ORMEOS - monatomic elements

Tajemná esence zdraví po tisíciletí skrytá před veřejností odhalena!

Nabízené produkty ORMEOS nejsou léčebnou pomůckou. Tato esence neléčí rakovinu a jiné vážné nemoci. Tento materiál pouze zdokonaluje vaše tělo. Vnitřním procesem uvádí organismus do stavu, v jakém má správně být. Je to náš vlastní imunitní systém, který bojuje a léčí nemoci, pokud můžete opravit svá DNA světelnou energií v každé buňce vašeho těla. Vrátíte se zpět do původního stavu zdraví v jakém chcete a měli byste být. Tedy zdravý!

Imunitní systém je klíčem ke zdraví a dlouhému životu

Chcete-li být NE-ZDRAVÝ neobjednávejte!

Zní to neuvěřitelně, ale ubezpečuji vás, že je to skutečně tak. Ano! Jedná se o esenci bílého práškového zlata, která u nemocí působí na příčiny a tím odstraňuje důsledky. Můžete být naprosto zdraví!

Podle některých archeologů a vědců je tento exotický bílý prášek zlata, zlato bohů, skutečný a byl používán určitou třídou vládnoucích Egypťanů, Sumerů, Babyloňanů a tajnými společnostmi pro esoterické rituály ke zvýšení vitality a dlouhověkosti. Mnoho výzkumníků okultismu věří, že jednoatomové zlato je dodnes stále používáno v esoterických obřadech tajných společností. Tedy jen pro vyvolené. Pro veřejnost bylo toto tajemství zapovězeno a zakázáno!

Bílé práškové zlato (monatomické zlato) znovu objevené v sedmdesátých letech minulého století Davidem Hudsonem a zpopularizované Laurencem Gardnerem, bylo kupodivu známo a používáno na této planetě věky, aby značně urychlilo možný proces vzestupu. Tuto málo známou biochemii používaly Lemurie, Atlantida, Egypt a další posvátné civilizace a spirituální sekty. Bílé práškové zlato, stejně jako monatomické rhodium a iridium, má jedinečnou formou a funkci. David Hudson předložil, že podlouhlé jádro (poměr výška/šířka 2:1) m-prvků umožňují stav vysoké rotace a spolu s „párovými“ elektrony je činí biosupravodiči. Jednoatomové zlato je nekovová, netoxická nulová valence formy zlata. Bílé práškové zlato spolu s bílým práškovým rhodiem/iridiem usnadňuje tok energie tělem jen s malým odporem nebo bez odporu, světlo proudí dokonce bez vnějšího dodatečného potenciálu. Může překonat frekvence negativního odporu tím, že umožní nepřetržitý tok světla, který nakonec vyplaví a uzdraví tělo až na subatomární úroveň.

Monatomické zlato (m-zlato) je ve vyšší formě své existence bílým práškem, který má svou atomovou strukturu v jednotě, nikoliv v dualitě. Z toho důvodu takovýto prvek nejen otevírá brány do beztvarého bytí a spojuje nás s duchovní, antihmotnou podstatou čili s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (čímž aktivuje náš podvěsek mozkový a šišinku), ale zároveň i přepisuje DNA na vyšší formu existence a tím nás může učinit naprosto zdravými.

Existuje celá řada vědeckých studií o bílém zlatu, které ověřují sílu bílého zlata na lidské tělo. Nová věda nám tvrdí, že všechny výtvory, včetně našeho fyzického těla, se skládají z forem světla, a proto je čistou energií ve své podstatě. Hmota je lehká, jejíž frekvence byly zpomaleny a sníženy – z ohledem na to, že světlo je ve vyšší hustotě – je světlo, které se stalo pevnou látkou. Tak, s vykreslením důsledků moderní fyziky můžeme konstatovat, že lidské bytosti jsou vyrobeny (vznikly) ze světla o nižší hustotě. Jsme světelné tělo, stejně jako hmotné tělo. Chcete-li přeměnit hmotu na světlo, znamená to, že cílem je zvýšit jeho vibrační frekvenci – z hmotné základny, světského světa (nízká frekvence, hustota) do čisté vznešeného stavu (vysoká frekvence, vysoké energetické světlo).

Na základě syntézy dalších historických, filozofických, mytologických a vědeckých důkazů, David Hudson zjistil, že ORME je skutečně „Strom života“. Hudson uvedl ve vědecké literatuře, že ORME je základem pro lidské buňky a lze je moci vystavovat supravodivosti, rozsáhlému množství výzkumů, které se provádí na léčbu rakoviny a dalších nemocí drahými kovy. Zdá se, že opravená DNA, doslova „teče světlem života“ v těle a její schopnosti a vlastnosti nejsme schopni si ani představit. Tato nová zjištění stojí u blížících se revolučních změn v medicíně, genetice a elementární biologii včetně léčení takových onemocnění jakým je rakovina, HIV s progresí do AIDS.

M-prvky mají tu účinnost, že opravuje jakkoliv poškozenou DNA, obnovuje jeho původní božský stav, tedy ze dvou na dvanácti řetězovou a zvýší vibrace na úroveň až páté dimenze.

I když je to naprosto neuvěřitelné, přesto možnost naprostého zdraví existuje a vy máte možnost ji využít. Dvacetileté zkušenosti s užívání mnoha lidí po celém světě účinnost potvrzují a mnoho lidí se stalo zdravými i bez farmacií, která nedokáže vyléčit v každém případě, protože se zaměřuje na důsledky a ne na příčiny a v mnoha případech účinky mnoha léků vyvolají další onemocnění či poškození. A to je u m-prvků vyloučeno, protože vyzařují světlo, z kterého vznikl veškerý život ve vesmíru, tedy světlo tvoření života.

Je jen na vás, jakou cestu zvolíte a naším cílem je, abyste byli zdraví.

Doporučujeme pro lepší pochopení prostudovat zde uveřejněné články.

Poznámka a doporučení

Vzhledem k postupujícímu výzkumu doporučujeme se na stránky vracet, protože postupně budeme nabízet nové a nové zajímavé produkty pro vaše zdraví.