V dnešní době dochází k obrovským změnám, které jsou nasměrovány k pádu a destrukci lidstva. Mnozí z vás jsou zmateni, dezorientováni a mnozí pod silným působením uměle vytvořeného strachu o život a své blízké. A jak je všeobecně známo, strach je klíčem k ovládání, což se docela účinně děje.

Desítky let je projekt o ovládnutí planety a lidstva připravován a dnes v podstatě realizován. Málo kdo si dokáže představit důsledky dnešní uměle vytvořené pandemie a použití biologických zbraní globálně na celé planetě. Vysvětlení jak k tomu mohlo dojít a proč jsme padli do pasti by bylo v souvislostech na celou knihu, ne-li na celou řadu knih. Ale to není předmětem tohoto webu. Mnozí z vás cítí, že je něco v nepořádku a jsou oprávněně zmateni, protože nemají dostatek informací. Chci to malou kapkou napravit. K vysvětlení použiji svůj komentář k channelingu, který mě zaujal a byl inspirací.

Napíšu něco o dopadu očkování na mnoho lidí v naší zemi a po celém světě trochu z jiného úhlu pohledu. Pravda o něm se stále více ukazuje a začíná pronikat i do oficiálních médií. Mnoho probuzených lidí oficiálně varuje. Existují videa a odborné studie. Dokonce už se dávají dohromady právníci, doktoři a odborníci v mnoha směrech, mnozí nositelé Nobelovy ceny, kteří připravují žalobu a zasazují se o zahájení druhého Norimberského procesu pro genocidu. Málo lidí se dostane k pravdivým informacím, protože je zavedena globální cenzura. Pro mnoho lidí už bude pozdě cokoliv napravit. Ovšem řešení jak z toho ven existují!

Proč tolik lidí nyní umírá téměř vždy po podání vakcíny, další jiní mají vážné komplikace?
To je vysvětleno několika faktory.

  1. energetický.

Vibrace Země rychle narůstají. Vakcína proti uměle vytvořenému viru nese stejné ʺuměléʺ prvky, což znamená velmi nízkou vibraci, která je v nesouladu nejen s lidským tělem, ale také energetickým prostorem, které ho obklopuje. V lidském těle začíná svou destruktivní práci primárně na energetické úrovni. Začíná ʺměnit frekvenciʺ všech orgánů lidské činnosti, které se již automaticky přizpůsobují nové vibrace Země a vyřazují je z rytmu.

Jinými slovy, vakcína energicky vtáhne člověka zpět do 3D světa. Reakce člověka závisí na tom, jak dalece emocionálně a mentálně je v 3D světě ponořen. Lidé s velmi nízkými vibracemi, jejichž vědomí nedosáhlo úrovně, které umožňují naladit se na nové vibrace Země, dokázali ʺvstřebatʺ tuto cizí nízko vibrační látku a dokáží s ní nějakou dobu žít.

Ti, jejichž vibrace jsou s danou látkou v nesouladu, na ni reagují velmi bolestivě. Jejich tělo ji odmítá všemi možnými způsoby, které se projevují různými druhy komplikací. Právě úroveň lidských vibrací vysvětluje různé reakce na jednu látku.

  1. placebo efekt – pozitivní i negativní.

Člověk po přečtení různých článků o zázračných vlastnostech vakcíny, si mentálně a emocionálně ʺvyladíʺ své tělo, aby ji přijalo.

Toho, kdo našel materiály o jeho škodlivých účincích, se zmocňuje strach o život, který v něm spouští mechanismy sebezničení, k čemuž do velké míry přispívá sama vakcína, která je určena právě k tomu.

  1. fyzický stav osob v době podání vakcíny.

Dokonale zdravý mladý organismus po určitou dobu dokáže odolat několika účinkům léčby. Každý má svou vlastní ʺbezpečnostní rezervuʺ. Tělo oslabené dalšími nemocemi se vzdá téměř vždy. To vysvětluje mnoho úmrtí na léky u starších osob.

Všechny tři faktory jsou navzájem neoddělitelně spjaty a mohou ovlivňovat vývoj událostí v individuálních kombinacích. To vysvětluje různé reakce na jednu látku u různých lidí.
Nejodolnější vůči vakcínám jsou plazi jako uměle vytvořená rasa (myšleno reptoloidní rasa). Její vibrace jsou s vakcínou na stejné vlnové délce. Právě na to byli zaměření ti, kteří tento obludný experiment vytvořili. Plazům byla přidělena role ʺlokomotivyʺ, která svým příkladem táhne celý ʺvlakʺ lidstva. Proto se nyní připravuje nejširší experiment, kde je koncentrováno velké množství těchto tvůrců ztělesněných v lidských tělech.

To, že vakcíny pro Covid-19 jsou biologickou zbraní netřeba komentovat. Desítky let se snaží vládci této planety, kteří se považují za Elitu nás eliminovat na určitý počet obyvatel a používají k tomu mnoho nástrojů a metod. A pořád se nedařilo, lidstvo odolávalo a navíc se rozrůstalo. Takže, poslední projekt připravovaný desítky let je v běhu a docela dobře funguje.

Nebyl jsem ani moc překvapen, když se začaly u očkovaných lidí objevovat zjištění změny v energeticko-informačním poli jemnohmotných polí aury, tedy i čaker, což má obrovský dopad na hmotnou, psychickou i duševní podstatu člověka. Očkovaní lidé začali být uzavřeni v temném vajíčku, energetickém obalu. Byla zablokována srdeční čakra, což má vliv mimo jiné na emoce. Oslabena první čakra, což je důležité pro fyzickou funkčnost těla. A nejhorší je, že byl zablokován kanál na Univerzum. Nazval bych to, že se z člověka takto stal tzv. duchovní zombie.

Vakcína byla vyvinutá na základě 3D plazích programů je schopna způsobit nevratné procesy v Božském zákonu člověka a ve skutečnosti ho připravit o duši. Jak se to může stát, když tyto pojmy vibrují na zcela odlišných úrovních?

Vakcína obsahuje geneticky naprogramovanou RNA. Po zavedení do lidského těla je spuštěn mechanismus reverzní transkripce, který čte RNA a překládá ji na DNA, což může být začleněno do genomu mitochondrií a do genomu buňky. Za spojení s Vyššími aspekty je zodpovědná epifýza, a jako ʺtransformátorʺ přenáší informace a vrací je již zpracované z božského hlediska v podobě intuitivní výzvy nebo telepatické komunikace. Je jen jednou ze složek Božského trojúhelníku. Toto je část, kterou Duše odnáší po smrti fyzického těla do vyšších světů, kde zůstává až do své příští inkarnace. A nachází se v epifýze. To je důvod, proč si neživí tvorové vytvořili celý kult pro extrakci adrenochromu, který jim poskytuje alespoň dočasné omlazení a získání bezprecedentní síly.

Ano, duše je ve své podstatě nesmrtelná. Ovšem v původním stvoření člověka, jako božské bytosti, tvůrce vesmíru se svobodnou vůlí tvořit, byla nesmrtelná i fyzická část bytosti člověka. Původně měl člověk 12 řetězců DNA. Jistým genetickým zásahem v dávné minulosti falešnými bohy, bylo z DNA odebráno deset řetězců. Tedy ony tam jsou pořád, ale pouze energeticky utlumeny. Tento zásah přetvořil člověka na úroveň inteligentního zvířete a otroka pro Elity a vytvořený Systém Antimatrixu.

Aby bránily našemu spojení se Stvořitelem, aby nás učinily podobnými sami sobě, aby nás snížili na jejich úroveň, temné bytosti široce inzerovali používání a konzumaci potravin a nápojů, které mají vysoký obsah chemických sloučenin, které při požití ʺkalcifikovalyʺ epifýzu, čímž tlumily božské světlo v člověku. Fluoridové zubní pasty jsou toho ukázkovým příkladem a v neposlední řadě GMO potraviny.

Ano, pokud je zavápněná šišinka, můžete meditovat a provádět jakékoliv duchovní cvičení a nedojdete k žádnému duchovnímu postupu. Bylo vytvořeno mnoho látek a systémů, které měly účinně šišinku, mozek a orgány zavápnit. Proto byla vytvořena esence Ormeos 11, která vrací vápník z orgánů zpět do kostí.
Člověka odlišuje od plazů nebo Orionů energetická struktura a aktivní (funkční) šišinka. Jako fyzický orgán je přítomna v jakémkoli lidském těle, ale může být aktivována pouze u lidí. Přirozeně, pokud jeho vibrace a úroveň vědomí stoupnou na určitou úroveň. Všechny esence Ormeos zvyšují vibrační úroveň!

Tekutý krystal nanočástice zavedené do lidského těla během očkování ʺkalcifikujeʺ epifýzu. Z lidského genomu tak zmizí jeho božský kód a člověk přestane být člověkem, promění se v bytost nižšího řádu. Částice duše očkované osoby se ʺkalcifikujeʺ, to znamená, že se sama zničí. Samozřejmě jsou tu další aspekty očkování.

