, snad ochrana olověnými deskami by mohla být účinná.

Jiné pole výzkumu se zaměřilo na zbraně pracující v mikro nebo milimetrové frekvenci, známé jako mikrovlnná technologie. Na rozdíl od radaru, který působí spíše plošně, na velkém území, lze mikrovlnné záření přenášet paprskem v přímce, a tak působit lokálně na malý prostor. Běžně se to dnes používá v radarových systémech. S touto schopností a navíc možností přeměnit paprsky na tělesné hodnoty elektromagnetického záření má dnešní využití satelitní techniky značnou strategickou hodnotu, protože lze paprsek zaměřit na konkrétní osobu. Ovšem není to jediná forma elektromagnetického záření, která může být použita jako zbraň. Je mnoho dalších elektromagnetických zbraní, které se vám mohou dostat do hlavy na dálku, ovlivnit vaše myšlení, potichu, nepozorovaně, přes zdi, a způsobit nepředstavitelnou bolest, únavu, nespavost, hlasy a představy v hlavě a mnoho dalších obtěžujících symptomů a nemocí, které zničí váš život. Jestli uslyšíte slabý bzučivý zvuk v uchu, je to jedna z největších elektromagnetických zbraní, HAARP.

Dnešní elektromagnetické zbraně, hlavně ty mikrovlnné, mohou působit selektivně, pouze na jednu vybranou osobu. Tak se může stát, že jeden člen manželského páru může mít potíže a být zničen, zatímco druhý nepocítí nic. Státní tajné zločinecké organizace si mohou vybrat kohokoliv, politika, podnikatele, jakéhokoliv občana kdekoliv na světě, který nespolupracuje nebo je použit k nějakým záměrům. Není pak problém mediální kampaní odůvodnit jakoukoliv situaci, událost nebo zločin jakýmkoliv způsobem. Nebo si myslíte, že to, co čtete, slyšíte, nebo vidíte ve správách je všechno pravda? V mnoha případech je takový cíl přinejlepším následně zdiskreditován, označen jako mentálně nemocný, nebezpečný, končící třeba na psychiatrii, i když ve skutečnosti je úplně zdráv. Rovněž je možné způsobovat mezi občany vzrůstající kriminalitu, aby mohly být ustanoveny represivní nástroje.

Dnešní zbraňové systémy, které dokážou přenášet mikrovlnné informace a působit v mozku člověka, jsou určitým kruhům známy pod názvem ST, jak je např. označuje Pentagon, což lze doložit vyjádřením Dr. Roberta Beckera: „Syntetická telepatie se aplikuje v tajných operacích navržených tak, aby cíl přiváděly k šílenství pro hlasy v hlavě nebo k doručení informací k naprogramovanému úkladnému vrahovi“.

Výsledky fyziky a inženýrství v elektromagnetických přenosech chorob jsou opravdu ohromné třeba ve výzkumu  sovětského biologa A.P. Dubrova v r. 1974. Dubrov objevil, že u fotonů stejně jako ultrazvuku mohou být pozorována vyzařování z buněk, když se dělí. Vyvodil pak vztah mezi těmito rytmickými událostmi a biogravitačními elektromagnetickými vlnami a navrhl uspořádat tyto vlny pro lidský mozek a vyvolat tak pozorovatelné účinky. Dubrov propagačně navrhoval, že pohyb vzdálených objektů, vzduchová ionizace během duševní aktivity ‚tajemně‘ projektuje vzdálený film, organické vzájemné ovlivňování s časem a změní se přes tento proces v molekulární projev. Jinými slovy, Dubrov říkal, že lidské vědomí by mohlo změnit organismus gravitačními elektromagnetickými vlnami vydávanými dělícími se buňkami a proto produkovat některé číslo z Psí fenoménu. Při ozáření smrtelnými fotony pokračuje ‚smrtelná struktura‘ v ozářených buňkách a zvětšuje se. Toto je rozšířeno skrz buněčnou kulturu mistrovským komunikačním systémem, který má schopnost postupně předávat virtuální členění v celkovém systému se smrtelným vzorem (i když žádný vir, chemikálie nebo radiace není přítomná). Zamyslete se nad chřipkovými epidemiemi a dnes nad C19 a vysílači 4G a nejhorší 5G. To je základní poznatek, z kterého vyšly další zbraňové systémy a instituce hluboko zapojené do mikrovlnných záření ‚zaměřených na energetické zbraně‘, pravděpodobně byl do těchto elektromagnetických vojenských programů včleněn Kaznachajevův objev smrtelného fotonu.

Kaznachajevovy  experimenty (a jiné) dokazovaly,  že jakákoliv buněčná nemoc nebo porucha může být do buněk na dálku vpravena zářením a elektromagnetickými prostředky (třebaže je ve skutečnosti neobvyklý EM). Vaše vlastní domovní elektrické rozvody se můžou stát anténou a vysílat „shadow“, tyto různé vzory nemocí a oslabovat váš imunní systém. Rusové například jsou připraveni takovými systémy šířit jakoukoliv epidemickou nemoc, ebolu, neštovice, mor aj.

