O nás

Jsme česká společnost Ormeos energy s.r.o. zabývající se výzkumem a výrobou alternativních pohonů a využití zdrojů volné energie. Jsem majitel firmy a jmenuji se Stanislav Kašpar. V soukromém životě jsem malíř, spisovatel, publicista, výzkumník, záhadolog a věnuji se duchovním naukám. Můj výzkum mě dovedl k odhalování jednoho z největších tajemství lidstva, objevu monatomických prvků s neskutečně překvapivými vlastnostmi odhalené a objevené Američanem Davidem Hudsonem. Postupně, jak jsem se v doposud známých informacích dostával studiem do hloubky tajemství, začal jsem provádět vlastní výzkum a našel vlastní postup výroby monatomických prvků.

Úvod

Když jsem se poprvé setkal s informací o existenci ORME, bylo to v souvislosti se spiknutím Illuminátů a vedoucím členem skupiny Bilderberg proti Rumunské vládě. V jedné hoře došlo k fenomenálnímu objevu na samém počátku 21. století. Objev má co do činění s tajemnou minulostí a historií Země a jejich tajných okultních organizací. Tato událost mohla od základu změnit tento nám známý svět. Bohužel, negativní mocenské síly „Elity“ a vládních struktur USA nám zabránily konečně poznat pravdu o naší minulosti i o tajemstvích vesmíru. Pentagon používá satelity pro geodetickou špionáž na základě bionické technologie a jistou frekvenci elektromagnetických vln, které v  roce 2002 objevily samostatnou jednotku v určité oblasti pohoří Bucegi. Prázdný prostor uvnitř hory nekorespondoval s vnějškem, vypadal, jako by byl vytesán zevnitř nějakými inteligentními bytostmi. Rozhodně se nejednalo o jeskyni, ale o umělý dóm, napojený na síť tunelů. Možná tomu nebudete věřit, ale uvnitř byla mimozemská technologie a – amfory s bílým práškem, který byl monatomické zlato. O toto monoatomické zlato měl eminentní zájem Zednář 33. stupně z Vatikánu. Rumunská vláda chtěla vše zveřejnit lidstvu. Bohužel, vydírání, zastrašování a tlak na rumunskou vládu ze stran Ministerstva národní obrany US, CIA, Vatikánu a mnoha tajných mocenských struktur, byla vláda Rumunska donucena vše uzavřít před veřejností a dát do složek – Přísně tajné!

Ležela mě tato událost asi rok v hlavě a myslel jsem na fenomenální prášek. Asi po dalším půl roce, jsem začal pátrat na internetu. Bohužel moc úspěchu jsem neměl a narazil jsem pouze na článek Jaroslava Chvátala: http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/1521-archa-umluvy-a-tajemstvi-monoatomickeho-zlata-1/
Nijak mě to neuspokojilo, pátral jsem dál a nakonec jsem nalezl články o objevu Hudsona. Dokonce i jeho výrobky ORME na: http://www.whitepowdergold.com/frameormus.html

Dozvěděl jsem se mnoho zajímavého. Pak následovali weby jiných výrobců i videa na YouTube, kde ukazují návody na výrobu.

Prostudoval jsem všemožné články od Hudsona, o něm a o objevu ORMEs. Prostudoval jsem i patenty Hudsona. A rovněž začal zkoušet, jak ORME vyrobit. A došel jsem pomocí moderní alchymie a intuice k mnoha poznatkům.
Hudson tvrdí, že návody na YouTube a ORMUs, který se prodává na internetu, není jeho objevené ORME. Možná obsahuje jisté množství monatomických částic, ale není to čisté ORME. Přemýšlel jsem, proč to tvrdí a při studiu a pokusech jsem na to doufám přišel.
David Hudson vypráví, jak nejprve objevil svou ORME ve vodě místního horského pramene, který byl známý pro své zdravotní a léčivé účinky. Později našel bohaté přírodní ložiska a to podnítilo jeho zájem v těžebním průmyslu. David Hudson byl v době jeho objevu bohatý bavlníkový farmář. Najal si nejlepší vědce a mohl provádět, kromě výzkumu v jeho vlastní laboratoři, investigativní práci s těmito speciálními materiály. Po dobu asi 20 let, David Hudson utratil celkem asi 8.800.000 $ před ukončením jeho výzkumu. Hudson rozsáhle zdokumentoval, co se stalo s nejvíce zvláštním stavem hmoty, neznámé vědě. Věda je často pomalá v  přijímání a učení se o nových objevech. Stabilní nekovové, orbitálně přeskupené monatomy jsou vedlejší skupiny prvků vybraných ze skupiny, kterou tvoří kobalt, nikl, měď, stříbro, zlato, palladium, platina, ruthenium, rhodium, iridium, a osmium.

Co je ORME?

Jsou to monatomové prvky, jako je například zlato, jsou vyrobeny z jednotlivých atomů a nejsou vázány k sobě navzájem do mřížkové soustavy.
(pozn.: Podrobnosti se dočtete v článku „Monatomické zlato – je bezpečné pro vaše zdraví?“)
ORME jsou přirozeně se vyskytující v některých vulkanických půdách a datují se do počátku geologických událostí. Takové půdy jsou převládající skrz západní Spojené státy. Půdy, které jsou považovány za bohaté na tyto prvky, mohou obsahovat až 6% z tohoto surovinového materiálu. Zbývajících 94% nebo více z materiálu, jsou obyčejné nečistoty skládající se hlavně ze sloučenin křemíku. Počáteční zpracování spočívá v odstranění nečistot pro získání zbytku. Zbytek se skládá z ORME nebo-li „bílého prášku.“
Na uvedeném: http://www.whitepowdergold.com/frameormus.html prodávají výrobky ORME, vyrobené z pravého kovového 24 karátového zlata, stříbra a platiny. To má být zárukou pravosti. Nejsou vyrobeny s přírodních surovin. Někteří badatelé ovšem zastávají názor, že není dobré z mnoha důvodů užívat tyto prvky jednotlivě. Na YouTube jsou videa s návody, jak vyrobit ORME z mořské soli. Tedy jinak řečeno, ne ze zlata a jiných kovů, ale z laciných surovin.
Ano, monatomické prvky lze vyrobit i z mořské soli. Tak to v podstatě dělali v dávné době i Anunnaki popisovaní v Sumerských tabulkách. Experimenty ukazují, že ORME je nejhojnější v moři. Není to tak divně, když si uvědomíte, že mořská voda pokrývá 70% zemského povrchu a je prvotní polévka všeho života na této planetě. Všechny známé a neznámé minerály na této planetě jsou soustředěny v mořské vodě. Např. sůl z Mrtvého moře obsahuje monatomického zlata 70% a dále hořčík, sodík, vápník ve zbývajících 30% se 70 stopovými prvky. Všichni na videích ukazují, kolik toho a jak jednoduše vyrobili. Ale omyl. Tak jak napsal Hudson, nejde o ORME. Tato bíle zakalená sraženina obsahuje jen malé procento ORME a zbytek jsou hořečnaté, vápenné soli, sodík a nespočet jiných stopových prvků. Na videích nejsou uveřejněny další nutné postupy a pokud někdo takto vyrobenou sraženinu konzumuje a dále nezpracuje čištěním, měl by si uvědomit že v této směsi je nebezpečné množství Hydroxidu sodného (NaOH). Podle těchto návodů doporučuji ORME nevyrábět.
Horké klima způsobuje rovněž velmi vysokou mineralizaci vody. Slanost dosahuje 30 až 35 % (v závislosti na hloubce a teplotě) v porovnání s ostatní mořskou vodou, která obsahuje v průměru 10 × méně solí (3,5 %). Převládají chlorid hořečnatý (52 %), chlorid sodný (30 %), chlorid draselný a bromid hořečnatý.
Jeden litr mořské vody z Mrtvého moře obsahuje asi 35 g soli a ta obsahuje:
To je obsah bílé sraženiny vydávané za ORME a prezentované na videích na YouTube a pravděpodobně vyráběné z mořské soli a prodávané podle tohoto návodu jako ORME na internetu v e-shopech. ORME v obsahu produktů sice je, ale minimální množství.
A tak je to i s jinými prodejci, kteří podle tohoto návodu vyrábí a prodávají lahvičky pod označením „monatomické zlato“ a taky ORME, nebo ORMUs. To se týká i platiny a jiných kovů. Pokud nejsou vyrobeny z čistých drahých kovů, nebo podle správného postupu, jde buď o podvod, nebo produkt s menším obsahem ORME a s příměsí koloidů. Rovněž ceny tomu odpovídají.
K tomu, aby se vyrobilo skutečně ORME, třeba z mořské soli, je potřeba použít další a zdlouhavé postupy. To, co je uvedeno na videích, je jen část! Celý proces výroby trvá minimálně dvacet i více dní. Výroba z jistých, původně sopečných jílů a hornin, je mnohem složitější, náročnější a taky dražší.  Nenechte se tedy zmást a nenaleťte laciným a pochybným výrobkům a prodejcům. Jde o vaše zdraví a rovněž peníze.
Výrobky a produkty s ORME jsou monatomické kovy vyrobené chemickými postupy. Dalo by se říct, moderními alchymistickými postupy. Jedná se monatomy v přírodním stavu. ORME patentované Hudsonem a o kterém tvrdí, že je to pravé, je vyrobeno z přírodního ORME fyzikálním postupem přeměny. Je naprosto stabilní a dostává výrazné vlastnosti antigravitace, supravodivosti a fluorescence. Tyto vlastnosti má přírodní ORME v menší míře i když pro působnost v těle člověka zásadní. Takže to je rozdíl v ORME v přírodním stavu a ORME patentované a objevené Hudsonem. Otázka je, jak by působilo v těle jeho fyzikálně upravené a přetransformované ORME, jaká by byla jeho cena na trhu a kdo by ho kupoval. Asi jen ti bohatí pro vidinu nesmrtelnosti. Nikdo takové ORME neověřil, protože na trhu není. Přesto přírodní ORME má vlastnosti a působnost pro náš prospěch v superlativech.

Naše výroba

Položil jsem si otázku. A proč zrovna zase Američané a ne u nás doma v Česku a v Evropě? Začal jsem výrobu ORME z mořské soli z Mrtvého moře. Ta obsahuje, jak už bylo uvedeno výše, snad jako jediná nejvíce monatomických prvků. Jiné lokality z tzv. červených jezer i když jsou 1,5 slanější se neosvědčily. A proč zrovna z mořské soli?
Voda v Mrtvém moři obsahuje více než 80 různých minerálů (nejvíce obsahuje magnézia (hořčíku) – 47% z celkového objemu minerálů a pouze 20% soli, zatímco voda v běžném moři obsahuje pouze 3% minerálů a 97% soli. Právě díky vysokému obsahu hořčíku, je sůl z Mrtvého moře tak léčivá.

Voda v Mrtvém moři není slaná, ale hořká!

Složení přírodní mořské vody 3,5% salinity g / l

# Prvek Forma [g/l] [%] # Prvek Forma [g/l] [%]
1 O O2- 863,96760 85,967747% 11 B B(OH)3, B(OH)4 0,00450 0,000448%
2 H H+ 107,85279 10,731723% 12 Si Si(OH)4 0,00253 0,000252%
3 Cl Cl- 19,35734 1,926122% 13 F F-, MgF+, CaF+ 0,00129 0,000129%
4 Na Na+ 10,75921 1,070579% 14 N NO3-, N2 0,00032 0,000031%
5 Mg Mg2+ 1,29303 0,128661% 15 Li Li+ 0,00017 0,000017%
6 S SO42-, NaSO4-, MgSO4 0,90426 0,089977% 16 Rb Rb+ 0,00012 0,000012%
7 Ca Ca2+ 0,41280 0,041075% 17 I IO3- 0,00005 0,000005%
8 K K+ 0,39880 0,039682% 18 P HPO42-, MgHPO4 0,00005 0,000005%
9 C HCO3-, CO32- 0,02763 0,002749% 19 Ba Ba2+ 0,00001 0,000001%
10 Sr Sr2+ 0,00789 0,000785%   55 dalších prvků 0,00002 0,000002%

