Magnetoterapie Ormeos kapsle k vytváření magnetické vody pro magnetoterapii   Využití magnetizované vody k léčebným účelům  lze datovat na tisíciletí. Avšak teprve v současné době se objevují první seriozní a vědecky podložené informace. Experimenty prokázaly vetší odolnost organismu proti infekci, regulační účinky na trávicí trakt, protiaterosklerotické efekty, zklidňující účinky na nervový systém. Byly provedeny i první experimenty na zvířatech, kde se sledovaly možné protinádorové účinky. Zmagnetizované tekutiny jako je voda,  minerálky, džus, čaj a jiné, by měly být součástí každodenního pitného režimu pro dosažení dobrého celkového zdravotního stavu a posílení imunitního systému organismu. Zmagnetizovaná voda může příznivě působit při zažívacích potížích, nadýmání, žaludečních vředech, ... Dozvědět se více ...
23. 1. 2019novetrendy
Jak užívat m-prvky? Hadson tvrdí, a já mu dávám zapravdu, raději méně, než více. Sám doporučuje zpočátku čtyři kapky denně, rozpuštěné ve skleničce vody. Postupně podle účinků sami posoudíte, zda dávku navýšíte nebo snížíte. Taky doporučuje pít více vody k pročišťování organismu a odplavování nečistot z těla. Lze jej používat vnitřně i zevně.  Čím více budete užívat, tím více bude na něm vaše tělo závislé. Závislost zde není míněna v porovnání s drogami, nebo jinými návykovými látkami, ale v tom smyslu, že pokud vám prospívá, cítíte se dobře a jste zdraví, chcete pokračovat. V dlouhodobém horizontu, požitím příliš mnoho monatomového zlata a ve větších dávkách, může mít ... Dozvědět se více ...
23. 1. 2019novetrendy
Duchovní stránka užívání ORME   M-prvky mají tu účinnost, že opravují jakkoliv poškozené DNA, obnovuje jeho původní božský stav, tedy ze dvou na dvanácti řetězovou a zvýší vibrace na úroveň až páté dimenze. Probouzí v člověku vědomí a pozdvihuje duchovně. Jak jsem napsal v jiném článku, před rokem 2012 se dost hovořilo a psalo o duchovní transformaci lidstva, která měla přijít. Pochopitelně nic se nestalo a jsme tu pořád ve stejných sračkách. Žádná transformace se nekonala! A proč? Protože to byl nesmysl a podvod. Duchovní transformace je vždy individuální duchovní záležitost. Nelze ji provádět hromadně, protože každý jsme jiný a každý je jinak vibračně ... Dozvědět se více ...
23. 1. 2019novetrendy
Zdravotními účinky monatomového zlata Monatomové zlato (dále jen m-zlato) vykazuje fyzikální vlastnosti, které jsou velmi odlišné, než je u kovové formy, a proto jsou stále studovány některými fyziky. Proto mnoho z vlastností m-zlata jsou zatím ještě neznámé pro veřejnost. Nicméně, někteří vědci tvrdí, že tento bílý prášek zlata má po určité úpravě záři podobnou fluorescenční a supravodivé vlastnosti. Jeho supravodivé vlastnosti jsou některé z důvodů, proč má sílu levitace. Podle některých historiků, Sumerové a Egypťané věřili, že bílý prášek zlata by mohlo povzbudit duchovní transformaci, zvýšení energie a dlouhou životnost, protože má exotické léčivé účinky na tělo, mozek a epifýzou.Někteří vědci také ... Dozvědět se více ...
23. 1. 2019novetrendy
Vztah mezi mikroshlukovými a monatomickými prvky z pohledu fyziky   Koncem roku 1980 někteří jaderní fyzici zjistili, že atomy prvků kovových byly uspořádány v mikroshlucích. Tyto mikroshluky jsou velmi malé skupiny atomů, v nichž se pohybuje od dvou do několika stovek atomů. Je-li u některých kovů přítomen mikroshluk konkrétního počtu atomů, pak jejich atomy budou uspořádány do příhradové konstrukce s kovovými vlastnostmi.Pokud je však přítomen méně než kritický počet atomů, bude mikroshluk rozčleněn do monatomických atomů s keramickými vlastnostmi.Tyto mikroshluky mohou být detekovány i ve vodě.Předpokládá se, že  jí dodávají jedinečné vlastnosti a mají schopnost ukládat informace. Vzhledem k tomu, že monatomární prvky (dále jen m-prvky) mají ... Dozvědět se více ...
23. 1. 2019novetrendy
Monatomické zlato – je bezpečné pro naše zdraví?   Mnoho lidí tvrdí, že monatomické zlato, známé také jako bílý zlatý prášek, je klíčem ke zdraví, energii a dlouhé životnosti.  Ale je toto jednoatomové zlato reálné? Podle některých archeologů a vědců je tento exotický bílý prášek zlata skutečný a byl používán určitou třídou vládnoucích Egypťanů, Sumerů, Babyloňanů a tajnými společnostmi pro esoterické rituály ke zvýšení vitality a dlouhověkosti.Mnoho výzkumníků okultismu věří, že jednoatomové zlato je dodnes stále používáno v esoterických obřadech tajných společností.   Co je jednoatomové zlato? Monatomové prvky, jako je například zlato, iridium aj., mohou existovat také jako jednotlivé atomy, které nejsou k sobě navzájem ... Dozvědět se více ...
23. 1. 2019novetrendy