Zdravotními účinky monatomového zlata

Monatomové zlato (dále jen m-zlato) vykazuje fyzikální vlastnosti, které jsou velmi odlišné, než je u kovové formy, a proto jsou stále studovány některými fyziky. Proto mnoho z vlastností m-zlata jsou zatím ještě neznámé pro veřejnost. Nicméně, někteří vědci tvrdí, že tento bílý prášek zlata má po určité úpravě záři podobnou fluorescenční a supravodivé vlastnosti. Jeho supravodivé vlastnosti jsou některé z důvodů, proč má sílu levitace.
Podle některých historiků, Sumerové a Egypťané věřili, že bílý prášek zlata by mohlo povzbudit duchovní transformaci, zvýšení energie a dlouhou životnost, protože má exotické léčivé účinky na tělo, mozek a epifýzou.Někteří vědci také zjistili, že jednoatomové zlato má velmi zvláštní mystické vlastnosti, protože věří, že může pomoci změnit čas a prostor.Mohl by to být důvod, proč m-prvky jsou použity v supravodičích?
Mnoho odborníků tvrdí, že pokud je tento bílý prášek zlata zkonzumován nebo injekčně vpraven do těla, může to zvýšit stávající funkční kapacitu nervového systému až deset tisíckrát.Pokud je to přesné, to znamená, že když m-zlato je uvnitř vašeho těla, tak by mohly systémy těla pracovat mnohem rychleji.Je to jako vysoustružení vašeho těla z běžného počítače do superpočítače.
Někteří experti dokonce navrhli, že tento bílý prášek zlata je zapotřebí k tomuto, aby subjektu bylo umožněno cestovat do jiných dimenzí.Také prohlašují, že má úžasné léčivé vlastnosti, díky své schopnosti zvýšit frekvenci buněk, a umožnit jim nést velké množství světelné energie.
Zlato je již dlouho nazýváno kovem moudrosti Iluminátů. Ilumináti jsou si dobře vědomi alchymistické snahy najít a vytvořit druh zlata, které přinese osvícení pro (jejich) svět. Rabbi, který učí kabale říká, zvažte tajemství bílého práškového zlata jako největší tajemství všech dob. A to Illumináti doposud dělali.
Tajné studie historie, především té staroegyptské a babylonské zjistily, že v tehdejších dobách egyptští faraónové a babylonští králové pravidelně přijímali „Látky ORMEs“ do svého organismu. Zjistilo se, že tyto m-elementy jsou schopné přivádět do organismu parametry Světla (fotonické rezonance) s ohromujícími výsledky.
Egyptský faraón znal tajemství, jak udělat bílé práškové zlato, které při pohledu zblízka je transparentní – podobně jako zlato, které dláždí ulice na nebi popsané v Bibli.
Jedním z hlavních cílů alchymie byla „příprava Aurum potabile, tekutého zlata, suverénního léku, protože zlato samo o sobě dokonalé, mohlo produkovat dokonalosti v lidském měřítku. –  (Tajné výuky všech věků od Manly P. Hall, s. CLV.)
Jisté odkazy zahrnují směs bílého prášku zlata rozpuštěné ve vodě jako „odpověď na otázky z úst Tvůrce“, „nebeské sperma bohů“, a „zlatou slzu z oka boha Hora“. Hudson je přesvědčen, že Mojžíš znal tajemství, jak vyrobit ORME (dále jen m-prvky) a Archa úmluvy byla jen kontejnerem pro m-prvky. Vysvětlovalo by to neuvěřitelné supravodivé elektrické zařízení a vlastnosti Archy v přítomnosti m-prvků. Od levitace k „výbuchům nebeské nelibosti“. Později v esoterice bylo tradicí, že bílý prášek zlata byl označován jako „učitel spravedlnosti“, něco, co se polyká a užívá vnitřně.
Jednoatomové zlato je nekovová, netoxická nulové valence formy zlata. Jedná se o vysoce teplotní supravodič a může být vyrobeno alchymisticky z 24 karátového kovového zlata. To také nastává přirozeně v sopečných půdách, mořské vodě a v nepatrném množství ve fialovém nebo s fialovými slupkami ovoci a zelenině, jako jsou červené hrozny a lilek a v některých léčivých rostlinách.
David Hudson, který je linie Svaté krve (13 Illuminati Bloodline počtu řádků de Guise), objevil a patentoval bílé zlato. Pojmenoval toto bílé zlato Ormus, což je okultní název pro Prieure de Sion.
David Hudson vlastní patent (US Patent a některé mezinárodní patenty) na bílé zlato. Existuje celá řada vědeckých studií o bílém zlatu, které ověřují sílu bílého zlata na lidské tělo.
V uplynulých letech, někteří výzkumníci mylně ztotožňovali monoatomové zlato s Kamenem mudrců, kterým určitě není. Nemělo by být zaměňováno s koloidním zlatem, které si zachovává svou kovovou povahu. Pravidelné užívání žlutého zlata, nebo soli zlata, způsobí uživatelům vypadávání vlasů, ale bílé zlato je zcela bezpečné.
Alchymisté Lapidus a Firenaeus Philalethes řekli: „Kámen mudrců není žádný kámen, ale prášek s výkonem přeměnit kovy ve zlato a stříbro“. Dospěli k tvrzení: „Kámen, který má být transformátorem kovů na zlato, je třeba hledat v drahých kovech, ve kterých je uzavřen a obsažený. To je nazýváno kámen na základě jeho fixní povahy a úspěšně odolává působení ohně jako jakýkoliv kámen – ale jeho vzhled je velmi jemný prášek, nehmatný na dotek… Kámen neexistuje v přírodě, ale musí být připraven uměním, v poslušnosti přírodních zákonů. Tak vidíte, náš kámen je vyroben ze zlata sám, ale není to běžné zlato.“
Cílem alchymie může být považována za transmutace hmoty do ducha. Alchymisté hledal kámen mudrců a elixír života, jehož cílem byla myšlenka vytvořit v člověku vyšší duchovní vědomí, léčit fyzické neduhy a který by poskytl věčný život. Alchymisté věřil, že v něm byl skrytý vyšší řád reality, který je základem všech duchovních pravd a veškeré duchovnosti. Vnímáním a realizaci tohoto vyššího řádu skutečnosti bylo dilema alchymistů – Magnum Opus, nebo skvělá práce – Absolutní realizace. Vnímat tuto pravdu vyžaduje vědomí, které má radikálně změnit a přeměnit z běžného olova v úrovni každodenního vnímání na jemnější zlato, na úrovni vyššího vnímání, takže každý objekt je vnímán ve své dokonalé podobě. Jedná se o hmotný materiál a duchovní realizace najednou. Alchymisté pracovali ve třech světech: Duchovní, elementární, a materiální. Jak je nahoře, tak je dole. Jak dole, tak nahoře. K dispozici jsou přesné korespondence mezi viditelným a neviditelným, hmotou a duchem, planet a kovů. Alchymisté pochopili tuto základní pravdu tak, že zatímco oni pracují ve své fyzické laboratoři k vytvoření jejich fyzických kamenů a elixírů, současně pracují na jemnějších úrovních. Velká práce je realizována ve vrcholu trojúhelníka, kde se tři světy setkávají.