mol / l

# Prvek Forma [mol/l] [%] # Prvek Forma [mol/l] [%]
1 H H+ 107,0000000 66,000935% 11 Si Si(OH)4 0,0000900 0,000056%
2 O O2- 54,0000000 33,308883% 12 Sr Sr2+ 0,0000900 0,000056%
3 Cl Cl- 0,5460000 0,336790% 13 F F-, MgF+, CaF+ 0,0000680 0,000042%
4 Na Na+ 0,4680000 0,288677% 14 Li Li+ 0,0000250 0,000015%
5 Mg Mg2+ 0,0532000 0,032815% 15 N NO3-, N2 0,0000225 0,000014%
6 S SO42-, NaSO4-, MgSO4 0,0282000 0,017395% 16 P HPO42-, MgHPO4 0,0000016 0,000001%
7 Ca Ca2+ 0,0103000 0,006353% 17 Rb Rb+ 0,0000014 0,000001%
8 K K+ 0,0102000 0,006292% 18 I IO3- 0,0000004 0,000000%
9 C HCO3-, CO32- 0,0023000 0,001419% 19 Mo MoO42- 0,0000001 0,000000%
10 B B(OH)3, B(OH)4 0,0004160 0,000257% 20 55 others 0,0000002 0,000000%
Mrtvé moře salinita 35%
koncentrace iontů (g/kg): koncentrace solí:
 • Cl (181.4)
 • Br (4.2)
 • SO4 (0.4)
 • HCO3 (0.2)
 • Ca (14.1)
 • Na (32.5)
 • K (6.2)
 • Mg (35.2)
 • MgCl2 – 50.8%
 • NaCl – 30.4%
 • CaCl2 – 14.4%
 • KCl – 4.4%

 

Sami můžete porovnat obsah minerálů obsažených v Mrtvém moři a v ostatních mořích a oceánech. Je to podstatný rozdíl. Tabulky rozborů soli z této lokality se různí a obsah je rozdílný. Tato sůl je vhodná i z jiného důvodu. Neobsahuje jedovaté sloučeniny a nebezpečné toxiny. Obsahy některých kovu (Fe, Mn, Zn, Pb, Cu, Ag, Au) dosahují až neuvěřitelně vysokých hodnot, zhruba 1000 až 5000 vyšších než v okolních moři. Sůl z Mrtvého moře obsahuje 84 prvků. Ve složení je tedy nesmírně bohaté. A co je asi nejdůležitější, neobsahuje jedy a toxické látky vypouštěné po celém světě do všech moří a oceánů, z kterých jsme si udělali smetiště.
V jiném článku uvedeném na tomto webu jsem napsal, že kdo řídí světový obchod s drahými kovy a zlatem, bude kontrolovat možnosti každého, kdo bude chtít užívat ORME. To je past a spiknutí Elity a Illuminátů. Tak proč vyrábět ORME z drahých kovů, platit značné částky a rovněž být závislý na trhu a kontrole v systému Elity? Proč likvidovat kovové zásoby zlata, draze vydobyté a někdy i zaplacené krví, když monatomických prvků a zlata jsou v přírodě volně k dispozici skoro nevyčerpatelné zásoby? To je důvod, proč jsem začal se solí a později zavedu možná výrobu z rud a jílů. To se uvidí.

Naše produkty

Naše výrobky nejsou pod označením „ORME“ i když ho obsahují. Naše výrobky obsahují nejen monatomické zlato, ale i řadu platinových monatomických prvků. Zavedli jsme náš výrobek pod názvem: ORMEOS – monatomic gold. Naše produkty Monatomic gold nejsou vyrobeny z kovového zlata, ale ze soli z Mrtvého moře a proto obsahuji skoro 100% monatomického zlata a mizivé procento dalších stopových monatomických prvků.

Tento základní produkt je pod označením ORMEOS – 1 – monatomic gold. Jedná se o bílou sraženinu monatomických prvků vyzařující silné magnetické pole. Z tohoto základního produktu připravujeme další řady produktů pod dalším číslováním a doplněným názvem. Na trh uvedeme jako první na světě energetickou a magnetickou vodu, naprosto stabilní, z mnoha modifikacemi a použitím. V přiložených článcích se dočtete více podrobností.

Rovněž, jako první na světě jsme zavedli ochranu obsahu monatomických prvků v našich produktech ve skleněných lahvičkách s kovovým obalem na povrchu. U jiných výrobků a prodejců nikde žádnou ochranu nenajdete, dokonce obaly jsou někde z umělých hmot. Proč tato ochrana? Monatomické prvky jsou citlivé na elektromagnetické pole a elektrosmog. Je nebezpečí, že se tyto prvky z monatomického stavu hmoty přemění díky elektromagnetickému záření na kovovou formu a obsah se stane koloidem kovů. A to může být u některých kovů nebezpečné, protože se stanou toxické pro organismus. V keramické podobě všechny prvky jsou netoxické a nejsou jedovaté. Proto je nutné obalem obsah lahviček chránit a uzavřít do kovové klece.

Všechny výrobky zde uvedené před uvedením na trh osobně prověřuji a zkouším jejich účinnost většinou sám na sobě. A tak mohu potvrdit, že skutečně fungují jak mají. A potvrzují jeho účinnost všichni lidé, kteří jsou ochotni spolupracovat, produkty užívají a poskytují informace o působení. I vy se můžete zapojit a zveřejnit nebo napsat své poznatky o produktech a jejich působení. Tím pomůžete i ostatním. Provádím vlastní výzkum s monatomickými prvky v mnoha oblastech a v dnešní době mám potvrzeno, že se jedná o skutečný elixír mládí, zdraví a dlouhého života, připravený moderní alchymistickou cestou v souladu se všemi poznatky moderní kvantové fyziky i když se jedná o poznatky dosud veřejnosti utajené.

Zakoupením produktů ORMEOS podporujete finančně i výzkum a takto získané prostředky díky vám budou na něj použity. Postupně dojde k odhalení výsledků výzkumů, které se dočtete na těchto stránkách a rovněž postupně budete seznamováni s novými produkty, které jak věřím, vás plně uspokojí.

Majitel společnosti

Poznámka a doporučení

Vzhledem k postupujícímu výzkumu doporučujeme se na stránky vracet, protože postupně budeme nabízet nové a nové zajímavé produkty pro vaše zdraví.

UPOZORNĚNÍ

Na základě nařízení a směrnic Evropského parlamentu a Rady evropského společenství č. 1924/2006 (a zejména s ohledem na nejasnosti v jeho výkladu), které jako každý členský stát jsme povinni včlenit do svého právního systému jisté zákony, nemůžeme jako prodejci u tohoto produktu uvádět žádná Radou neschválená výživová a zdravotní tvrzení. Nelze prodávat produkty s ORME k vnitřnímu užití jako lék, potravinový doplněk, nebo kosmetický prostředek k vnějšímu užití.
Naše produkty ORMEOS slouží pouze k osobnímu výzkumu jako technický přípravek k laboratorním a pokusným účelům a nemůžeme zde tudíž uvádět žádná (ani pravdivá) zdravotní tvrzení.
Bohužel např. seznam Radou EU schválených tvrzení ve vztahu k bylinám není doposud hotov (a zřejmě ještě dlouho nebude, pokud vůbec), takže vám zde k produktům nemůžeme nic uvést.
Proto všechny informace zde prezentované v článcích nejsou ničím podložené, nejsou založené na „vědeckém“ výzkumu a tvrzení jsou jen domněnkami.
Případná doporučení jsou jen fikcí, nejsou návodem k jakémukoliv užívání. Pokusné užití je pouze vaším rozhodnutím a za případné potíže neneseme žádnou odpovědnost!

Důvody pro taková nařízení jsou jistě každému zřejmé.
Evropská unie… je zkorumpovaný bojovník proti zdravému rozumu a ochránce businessu
farmaceutických koncernů před přírodou.