Délkové skalární EM vlny mají také časovou působnost. Pokrýváním jistých zvrásněných vzorů (oscilace v čase ) na podélných vlnách, myšlence nebo pocitu mohou působit v osobě nebo osobách, které jsou v rušivé zóně (kde se vlnové paprsky kříží). Osoba si ničeho nevšimne, nenapadne ji, že je to cizí myšlenka a považuje ji za vlastní. (Stejně, jako u přírodní telepatie) Délková vlnová charakteristika by mohla způsobit celkem nevysvětlitelně pocit paniky nebo strachu, který člověkem spontánně prochází. Mohlo by se to dokonce projevit třeba i ve formě náhlého intenzivního vlastenectví. Explicitní slova a fráze  by pak každý považoval za vaše vlastní. Nebo by to mohlo způsobit zuřivost a nenávist, rozzlobenost a násilnost. Na druhou stranu by to mohlo také způsobit nepřetržitý smysl pro poslušnost a mírnost. Toto je odvážný nový svět psychoenergetiky a příchod „Mind Wars“ Myšlenkové války.

Skalární psychoenergetika ve své nejprimitivnější formě prostě „entrains“ – všechny mysli v cílové oblasti upadnou do hlubokého hypnotického vytržení. V této náladě by lidé byli najednou extrémně ovlivnitelní a odkázaní věřit čemukoliv, připraveni uposlechnout jakýkoliv daný rozkaz. Tyto experimenty a experimentátoři jsou nakonec schopni vyprovokovat jakékoliv tělesné změny nebo myšlenkovou změnu, jakou si přejí. Silný cit, silná bolest, intenzivní potěšení, bolestivé myšlenky, obrazy, vzpomínky, vnímání, sny, vize, ztráty paměti, změna paměti, změna osobnosti, nemoci atd. Delta & quot; v emisním spektru (změny z nulového odkazového spektra) reprezentují přesný celek všech duševních onemocnění, organických, chemických, atd. změny a vzájemná ovlivňování. Tím nastal finální závod o přímou myšlenkovou kontrolu nad celým lidským druhem.

A máme tu rovněž neslyšitelný zvuk. Tichá (převedeno na hlas FM) hypnóza může být přenášená použitím hlasového frekvenčního modulátoru a produkovat „hlas“. To je stabilní tón blízko vysokého konce sluchového rozsahu (15,000 Hz) a hypnotický hlas se od tohoto rozsahu liší  od 300 – 4,000 Hz. Každá svislá čára je jeden krátký puls mikrovlnného signálu při frekvenci, na kterou je lidský mozek citlivý. Načasování každého mikrovlnného pulsu je řízeno každým snížením přestavby vysílaného hlasu (Sharpská metoda, 1974). Pak mozek přestaví řadu mikrovlnných pulsů zpět k neslyšitelnému hlasu. Tady není možná žádná vědomá obrana proti této formě hypnózy. Obyčejné rádio a TELEVIZNÍ SIGNÁLY používají hladkou sinusovou vlnovou křivku. Tento vlnový signál nemůže normálně proniknout napěťový sklon přes nervové buněčné stěny. Radarové signály sestávají z velmi krátkých a silných pulsů a mohou proniknout strmý napěťový sklon přes tyto nervové buněčné stěny (Allan H. Frey, Cornell Univerzita, 1962). V konvenčním použití tichý podprahový systém zvuků by mohl využít hlasové příkazy, e.g. jako doplněk bezpečnostních systémů. Pod hudebním vysíláním, které slyšíte v obchodech a nákupních střediscích, může být skrytá zpráva, která pobízí proti krádeži, ale i nákupu zboží. A zatímco hlasové příkazy samotné nejsou silné, výsledek je ohromující. Aplikace jsou četné, i když nepochopitelné: Tisíce sodovkových strojů umístěných v Tokiu budou brzy ozařovat prostor s lákavým zvukem Coca Coly a několik amerických supermarketů bude propagovat tiše výrobky k zákazníkům, když budou procházet spojovacími uličkami.

Jako zbraň je možné použít i jiné frekvence zvuku, infrazvuk a ultrazvuk. Použitím třeba nadzvukového zvuku lze umožnit nočnímu baru hrát disko na jedné straně parketu a jiný styl hudby na druhé straně parketu. Ambulance vybavené nadzvukovými sirénami by mohly vyklidit ulice bez probouzení spících obyvatel. Norris společnost, Americká technologie, prodává takové zařízení za $600. Existují důkazy, že vláda USA má plány rozšířit rozmezí této technologie a projektovat je ve všech zemích. Může to být dokonalý plán tím, že využije systému HAARP prostřednictvím zámořských oblastí pomocí propojení GWEN. Vláda USA všechno popírá. Aspoň teď můžete tušit, k čemu může sloužit americký radar na našem území.

V r.1993 Obranné zprávy oznámily, že ruská vláda diskutovala s americkými protějšky o přenosu technických informací a vybavení známého jako „Akustika Psycho-correction.“ Rusové prohlašovali, že toto zařízení zahrnuje přenos specifických příkazů přes statické nebo bílé šumové skupiny do podvědomí člověka bez rozrušení rozumových funkcí.

Lékařský inženýr Ministerstva obrany USA prohlašoval, že v r. 1989 USA a Izrael pravidelně používaly mikrovlnné zařízení, aby ovládaly a řídily mysl Palestinců. Jen namátkou, abyste lépe pochopili něco o podprahovém zvuku, pár adres. Jinak můžete hledat a najdete jistě více.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Podprahov%C3%BD_sign%C3%A1l

Podrobnější informace o systému HAARP, snímky oblohy při ovlivňování počasí apod. a mnoho děsivých věcí najdete např. http://www.bariumblues.com/index.htm

 

Některé okolnosti potvrzují jako pravděpodobné, že konečná hybná síla v pozadí za organizovaným sledováním a elektronickým obtěžováním lidí je plánovaný Nový světový řád. Velmi pravděpodobně je vytvořený z tajných společností a politických organizací bohatých a vlivných, takových jako Rada pro Zahraniční Vztahy, širokospektrální Pověření, Bilderbergers a další jiní. Mluví se o bývalém americkém prezidentu George Bushovi seniorovi, ale nikdy to veřejnosti není vysvětleno v detailech. Myslím si, že hledat není zase tak obtížné, jen chtít a neschovávat se za něco.

Ředitel Neuropsychiatrie, Yale Univerzitní lékařská fakulta – Kongresový záznam Ne. 26, Vol. 118, 24. února 1974: “Potřebujeme program pro chirurgické léčení některých mentálních chorob a politickou kontrolu nad naší společností. Účelem je fyzická kontrola nad myslí. Každý, kdo se odchýlí od dané normy, může být chirurgicky znetvořen. Jednotlivec si může myslet, že nejdůležitější realita je jeho vlastní existence, ale to je jen jeho osobní hledisko, které postrádá historickou perspektivu. Člověk nemá právo rozvíjet svou vlastní mysl. Tento druh liberální orientace je velice žádaný. Musíme elektricky řídit mozek. Některé dnešní armády a generálové budou řízeni elektrickou stimulací mozku.“

Dr. Jose Delgado (MKULTRA experimenter který dokázal řízení radiovými vlnami na CNN v r. 1985)

Ukážeme si jednoduchý model. Například v parlamentu Evropské unie nebo v jakékoliv jiné vládě se rozhodnou, že začnou ‚jako‘ z určitých důvodů prosazovat zrušení a zákaz nějaké oblíbené činnosti. Např. v poslední řadě je to zákaz kouření na veřejných místech. Samozřejmě uvedou stovky důvodů, proč je to prospěšné a důležité zakázat a mnohdy při těchto modelech použijí důvody zdravotní, porušující vaše práva, obtěžování, podpoří to reklamou, médi apod. V neposlední řadě schválená Ministerstvem zdravotnictví negativní reklama na cigaretových výrobcích. Je to zločin, protože negativní reklama ovlivňuje vaši psychiku a může vyvolat nejen psychické poruchy, ale i samotnou propagující nemoc. To vše se v tomto případě děje. Nechci se zastávat kouření a kuřáků, to ne! Jde o princip. Jenže důvodů k onemocnění rakovinou plic může být mnoho! Například azbest, radon, karcinogeny aj. Ovšem svede se to na kouření. Hlavní uvedené důvody jsou zdravotní a obtěžování. Ovládat vás. Zamyslete se trochu se mnou. A když si proberete statistiky, obezita způsobuje mnohonásobně více onemocnění rovnající se epidemii a zabije ročně více lidí než zmiňované kouření tabáku.

Účelem těchto zbraní je vás naprosto ovládat a daří se tyto záměry naplňovat. Měly byste se zamyslet, že všechny nemoci a psychické poruchy včetně porušení imunity, mohou a pravděpodobně mají příčinu jinde. Dnes už se používají např. miniaturní nanoroboti, nanoviry nejen k vytváření nemocí a epidemií, ale i k ovlivnění vaší individuality. Zkráceně řečeno, nemoci jsou uměle vytvořené. Cílem není jen vás ovládat, ale ještě na tom pořádně vydělávat. Lékaři a léčitelé by se měli zamyslet nad příčinami nemocí a psychickými poruchami. Ne jen řešit důsledky. Důvod jejich vzniku může být naprosto jiný – syntetický. A rovněž, totální moc a nadvláda nad lidstvem.

 

Stanislav Kašpar