Změna obalu produktů

 

 

Výzkum nás přivedl k zásadnímu poznání, že pokovené skleněné lahvičky jsou naprosto nevhodné pro naše produkty a v podstatě hmotě uvnitř škodí. Proč?

Původní záměr vycházející pouze z logiky, ochránit hmotu Ormeos kapky před elektrosmogem a nežádoucím záření a elektromagnetickými poli tím, že se skleněná lahvička pokoví, uzávěr je rovněž z kovu a tím vytvoříme na povrchu Faradayovu klec. V podstatě to tak fungovalo. Ovšem bylo zjištěno nejen námi, ale i zákazníky, že tekutá hmota začala dříve či méně za jistý čas na povrchu zevnitř houstnout a vysrážet se do krystalické podoby. Tato vrstva už nešla ve vodě rozpustit. Rovněž jaksi další příčinou houstnutí bylo, že ubýval poměr vody k hmotě monatomů. Jaksi voda mizela.

Dva roky jsem přemýšlel a koumal, proč se tomu tak děje. Zvláštní bylo, že hmota Ormeos v nepokovené skleničce či láhvi se na stěnách nesrážela a to měsíce i roky. Pravděpodobně, což jsem tušil, je příčiny rozdílné magnetické pole (MP) a to že na povrchu působící dovnitř bylo MP- a uvnitř hmota Ormeos MP+. Ano, to byla jedna z příčin.

Během několika let jsme výzkumem odhalili, že procesem aktivace monatomů z různých přírodních surovin vzniká nová, fyzice neznámá, živá hmota. Jak působí a reaguje s člověkem a živou hmotou, je popsáno u každého produktu. Ano! Procesem výroby je aktivována

 

Živá hmota vyzařující energii magnetického pole s vlastní inteligencí

 

A taky jsme došli výzkumem k poznatku, že hmota Ormeos není totéž, co objevil David Hudson a co se nabízí jinde na trhu. Proto jsou při působení i jiné poznatky a výsledky.

A co se stane, když zavřeme cokoliv živého do klece a stísněného prostoru? Můžete přemýšlet.

Výsledek byl ten, že hmota byla uvězněna, vytvářelo se několik zemnících vrstev a v momentě každého otevření lahvičky dostala cestu ke svobodě. Proto se vytrácela voda nabitá energií.

Prováděl jsem několik pokusů s mnoha výsledky. Nakonec byl následující závěr a nejlepší řešení. Ormeos umístěné v plastové lahvičce se i po dlouhých měsících nijak nevysrážela a pořád měla stejnou konzistenci i stálé MP+. A Jak na to reagovala živá hmota? Uvnitř se vytváří barevná spirála energií, cítí se svobodně, muže volně zářit a vysílat energii do prostoru kolem sebe.

Ne všechny plasty jsou škodlivé! Něco o tom blíže pro vyjasnění co se mě podařilo vyhledat.

***

 

Polyethylen je na základě své dobré chemické stálosti odolný vůči kyselinám, louhům, mnohým organickým rozpouštědlům a teplé vodě. Je dobrý elektrický izolant a dobře svařitelný. PE-HD lze použít v rozmezí teplot od -50 °C do +90 °C

 

Polyethylen (PE)

Jedná se o semikrystalický termoplast, jehož vlastnosti jsou značně závislé na molekulové struktuře: tvaru makromolekul, jejich délce, prostorovém uspořádání merů v řetězci a stupni krystalinity, viz tab. 15. Molekulová struktura polyethylenu je ovlivněna způsobem jeho výroby. Základními dvěma typy (podle tvaru makromolekul) je lineární, vysokohustotní polyethylen (PE-HD) a rozvětvený, nízkohustotní polyethylen (PE-LD). Kromě těchto typů se můžeme setkat ještě se středněhustotním polyethylenem (PE-MD), lineárním nízkohustotním polyethylenem (PE-LLD), zesíťovaným polyethylenem (PE-X) nebo polyethylenem s maximální molekulovou hmotností (PE-UHMW). Síťovaný polyethylen (PE-X) ztrácí svůj termoplastický charakter a stává se v podstatě elastomerem (se stoupající teplotou poněkud měkne, v žádném případě však nepřechází do plastického stavu nebo dokonce v taveninu).

Polyethylen je nepolární a tedy nenavlhavý plast, který má výborné elektroizolačnídielektrické vlastnosti. Vzhledem k jeho nepolárnosti odolává za běžných podmínek polárním rozpouštědlům, vodě, kyselinám, zásadám a solím.

***

A přesně tyto vlastnosti produkty potřebují jako vhodný obal! To znamená, jsou naprosto neškodné. Navíc, každá lahvička má vhodné kapátko s odpovídající průměrem. Takže lze kapky dávkovat přesněji. A navíc není potřeba už pipety, která se zanášela. Možná už není lahvička tak vypadajíc exkluzivně, ale zato je spolehlivá v mnoha směrech.

Živá hmota Ormeos nepotřebuje ochranu Faradayovy klece, protože se dokáže ochránit sama!

Říká se, že obal prodává a já jsem přesvědčen, že důležitější je obsah. Snad můj názor a změnu přijmete.