Energetickým aspektem je stejná úroveň vibrací a vědomí s hadí rasou. Proto došlo po očkování  i ke změně aury a informačního pole. Volba nechat se očkovat nebo ne, může v životě člověka dozrát, pokud má pochybnosti, obavy, strachy a další trojrozměrné programy. Pokud je člověk svým vědomím nad třetí dimenzí, pak ve fyzické realitě pro něj taková situace jednoduše nebude přitahována – nebude rezonovat.

ʺSebezničeníʺ znamená souhlas samotné osoby s očkováním, to znamená právo nakládat s životem, myslí a tělem – samotný zákon svobody volby. Pokud není ve vědomí člověka žádná agresivita a strach, pak mu podle Zákona podobnosti (reflexe) jednoduše nemohou dát vakcínu ani násilím. Mnozí z vás jsou na rozpacích a nevíte, co očekávat od vašich blízkých, kteří podlehli obecnému vzrušení a nechali se očkovat. Nedojde u nich k žádným drastickým změnám, které by vás mohli ovlivnit. Pokud přežijí a nezemřou na následky očkování, což je hlavním záměrem celého projektu. Budou v nich probíhat změny, protože nyní v nich bude převládat hmotná složka a ta duchovní postupně zanikne. Budou se více než kdy jindy starat o své zdraví, protože k ukvapenému kroku je vedl strach o jejich životy, s čímž plazi počítali. Tito lidé začnou pozorně naslouchat sami sobě a budou hledat nové neznámé příznaky nemoci, které je budou tlačit k tomu, aby užívaly nové dávky silně propagovaných vakcín. Skutečně budou mít příznaky, protože látky k tomu byly začleněny do všech typů vakcín nabízených lidem. Koneckonců to byl přesně jejich cíl: nastartovat v lidském těle řetězec nevratných procesů vedoucích k sebezničení. A díky tomu pandemie nikdy neskončí až do doby naplnění záměru.
V tomto případě již nepomůže jakákoli řeč o zákonech vesmíru, o duchovní práci vedoucí k uzdravení a dokonce ani o psychosomatice, protože duše této osoby je již slepá a hluchá. Začíná žít podle programů, které byly zavedeny vakcínou. Navenek si u této osoby možná nevšimnete žádné změny, ale jeho energetická složka je již úplně jiná. Není již schopen jít nad rámec trojrozměrnosti. Sám vlezl do klece a zavěsil na ni zámek.

Na celou problematickou situaci je řešení. Prozřetelnost Univerza věděla dopředu co se chystá a jaké jsou plány Elit. A tak na podzim roku 2019 jsem dostal impuls vyrobit novou esenci Ormeos C 01 a následně Ormeos 11. Obě jsou z rozdílných surovin, ale mají podobné účinky. Řeší mnoho zdravotních problémů a hlavně, spálí svou energií patogenní viry, posílí imunitu, harmonizuje tělo a co je důležité, zvyšuje vaše vibrace. Chrání vás to proti negativním útokům a působení. Takže eliminuje biologickou zbraň Covid-19. A protože zvyšují tyto esence vibrační úroveň energeticko- informačního pole jemnohmotných polí aury, tedy i čaker, nepůsobí na vás pandemický drakonický program. Můžete tak zachránit svou duši i tělo. Neplatí to jen pro ty, co jsou nakaženi Kovidem, nebo jako prevenci při užívání, ale může to zvrátit působení i po očkování a vrátit člověka do původního stavu. Proč?

Ti, co způsobili a vyvolali pandemii, zavedli očkování vakcínami s geneticky naprogramovanou sekvencí RNA, která změnila DNA buňky na GMO člověka, zapomněli na jednu podstatnou věc. Na samotnou DNA. Vysvětlím oč jde.

Temná Elita, která spustila pandemii a zavedla vakcíny byla v domnění, že na základě vědeckých objevů ovládne svět. Zneužily vědu ke svému prospěchu a záměru. Založili působení vakcín na fungování autoimunity vyvolané nepřátelskými genetickými vetřelci, (kteří mohou zahrnovat i geneticky upravené potraviny – GMO.), jež negativně přeprogramovávají DNA tím, že využívají proces přepisu RNA přikazující tělu replikovat umělé kódy uvnitř buněk. Ve vakcínách už šli dále a přímo vám dopravili už naprogramovanou sekvenci RNA. Jakmile je tedy vlastně DNA přeprogramována, získá schopnost doslova vytvářet nové patogenní, či „patogenetické“ buněčné kultury. Původní holografická matrice, aby mohla neustálé deformaci zabránit a opravovat špatné kódy, potřebuje tu správnou energii a frekvenci světelných vln. A té je nedostatek z mnoha příčin.

Co je holografická matrice DNA?

Dr. Vladimir Poponin a dr. Peter Garjajev udělali pokus, když do nádrže byl umístěn vzorek lidské DNA a poté byly fotony sledovány. Fotony na sebe vzaly konfiguraci lidské DNA. Dokonce, i když byl vzorek DNA odstraněn, fotony si zachovaly konfiguraci lidské DNA.

V biologii se dnes stále více upíná pozornost na systém známý jako „biofotonová světelná komunikace“ (biophoton light communication), který je, jak se zdá, nedílnou součástí mnoha regulačních procesů v živých organismech. Tento holografický buněčný ekvivalent nervové soustavy je sofistikovanou komunikační sítí, která pracuje v rámci DNA a k transferu dat využívá světla. Je mnohem rychlejší než nervová soustava a může být považována za kvantový biopočítač souběžně zpracovávající data, jenž funguje jako nezprostředkované elektromagnetické rozhraní v daném konkrétním prostředí. A tak není divu, že v letech 1984 – 1985 učinila vědecká skupina Dr. Garjajeva velmi překvapivý objev. Zjistilo se,  že „in vitro“ vzorek DNA, jež se nacházel ve zkumavce, měl schopnost přitahovat a využívat koherentní laserové světlo. To bylo doslova přinuceno, se šířit po spirále podél šroubovice DNA. To samo o sobě bylo neočekávané. Ve skutečnosti to bylo doslova ohromující, evidentně to totiž posunulo tehdejší paradigma chápání problematiky DNA o notný kus cesty dopředu. Ale to nebylo ještě všechno. Poté, co byl odstraněn vzorek DNA, došlo k odinstalování přístroje, ale fotony i nadále pokračovaly ve svém spirálovém pohybu, přesně tak, jako když se na místě DNA ještě nacházela. Tento efekt trval ještě měsíc.  Celý tento proces byl označen výrazem „Fantomový efekt DNA“. Ve skutečnosti to znamenalo, že nějaké zatím neznámé, resp. „nové“ pole o charakteristice skalární/torzní ovlivňovalo éterické médium, což umožnilo unášet kvanta světla i v nepřítomnosti vzorku DNA.

A na to Elita zapomněla. Neuvědomila si, že mohou existovat možnosti jak tento fantomový efekt spustit. Jinak, jak aktivovat spící holografickou matrici DNA. Celá desetiletí se snaží, aby tato matrice byla spící navždy. Vytvoří se nízká vibrace. To samozřejmě způsobuje jak již uvedeno, genetickou deformaci a možnost vytvářet přeprogramování DNA. Tato holografická matrice je základní program zdravých kódů DNA a má za úkol, pokud má dostatek světelné energie, hlídat a přeprogramovat napadenou DNA tak, aby buňky byly zdravé. Tedy jinak řečeno, aby tělo člověka bylo zdravé, bez nemocí a fungovala imunita tak jak předtím po miliony let. To je celý klíč!

Jak působí esence Ormeos?

Když se orálně monatomy z esence dostanou do těla, naváží se na řetězec DNA. Energie esence je v souladu s bio polem člověka. Vytvoří stejný efekt, jak popsal při pokusech Dr. Garjajev, tedy světlo začne proudit ve spirálovém toku po řetězci DNA. Tím vytvoří vír a kolem něj časoprostor. Dochází k dalšímu stahování volných fotonů a elektronů. Následně se rozzáří holografická matrice a provede restart DNA, tím, že přeprogramuje aminokyseliny a kódy a odstraní špatné kódy. Uvede do správného stavu zdravé buňky. Je to podobné, jako u zavirovaného počítače, taky ho musíte restartovat a vyčistit. Jinak přestane fungovat. Působení esencí Ormeos je založené na energiích, ne na chemii. Celý vesmír je vytvořen a je jen energie. Lidé a všechno hmotné je zhuštěná energie. Ví to každý fyzik. A energie vytvářená elementárními částicemi má vědomí a inteligenci. To už kvantoví fyzici objevili a popsali v článku „Kvantoví fyzici dokázali existenci Boha“. Proto i esence Ormeos jsou živou hmotou a vyzařují energii s vlastní inteligencí. A tyto energie ví, co mají dělat a jak v souladu s Univerzem. Jak vidno, řešení je a je dávno pro vás připraveno.

 

Stanislav Kašpar

Jako námět použit zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/posledstviya-vakcinacii/