Kvantová fyzika nám říká, že hmota má částice vlnám podobné vlastnosti, a že podatomové „částice“, které tvoří hmotu (protony, neutrony a elektrony) jsou skutečně čistá energie. Světlo také může být buď vlna, nebo proud částic nazývaných fotony, balíček čisté energie, ve kterém je množství energie přímo úměrné k frekvenci světla. Nová věda nám tvrdí, že všechny výtvory, včetně našeho fyzického těla, se skládají z forem světla, a proto je čistou energií ve své podstatě. Hmota je lehká, jejíž frekvence byly zpomaleny a sníženy – z ohledem na to, že světlo je ve vyšší hustotě – je světlo, které se stalo pevnou látkou. Tak, s vykreslením důsledků moderní fyziky můžeme konstatovat, že lidské bytosti jsou vyrobeny ze světla o nižší hustotě. Jsme světelné tělo, stejně jako hmotné tělo. Chcete-li přeměnit hmotu na světlo, znamená to, že cílem je zvýšit jeho vibrační frekvenci – z hmotné základny, světského světa (nízká frekvence, hustota) do čisté vznešeného stavu (vysoká frekvence, vysoké energetické světlo). V rámci hermetických umění, Light Body se nazývá „nesmrtelné tělo,“ Soma athanaton. Takže, když alchymisté vytváří kámen mudrců či elixír života ve snaze docílit duchovní a fyzickou dokonalost a věčný život, vytvářejí látky, které se hromadí do světelného těla, do silného nesmrtelného těla. To je místo, kde tři světy se setkají ve vznešené duchovnosti.
Dnes můžeme pokračovat v tomto velkém díle. I přeměnit atomy ušlechtilých kovů zlata a platinové skupiny prvků do jejich vysoké světelné formy a pak použít k vytvoření nesmrtelného světelného těla k dosažení duchovní a fyzické dokonalosti. Tento vznešený materiál se nazývá ORME a k dosaženým účinkům patří zvýšené duchovní vnímání a psychické schopnosti, vyvážení levé a pravé hemisféry mozku, vyšší vnímání reality jako propojené a komplexní, a probouzení kundalini za plné inkarnace sil vyšších dimenzí a energií, a tím i posílení a hojení éterického a fyzického těla.
Brendan Georgeson.
Anna Hayes zmiňuje ve svých knihách, že užívání m-zlata je údajně nakonec škodlivé. Tvrdí, že počáteční růst psychického uvědomění není trvalé a později klesá. Dále říká, že podpora m-zlata je Illuminátský podvod. Zatímco lákají veřejnost na cukr švestky posílením psychické jasnosti a zlepšení zdraví, postranním účelem propagace m-zlata je způsobit zničení deseti virtuálních řetězců DNA, kterými všichni lidé disponují, a která se nyní projevuje do 3D reality, nebo dokonce vlákna DNA, které nyní se objevují v krvi modrých Indigových (Millennium) dětí.
Zničení deseti virtuálních řetězců DNA (neviditelný v 3. rozměru) brání člověku v aktivaci vyšších dimenzí vláken DNA a zabraňuje přístupu k vyššímu duchovnímu uvědomění a telepatickým schopnostem. Říká se, že aktivace více než dvou řetězců DNA je nutná, abychom mohli existovat ve fyzické formě ve čtvrté dimenzi.
Když si uvědomíte, že „sir“ Laurence Gardner, což je Illuminátský zasvěcenec, neustále podporoval slávu m-zlata na každé výstavě a v rozhlasových rozhovorech, a objevoval se za posledních několik let (spolu s William Henry), musíte se zeptat sami sebe, „Měl bych přijmout doporučené negativní varování Iluminátů, nebo bych se měl vydat v opačném směru tak rychle, jak jen to půjde?“
Abyste nebyli zmateni, musím vysvětlit dle mých dosavadních studií, pravou podstatu problému m-zlata, jeho užívání a znalost jeho tajemství.
Zajímavá je diskuze z května 1995 v magazínu „Problematic Scienfitic American“ o účincích ruthenia, jednoho z drahých kovů, kde píší: „Pokud jeden z atomů ruthenia se umístí na každý konec dvojité šroubovice DNA, zvyšuje vodivost provazce faktorem 10.000 krát, což způsobuje, aby se DNA stala ve skutečnosti supravodičem.“
Na základě syntézy dalších historických, filozofických, mytologických a vědeckých důkazů, David Hudson zjistil, že ORME je skutečně „Strom života“. Hudson uvedl ve vědecké literatuře, že ORME je základem pro lidské buňky a lze je moci vystavovat supravodivosti, rozsáhlému množství výzkumů, které se provádí na léčbu rakoviny a dalších nemocí drahými kovy. Zdá se, že opravená DNA, doslova „teče světlem života“ v těle a její schopnosti a vlastnosti nejsme schopni si ani představit. Tato nová zjištění stojí u blížících se revolučních změn v medicíně, genetice a elementární biologii včetně léčení takových onemocnění jakým je rakovina, HIV s progresí do AIDS. Již první pokusy přinesly vynikající výsledky. Během laboratorních výzkumů byla u jistého vzorku lidí postižených různými typy rakoviny, do DNA postižených buněk zavedena separace m-atomů platiny a ruthenia, které okamžitě začaly rezonovat s postiženou buňkou. A stal se zázrak?.. u všech známých typů rakovin během několika dní došlo k automatické opravě funkcí deformované buňky!!! Tato léčba nezahrnuje žádný chirurgický zákrok, nenarušuje okolní tkáň radiací a nelikviduje imunitní systém těla jako chemoterapie.
Výše uvedené skutečnosti oznámila biomedicíncká výzkumná divize farmaceutické společnosti „Bristol Myers Squibb„, že je vědecky prokázáno, že atomy ruthenia, které se spojily s lidskou DNA iniciovaly samovolnou opravu malformace v rakovinových buňkách. Také se zjistilo, že atomy m-zlata a atomy platinové řady kovů, jsou v podstatě prvky s vlastnostmi, jejichž účinky jsou pro nás velkým tajemstvím. Zjistilo se, že buňky lidského těla začnou mezi sebou komunikovat skrze atomární bázi výše uvedených látek prostřednictvím systému světelných vln. Před několika lety se zjistilo, že iridium a rhodium mají protistárnoucí vlastnosti, zatímco ruthénium a platina umí pozitivním způsobem ovlivňovat DNA a buněčné tělo.
V roce 2005 bylo potvrzeno, že zlato a kovy platinové skupiny ve své monatomické vysokofrekvenční bázi umí aktivovat endokrinní a glandulární systém takovým způsobem, že výrazně zvyšují schopnost uvědomění, vnímání a lidské smysly konají na nových doposud neznámých funkčních úrovních. Vysokofrekvenční monatomická prášková forma zlata, má zřetelný účinek na epifýzu a zvyšuje produkci melatoninu a m-iridium v práškové podobě, má stejný účinek na hypofýzu a zvyšuje produkci serotoninu.
Laurince Gardner naznačuje: „Toto mléko obsahuje enzym, který byl obzvláště příznivý pro dlouhověkost. A to by bylo velmi pravděpodobné, enzym, který genetičtí vědci nazývají telomeráza. Tento enzym zřejmě má unikátní anti-stárnoucí vlastnosti, ale v současné době zhoubných nádorů a reprodukčních buněk, telomeráza není normálně zastoupena v tělesných tkáních. Zdá se tedy, že někde v naší struktuře DNA je genetická schopnost produkovat tento protistárnoucí enzym, ale tento potenciál je nějak vypnut.“ Což by znamenalo jistou schopnost jej opět zapnout.
Ohromující výsledkem kombinace teorie Anunnaki a ORME vedlo k téměř nevyhnutelnému závěru, že cílem Anunnaki po příchodu na Zemi bylo získat monoatomové prvky pro účely jejich požití, a tak jsou schopni vést dlouhý život. Je pozoruhodné, že první pokus Anunnaki získat zlato, byla těžba z mořské vody, konkrétně horní pánve Perského zálivu, kde se setkávají řeky Tigris a Eufrates. Podle Hudsona, primární forma, v níž se vyskytuje zlato v mořské vodě je v jeho m-stavu.
Z pohledu Země, četní učenci, včetně Zecharia Sitchina, Laurence Gardnera a dalších, došli při studiu historických pramenů a hliněných sumerských tabulek k závěru, že:
 • Mimozemšťané Annunaki z planety Nibiru přišli na zem před 400.000 roky a prohlásili se za bohy,
 • Jejich primárním cílem bylo těžit zlato a vzácné prvky,
 • Přetvořili lidstvo k obrazu svému, aby měli někoho na práci v dolech,
 • Poskytly základy civilizace svým zaměstnancům, aby měli znalosti jak lidstvo kontrolovat,
 • Poskytli znalosti a tajemství ORME jako přírodního, organického ekvivalentu ohně hvězd, vybraným jednotlivcům (tj, králů a patriarchům a manažerů místní střední úrovně), a
 • Dali znalosti významu ORME, stejně jako způsob, jak mohl být vnitřně užíván jednotlivcům, na stejné velmi omezené elitní skupiny lidských bytostí (které představují pro svou mimořádně dlouhou životnost nároky nadřazenosti králů, královen, monarchů a šlechty, v neposlední řadě i tajným okultním řádům).
Možné důsledky existence ORME – přidáním bílého prášku zlata (a jiných drahých kovů) k osobní „dietě“ – je ohromující. V celé řadě literatury v jeho základech, Hudson věří, že člověk požívající ORME správným způsobem, může si splnit všechny sny esoterických alchymistů, tedy:
 • Chcete-li mít dokonalou telepatii,
 • Být schopný levitovat,
 • Poznání dobrého i zlého; když je někdo v místnosti s vámi (tedy jíst ovoce stromu poznání dobra a zla),
 • Vkládání myšlenky do mysli někoho jiného,
 • Uzdravovat vkládáním rukou, a
 • Oživení nebo vzkříšení mrtvých během dvou nebo tří dnů poté, co zemřeli.
Tato tradice vychází z Anunnaki při oživování jejich vlastních mrtvých (po jejich sestup do podsvětí), stejně jako z evangelia Ježíše Krista.
Postupem času se tajemství ORME vytratilo a zůstalo v držení jen u některých Okultních skupin a řádů, jako jsou právě Illumináti, Zednáři a Rosenkruciáni. A právě tito v čele s těmi prvními, vytvořili mocenský plán, jak ovládnout lidstvo a vládnout planetě. Rozdělit svět na otroky a vládce nastolením NWO. K možnosti neskutečně dlouhého života a užívání si arogance moci ve vládnutí nad planetou a lidstvem, jim mělo dopomoci právě ORME. Vyzrazení tajemství jim není moc milé a tak, jak u všech kontroverzních témat a teorií spiknutí se snaží mlžit a vkládat desinformace, aby lidstvo zblbli natolik, že přestanou nakonec ORME věřit a zavrhnou ho a tím získají znovu svou plánovanou moc nad lidstvem. Ano! ORME existuje, monoatomické zlato i ostatní prvky této řady fungují! A Illumináti to dobře vědí.
Pokud je to všechno pravda, naznačuje to, že kdo řídí světový obchod s drahými kovy a zlatem, bude kontrolovat možnosti každého, kdo bude chtít užívat m-prvky. A to naznačuje jisté spiknutí „zlatého pravidla“, Dem Wid de Gold (Zlato určuje pravidla). V tom spočívá podstata spiknutí. Ve skutečnosti trh drahých kovů je jedním z nejvíce držených, střežených a chráněných kartely na planetě. Údajně takové oprávněné zájmy jsou motivovány pouze penězi. Ale nespoléhejte na to a nevěřte tomu. Navíc, více jak 90% zlatých zásob uložených v podzemí bank, vlastní mocenská Elita. Toto obrovské množství zlata patří jen hrstce lidí, kterou si přivlastnila podvodem a spekulací. V podstatě lidstvu zlato ukradli a zaměnili ji za pomyslně cenné papírky a virtuální čísla. A mocenská Elita vlastnící vládnoucí nadnárodní korporace a banky jsou Illumináti!
Ještě se pozastavím nad kontroverzním názorem o působení na DNA, jak již bylo uvedeno výše. Anunnaki přiletěli na planetu Zemi před 400.000 lety z důvodů, aby zde těžili zlato a pomohli tak ochránit planetu Nibiru. Ale nebylo to zlato kovové. Jak víme, nedá se jíst! To uvádělo mnoho badatelů ve zmatek. Jak už víme, šlo o bílé m-zlato, které jim zajišťovalo nesmrtelnost bohů, za které se prohlašovali. Faktem je, což bylo značně podezřelé a neuvěřitelné, že Anunnaki Enki a Enkidu, což byli bratři, tu žili po celou dobu, tedy 400.000 let až do doby války bohů, popisované v Bibli i sumerských tabulkách a v neposlední řadě indických védách, která se odehrávala asi v období 2500 př.n.l. Pak byli vyhnáni z planety jinými entitami a nahradila je idea jednoho boha.
Jak ale zotročili lidstvo? K lepšímu pochopení je dobré si prostudovat knihy Zacharia Sitchina. V podstatě, Anunnaki, tedy konkrétně Enki, který byl mimo jiné genetickým inženýrem, přetvořili člověka o obrazu svému. Tedy zásahem do lidské DNA. Ne k obrazu a podobě bohů, anebo Boha, jak tvrdí Katolická církev, ale ke své představě poslušného otroka. A to šlo pouze genetickým zásahem do božské substance lidské DNA, která měla předtím dvanáct řetězců a ne dva, jako dnes. Odebráním, nebo utlumením deseti řetězců DNA, nám vzali božskou identitu, snížili na dnešní vibrační úroveň a uvedli nás do stavu zapomnění. Tak z nás božských bytostí vytvořili poslušné smrtelné otroky.
M-prvky májí tu účinnost, že opravuje jakkoliv poškozenou DNA, obnovuje jeho původní božský stav, tedy ze dvou na dvanácti řetězovou a zvýší vibrace na úroveň až páté dimenze. A to Illumináti nechtějí, protože takto se pak lidstvo probudí, zvýší své vibrace a doslova jim zničí plány nastolení NWO a vezme jim moc. Takže nenechte se zmást, je to právě naopak, jak tvrdí  Anna Hayes a mnoho jiných.
Před rokem 2012 se dost hovořilo a psalo o duchovní transformaci lidstva, která měla přijít. Pochopitelně nic se nestalo a jsme tu pořád ve stejných sračkách. Žádná transformace se nekonala! A proč? Protože to byl nesmysl a podvod. Duchovní transformace je vždy individuální duchovní záležitost. Nelze ji provádět hromadně, protože každý jsme jiný a každý je jinak vibračně zatížen, jinak řečeno, působením karmického zákona. Jsme tvůrci a jako takoví si každý a každou vteřinu vytváříme na vibrační frekvenci své klady a zápory. Jediná cesta je toto karmické zatížení spálit vyššími vibracemi světla a v neposlední řadě i Lásky. Existuje nespočet metod jak toho docílit a většinou jde o složité a náročné praktiky duchovních cvičení, trvající léta a někdy i celý život, než se projeví výsledky. A to je rovněž individuální.
Pokud má dojít k nějaké duchovní transformaci a pokud možno co nejdřív, pro záchranu planety a lidské rasy, jediná a možná nejrychlejší cesta je užíváním m-prvků. Tak zničíme temné síly mocenských Elit, která nás vede do existenční destrukce civilizace a můžeme nastolit skutečně novou přetransformovanou a duchovní civilizaci.
M-prvky / Štítky: