EU Čechům zakázala užívat byliny.

Kdo je marod, smí od letoška polykat jen chemii

Jste marod? A nechcete polykat chemii? Smůla. Odteď se totiž jen velmi těžko dostanete k relevantním informacím o alternativní přírodní léčbě. Evropští byrokrati nám zakázali podobné informace šířit. Šli tak na ruku lobbyistům. Už tak dost bohaté farmaceutické firmy chtějí větší a větší zisky a zdražování léků jim nestačí. Potřebují prostě všechny marody pro sebe.

„Naše internetové stránky právě procházejí drastickými změnami, vynucenými nařízením Evropského parlamentu a rady Evropského společenství (ES) č.1924/2006, které vstoupilo v platnost dnem 14. prosince. Na jeho základě již nesmíme zákazníkům poskytovat informace o účincích peruánských bylin a o jejich blahodárném vlivu na organizmus. Všechny tyto informace musíme ze stránek odstranit, což také postupně činíme, protože už chodí první kontroly…“ uvádí na svém webu zavedený jablonecký výrobce přírodních léčiv Uncaria ČR.
EU legislativa zavedla pro léčivé rostliny nepřiměřenou regulaci. Došlo k jejich vyjmutí z režimu potravin a odsunutí do vysoce omezujícího režimu, který byl šitý na míru pro průmyslové léky. Zakazuje užívat u potravin tvrzení, která by naznačovala jejich vliv na zdraví, s výjimkou tvrzení, která budou schválena Evropskou komisí. „Vše směřuje k tomu, že plánují možnost použití pouze chemických léků a úplný zákaz použití bylin. Kdo za tím nařízením stojí je více než jasné… Pokud se nyní neprobudíme a nezačneme s tím něco dělat, kdosi nám odebere další z práv svobodného člověka, možnost výběru volby péče o své zdraví,“ komentují novinku EU na svých stránkách dovozci oblíbených peruánských bylin.
„Pod záminkou ochrany spotřebitele bere lidem bezpečnou a dostupnou alternativu a nahrazuje ji institucionalizovaným přístupem. Evropské úřady se staví mezi člověka a přírodu a rozhodují o tom, co se o léčivých rostlinách smíme a nesmíme dovědět,“ komentuje nařízení EU prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc. „V praxi se tím naplňuje arogance a diktát moci. Obyvatelé EU jsou kráceni na svých právech, neboť je jim odpírána základní možnost svobodně si zvolit způsob péče o své zdraví, jak je ostatně zakotveno v Základní listině lidských práv a svobod. „Evropská unie, respektive její rozbujelá administrativa, se staví do role arbitra, který bude rozhodovat, co je a není pro zdraví občana vhodné,“ říká. Podstatou tohoto problému však podle prof. Valíčka není ve skutečnosti nic jiného, než vliv mocné farmaceutické lobby a její snaha po jejich ještě větších ziscích, o které přicházejí alternativní léčbou. Mají totiž dost finančních prostředků na požadované zkoušky i registraci léčiv, což je většinou nedostupné drobným firmám zabývajícím se výrobou přípravků pro bylinnou léčbu. Mají také finance na přesvědčení (uplacení) „profesionálních politiků“.
V USA, kde přípravky z léčivých rostlin užívají desítky milionů lidí, zaviní bylinná léčba statisticky smrt dvou lidí ročně, upozorňuje světoznámý odborník na léčivé rostliny Dr. James A. Duke. Pokud bychom pro USA předpokládali pouze dva miliony lidí léčených bylinami, znamená to, že úmrtnost v důsledku bylin je nejvýše 1 : 1 000 000.
Naproti tomu léky na předpis způsobily podle zprávy American Medical Association jen v roce 2005 smrt 15 107 lidí, tedy 1:14 000 vzhledem k počtu těch, kteří v USA užívají léky na předpis. Pobyt v nemocnici je ještě nebezpečnější – třeba podle American Association of Retired Persons umírá v USA v důsledku lékařského omylu 1 z 250 pacientů ročně.
Nesmyslným nařízením EU se snaží v Česku bránit například iniciativa  Nedejmesipřírodu.cz.
Podle ní ti, kteří žárlí na volnou dostupnost bylin, si v různých odborných lékařských časopisech ve snaze prosadit své zájmy dlouhodobě stěžovali, že byliny nepodléhají stejnému režimu klinického testování jako průmyslové léky a že někteří lidé byliny obhajují magickou rovnicí přírodní = neškodné. Bezpečnost bylinných přípravků je však realitou, za níž stojí evoluční důvody. Díky evoluci totiž mají léčivé rostliny u lidského druhu své klinické testování už dávno za sebou.
Podle iniciativy „Nedejme naši přírodu“ je pod záminkou „ochrany spotřebitele“ odebírána lidem možnost volby a navíc to zásadně omezuje nabídku a zvyšuje ceny na trhu léčivých rostlin. Poptávka po léčivých rostlinách totiž u většiny jejich druhů dávno nestačí přírodní nabídce a proto se léčivé rostliny pěstují. Většina lidí v průmyslové společnosti nemá čas ani příležitost sbírat či pěstovat vlastní léčivé rostliny a pokud bude lidem zakázáno léčivé rostliny a přípravky z nich prodávat a kupovat, znamená to de facto jejich odříznutí od léčivé síly přírody.
Více zde:
V posledních týdnech se zejména na internetu živě diskutuje o Zákonu o zdravotních službách z roku 2011 (č. 372/2011 Sb.), který přijala už Nečasova vláda a podle kterého mohou v ČR praktikovat homeopatii a další obory přírodní medicíny pouze lékaři.
Tato informace stačila mezitím pobouřit tisíce občanů u nás doma, ale i některé české krajany v zahraničí, kteří kvůli tomu náš časopis kontaktovali, a v reakci na to vzniklo i několik občanských iniciativ a další stále ještě vznikají, aby dosáhly jediného – znovuobnovení občanského práva na svobodnou volbu léčby v České republice, tj. aby si lidé mohli i nadále svobodně zvolit mezi klasickou a alternativní medicínou jako v posledních čtyřiadvaceti letech.
Jako první přišel s touto znepokojivou zprávou Ing. Aleš Sušický z Homeopatické fakulty s klinikou v Brně, který poukázal na uzavření prvních dvou ordinací homeopatů, a po něm následovali další. Vzhledem k tomu, že se informace začala lavinovitě šířit, přispěchala s komentáři na toto téma i některá oficiální média a svým komentářem zareagoval také úřad hlavního hygienika ČR a vzápětí po něm i Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vášně se mezitím snažil mírnit i předseda občanského sdružení Homeopatická společnost a uznávaný odborník Mgr. Jan Čehovský, který se opíral o právní rozbor dané situace, podle kterého se právníci shodují na tom, že je léčitelství v České republice i nadále legální. Nicméně připustil, že tu existuje tlak na omezení či úplný zákaz léčitelství a alternativní léčby, a to i u lékařů. Šlo by tak o závažný zásah do občanských práv, které zaručuje Ústava ČR.
Nejde však o jediné omezení přírodního léčitelství u nás. Už předtím totiž v tichosti česká vláda v návaznosti na evropskou legislativu postavila mimo zákon velkou část přírodní medicíny včetně bylin a výživového poradenství a nyní začala penalizovat ty, kteří i přes zákaz dál uvádějí na svých nebo prodávaných výrobcích léčivé účinky bylin nebo návody k použití takových doplňků. Stejně tak nelze míchat byliny pacientům pro individuální potřebu, ale musí jít o předem schválené bylinné směsi, tinktury, apod., čímž je nejen snižován účinek léčby konkrétního pacienta, protože univerzální přípravky nejsou tak účinné, ale je tím zároveň legislativci v podstatě připravována půda pro vstup farmaceutických kolosů do této oblasti léčitelství.
Z lidského zdraví se totiž stal postupem času výhodný artikl a tak bylo jen otázkou času, kdy si farmacie a klasická medicína všimnou stále populárnějších homeopatik a přestože se jim doposud spíše vysmívaly, budou na nich chtít nyní také participovat. Přirozeně že finančně. A jelikož je současná politika úzce propojena z byznysem, neexistuje kratší zkratka než od byznysmenů k zákonodárcům, kteří dokáží v „zájmu pacientů“ napsat zákony „na míru“ a je jedno, jestli sedí v národním nebo evropském parlamentu. To je přirozeně jedna verze vysvětlení, ta druhá může být přitom o mnoho prostší, a to ve smyslu, že cesta do pekla je v tomto případě dlážděna dobrými úmysly vinou striktně vědeckého, tedy omezeného rozhledu vědátorů, lékařů, úředníků a politiků, kteří se rozhodli ve jménu ochrany pacienta uspořádat tzv. hon na čarodějnice, který by nás mohl uvrhnout o celá staletí nazpět. Veškerá esoterika a spolu s ní alternativní medicína zažívají v současnosti v našich zemích nebývalý rozkvět. Z dostupných pramenů se mimo jiné odhaduje, že v ČR už dnes využívá přírodní medicínu na 800 tisíc osob, protože ta klasická si už někdy zkrátka neví rady. Dokonce i někteří promovaní psychologové se chodí radit ke kartářům, než aby brali psychofarmaka, protože si nevědí rady s vlastním životem, natož s problémy některých svých pacientů. Z toho je patrné, že i z alternativy se stává výdělečný obor, který stále víc ukrajuje z krajíce klasické medicíny a farmaceutického průmyslu, jejichž zástupci to nesou jen velmi nelibě. A tak místo toho, aby tyto obory jako jinde ve světě mezi sebou spolupracovaly a doplňovaly se v zájmu uzdravení pacientů, tak je tu snaha vytlačit alternativní způsob léčby do kriminálního prostředí a bojuje se o to, kdo bude moci od příště předepisovat a prodávat homeopatické kuličky.
Je těžké v této rozvášněné situaci některé ze stran vysvětlovat, že k úplnému uzdravení člověka vede cesta jen skrze plné uvědomění a vlastní nejhlubší nitro, nikoli přes nějaké berličky, na to je totiž současná společnost ještě příliš hmotně zatížena, a bohužel někdy ještě na obou stranách, jde ale o princip práva na svobodnou volbu vybrat si způsob léčby, který je našemu srdci nejbližší, a nenechat za sebe rozhodovat o svém životě úředníky, politiky, lobbisty a byznysmeny, protože bychom přejímali jejich vůli a nežili tím svůj vlastní život podle našeho nejlepšího vědomí.
Nikomu z nás nepřísluší soudit, to ale neznamená, že bychom si měli nechat sebrat možnost volby a vrátit se minimálně před rok 1989, kdy se léčilo a věštilo pokoutně a někteří léčitelé byli kvůli tomu zavíráni i na spoustu let do těžkého žaláře. Paradoxem pak bylo, že je vládnoucí smetánka v nouzi nejvyšší vyhledávala a nechala se jimi léčit. To už nejspíš nikdo z nás nechce prožívat, ať už je snaha okleštit přírodní léčitelství vedena jakýmikoliv důvody a jakýmkoliv režimem, který se může tvářit sebevíc přátelsky.
Nebojujme ale, protože tím vnášíme do kolektivního vědomí další zatížení a problém jen prohlubujeme. Vnášejme do této problematiky světlo, tzn. trpělivě vysvětlujme, přicházejme s argumenty, sdružujme se, ať je nás takových stále víc, předkládejme poslancům konstruktivní návrhy a tma a nepochopení musí samy jednou ustoupit. Všechno je to jen zkouška, kterou máme podstoupit a poděkovat za ni, protože zemře-li víra, stal se Bůh zbytečný… Dovolil jsem si uzavřít oblíbeným citátem lidového léčitele Jindřicha Paseky (na snímku), který si tím vším už jednou úspěšně prošel. Teď je to jen na nás. Nyní předávám slovo dalším, kterým není současná situace lhostejná.
Převzato:
Různé / Štítky: