Maso – ano či ne?

 

Pokračování

V dnešní době většina populace konzumující maso jako jednu ze základních potravin, už ani neuvažují nad tím, co to vlastně maso je. Nepřemýšlí nad tím, že jde o zabité zvíře, našeho bližního. Výrok Ježíše z Nazaretu: „Miluj bližního svého, jako sama sebe“ se netýká pouze naší rodiny, sousedů, přátel a všeobecně všech lidí, ale i našich bližních ze zvířecí říše, a v podstatě nejen je, ale všeho živého. Nemusíme jít do extrémů a je faktem, že lidé na maso dnes nepohlíží jako na něco, co bylo před nedávnem živým tvorem. Dnes už se nepodílíme osobně na zabíjení jatečních zvířat, snad jen na venkově a tak necítíme svědomí ze zabití a myslíme, že se tak na smrti nepodílíme. Opak je pravdou. Zvláštní je, že pokud máte v rodině nějakého zvířecího mazlíčka a milujete ho, je vyloučené, abyste ho podřezali pod krkem a těžko byste si ho dali k obědu. V tomto případě to funguje. Jenže správné je, přistupovat ke všem zvířatům stejně. Soucítit s nimi. Není potřeba je zabíjet, jíst a navíc to škodí našemu zdraví. To bylo popsáno v předešlých částech.

O čem ale chci psát tentokrát, není výživová hodnota masa jako potraviny, ale o mase a pojídání z pohledu duchovna.

Všechno ve vesmíru je vibrací a vše vibruje. Světlo, myšlenka, slovo, pocity, emoce, hmota atd., což nelze popřít a potvrzuje to i kvantová fyzika. Vibrace působí a ovlivňují jinou vibraci, a všechny v celém vesmíru jsou ovlivněny od jednotlivosti k celku a naopak. Tento poznatek neplatí jen ve fyzice, ale i v duchovních naukách. Některé duchovní praktiky využívají tohoto poznatku k ovlivňování a jako mocenský nástroj. Používají a zneužívají ho všichni mágové,  šamani, čarodějové a okultisté všech tajných společenství a sekt. A věřte že jejich praktiky fungují a působí. Základními složkami magických směsí, je právě lidská i zvířecí krev a sperma. Jsou to nejsilnější fluidické kondenzátory, jinak řečeno, jde o látky, které mají schopnost akumulovat a uchovat vibrační energii a informace. A na tomto je založena i filozofie ovládání mas světovým, nebo globální okultismem vládnoucích elit této planety. Kdo jsou tato elita? To je hrstka rodin těch nejbohatších a nejmocnějších lidí, vlastnící dvě třetiny planety, ovládající pomocí korporací, bank a okultismu pomocí tajných řádů, jako jsou Illumináti, Zednáři, Rosenkruciáni a Sionisté, veškeré dění na světě. Chtějí nastolit NWO a vytvořit svět, rozdělený na vládce a otroky. Plánují provést globální genocidu lidstva a ponechat si jen hrstku oddaných otroků. K uskutečnění svých plánů používají nejen všechny vědecké vymoženosti, ale i okultní praktiky. Jednou z nich je, i když tomu nebudete věřit, konzumace masa zabitých zvířat.

A jak to souvisí s vibracemi? Zamyslete se. Předpokládám, že budete souhlasit a uznáte, že i zvířata mají emoce a city jako lidé, i když v jiné formě, ale jde o stejné vibrace. Vnímají a zažívají totéž jako my lidé a v případě pojídání masa, jde hlavně o ty negativní vibrace. Zlobu, bolest, zoufalství, agresivitu, stres….. Ano, dokonce i rostliny, prožívají totéž a samozřejmě jako všechny bytosti i rostliny jsou schopny prožívat a vnímat třeba lásku, harmonii apod. Tato skutečnost je už desítky let vědecky prokázaná.

Všichni ve svých tělech mají odpovídající množství vody, člověk až 70%. Voda, která má akumulační vlastnosti, dokáže do sebe akumulovat jakoukoliv energii, tedy vibrace, a krev je fluidický kondenzátor vibrací. Snad pro obsah železa, které má další okultní přednosti. Z toho důvodu je krev a voda, která je obsažena i v mase, nosičem všech nastřádaných informací, tedy vibrací za celou dobu existence života. Samozřejmě, že je důležité a podstatné, jaké vibrace jateční zvíře do sebe nastřádalo vlivem životního prostředí. A ty nejsou růžové. Musíme si uvědomit, že v dnešní době jde o průmyslovou výrobu. A co je z okultního pohledu nejdůležitější, je smrt a její průběh na jatkách. To, co zvíře v celém průběhu prožívá, je děs smrti a všechny emoce se nakumulují do krve a masa. Krev je mostem mezi hmotou a duchovnem. Zamyslete se co to znamená.

Tyto negativní vibrace života a hlavně smrti, zůstanou po zabití akumulovány v mase a žádným způsobem je nelze odstranit. Dokonce ani spálením na uhel. A tak s masem a krví přijímáme do svého těla a energetického vibračního pole všechny negativní vibrace  strachu, bolesti, zoufalství a stresu. Přijmeme je za své. Jsme pak více náchylní k sugescím a snadněji přijímáme vibrace cizí temné vůle, která nás chce ovládat. A to je otroctví! Je to cílem vládnoucího okultního společenství světové elity. Negativita, agrese a všechny negativní vibrace ovládající lidskou společnost. A čím více stoupá spotřeba masa na celém světě, tím více stoupá agresivita a zlo. Tyto vibrace nás neustále stahují do temna a vibračního vězení. Samozřejmě, že jsou ve hře i jiné faktory ovládání a popis by byl na celou knihu, ale tento je jeden z nedůležitějších. Je nutné tyto emoce v lidech vyvolávat, aby mohly být války a nepokoje. Aby se mohli zavádět represe a upravovat zákony vedoucí k otrocké společnosti bez práv a svobod. A taky je potřeba provádět selekci válkami, protože lidí je na planetě mnoho. Tak Elita uvažuje. Proto se spotřeba masa celosvětově neustále rok od roku zvyšuje. Je zdravé, prospěšné pro organismus, nenahraditelné….. !!! Tyto sugesce nám vnucují.

Před rokem 2012 se na internetu dost psalo o duchovní transformaci. Vyšlo mnoho knih a uskutečnilo nespočet přednášek, na internetu bylo nespočet článků. Podle mého názoru to vše byl cílený podvod. Žádná globální duchovní transformace a přechod do páté dimenze se nekonal a ani konat nemohl s pohledu duchovních a kosmických zákonů. Tedy i z pohledu vibrací. A jak jsem napsal výše, pojídání masa a krve vás stahuje vibračně na nižší úroveň temnoty a v podstatě jste pod vlivem temných okultních sil vládnoucí elity. Tyto nižší vibrace vám nedovolí vyšší duchovní postup a brání rozvinutí vibrací Světla a Lásky. Rovněž vás nepustí a ani nemohou dovolit přesun do páté dimenze. V podstatě by vás zničily. Proto se žádná globální duchovní transformace nekonala, konat nebude a ani nebude konat v osobním životě. Světlo a Láska není v souladu a v harmonii se smrtí našich bližních, tedy zvířat, které pojídáme a s vibracemi, které obsahují.

Stanislav Kašpar

 

„Milujte bližního svého, jako sama sebe“

 

Ó Bože, zachraň mě, mám strach, moc se bojím. Je to děs, co se kolem děje. Oni mě chtějí zabít, nemám se jak bránit, ale kdybych uměl mluvit, křičel bych a všechno bych jim pověděl. Já jsem jen ubohé bezbranné zvíře, které se nemá jak bránit a i když se snažím, nepomáhá to. Ani mě nepohladí, neutěší – a já mám strach.

Slyším své druhy naříkat a stojí ve frontě na smrt, vím, že mě čeká to stejné. Dlouhé hodiny strachu ukončené děsivou, ukrutnou a bolestivou smrtí. Neumím brečet, nesmím se bránit… už se nechci trápit.

Už to přišlo, sbohem světe, měl jsem tě rád. Vše co zde bylo.

Á, mě to bolí, moc… nechte mě, já chci žít! … Pozdě. Už je to za mnou, ta hrůza.

A teď si hloupí a bezcitní lidé vezmou mé maso a rozprodají ho. Ale já jsem chtěl žít, jenže lidé necítí mou bolest. Myslí jen na to, že se nají. Emoce je ovládají.

Odcházím, měl jsem vás rád. V mé duši zůstává bolest, nesu si ji sebou. Mějte mě rádi a vyciťte srdcem, že se bojím, mám strach a chci žít.