Zázrak vědy o kterém se nesmí psát

Tajemná esence zdraví po tisíciletí skrytá před veřejností odhalena!

Náš vlastní imunitní systém, bojuje a léčí nemoci, pokud můžeme opravit svá DNA světelnou energií m-atomů v každé buňce našeho těla. Můžeme se vrátit zpět do původního stavu zdraví v jakém chceme a měli bychom být. Tedy zdravý! Imunitní systém je klíčem ke zdraví a dlouhému životu.

Zní to neuvěřitelně, ale ubezpečuji vás, že je to skutečně tak. Ano! Existuje esence bílého práškového zlata z monatomů, která u nemocí působí na příčiny přímo v buňce a DNA a tím odstraňuje důsledky. Můžeme být naprosto zdraví!

Bílé práškové zlato (monatomické zlato) znovu objevené v sedmdesátých letech minulého století Davidem Hudsonem, patentováno v devadesátých letech po skoro dvacetiletém výzkumu a zpopularizované Laurencem Gardnerem, bylo kupodivu známo a používáno na této planetě věky, aby značně urychlilo možný proces vzestupu. Tuto málo známou biochemii používaly skupiny lidí, a nemusíte tomu věřit, Lemurie, Atlantidy, Egypta, Sumeru a dalších posvátných civilizací a později spirituální sekty. Tedy jen ti vyvolení. Pro veřejnost bylo toto tajemství zapovězeno a zakázáno! Podle některých archeologů a vědců je tento exotický bílý prášek zlata, zlato bohů, skutečný a byl používán určitou mocenskou třídou. Je mnohokrát podrobně popsáno v sumerských tabulkách staré 6000 let. Když Hudson oficiálně podal žádost o patenty v souvislosti s předmětnou látkou a jevy s ní souvisejícími, byla substance označena jako „Orbitally Rearranged Monatomic Elements“ (ORMEs) a vědecká terminologie popisující monatomické jevy se začala nazývat „asymmetrical def ORMEd high-spin„.

O jaké atomy jde a proč se o nich nemluví? Monatomové prvky, jako je například zlato, iridium aj., mohou existovat jako jednotlivé atomy, které nejsou k sobě navzájem vázány. Jedna zvláštní a exotická vlastnost monatomického zlata je ta, že při zahřátí do určité teploty je velmi lehké a to do té míry, že produkuje vlastnosti antigravitace.

Bílé práškové zlato, stejně jako monatomické rhodium a iridium, má jedinečnou formu a funkci. David Hudson předložil, že podlouhlé jádro (poměr výška/šířka 2:1) m-prvků umožňují stav vysoké rotace a spolu s „párovými“ elektrony je činí biosupravodiči. Jednoatomové zlato je nekovová, netoxická nulová valence formy zlata. Spolu s rhodiem a iridiem usnadňuje tok energie tělem jen s malým odporem nebo bez odporu, světlo proudí dokonce bez vnějšího dodatečného potenciálu. Může překonat frekvence negativního odporu tím, že umožní nepřetržitý tok světla, který nakonec vyplaví a uzdraví tělo až na subatomární úroveň. A to je pro naše tělo zásadní.

Klasická věda nás učí, že existují tři fáze hmoty – plynná, kapalná, pevná, nověji přistupuje plazmová, Boseho-Einsteinův kondenzát (BEC) a kapalné krystaly. Některé pevné látky, např. kovy, krystalizují do mřížkové struktury. Co nás klasická věda neučí a zatím ani nechce akceptovat, jsou m-prvky, které mají vlastnosti podobné jako keramická hmota. Tyto m-prvky představují jen několik příkladů z mnoha dalších fází hmoty, které ještě čekají na objevení.

Střed periodické tabulky prvků se skládá z tzv. „přechodných prvků“, což znamená, že se mohou přetransformovat z metalických na monatomické nebo diatomické prvky prostřednictvím chemických postupů nebo prostřednictvím jiných prostředků a někteří by odkázali jisté poznatky do „stínové“ či „tajemné chemie“, nebo dokonce „alchymie“. Ovšem nejde o alchymii a z moderního pohledu jde o kvantovou fyziku. Vhodným příkladem je zlato. Pokud jsou dva nebo více atomů zlata v microclusteru (mikroshluku), bude mít kovové vlastnosti, ale pokud je to pouze jeden atom, pak bude mít vlastnosti keramické, což znamená, že se stane chemicky inertní, ale zároveň bude vykazovat supravodivé schopnosti již při pokojové teplotě. A to je objev ze kterým si fyzici neví rady. Hmotnost těchto úžasných materiálů se může také měnit zahříváním, stanou se lehčími, dokonce do té míry, že se projeví levitace. Vzhledem k tomu, že je zlato chemicky inertní, může být požito pro zdraví, pohodu a super-zapnutí energetického napájení na buněčné úrovni.

Monatomární prvky se někdy označují jako ORME „Orbitally Rearranged Monatomic Elements“ (orbitálně předělané monatomické elementy). Dokonce existuje teorie, že výroba m-prvků z přírodních surovin má něco společného s temnou hmotou. A já s tím souhlasím. Podle Jima Marrse znamená ORME v hebrejštině „Strom života“. To může být důvod, proč někteří lidé chtěli spojovat monatomické zlato, nebo bílý zlatý prášek s nesmrtelností.

Níže uvedené skutečnosti oznámila biomedicíncká výzkumná divize farmaceutické společnosti „Bristol Myers Squibb„, že je vědecky prokázáno, že m-atomy ruthenia, které se spojily s lidskou DNA iniciovaly samovolnou opravu malformace v rakovinových buňkách. Také se zjistilo, že atomy m-zlata a atomy platinové řady kovů, jsou v podstatě prvky s vlastnostmi, jejichž účinky jsou pro nás velkým tajemstvím. Zjistilo se, že buňky lidského těla začnou mezi sebou komunikovat skrze atomární bázi výše uvedených látek prostřednictvím systému světelných vln. Před několika lety se zjistilo, že iridium a rhodium mají protistárnoucí vlastnosti, zatímco ruthénium a platina umí pozitivním způsobem ovlivňovat DNA a buněčné tělo.

V roce 2005 bylo potvrzeno, že zlato a kovy platinové skupiny ve své monatomické vysokofrekvenční bázi umí aktivovat endokrinní a glandulární systém takovým způsobem, že výrazně zvyšují schopnost uvědomění, vnímání a lidské smysly konají na nových doposud neznámých funkčních úrovní. Vysokofrekvenční monatomická forma zlata, má zřetelný účinek na epifýzu a zvyšuje produkci melatoninu a m-iridium má stejný účinek na hypofýzu a zvyšuje produkci serotoninu. Mé výzkumy potvrdili, že odstraňují v podstatě všechny záněty v těle a restartují imunitu do správné funkčnosti. Když si uvědomíte u kolika nemocí je příčina zánět, je toto zjištění fascinující.

M-prvky jsou životní energií. Je velice potřebná jako dnešní protiváha k energii smrti, které jsme vystaveni denně prostřednictvím našich potravin, naší pitnou vodou, našimi „léky“, sugescemi, elektromagnetickými poli a radioaktivitou v důsledku použití ochuzeného uranu vzkvétajícím válečným průmyslem. Nemá smysl všechny negativní rysy této civilizace vypisovat. Jako jeden z příkladů je můj poslední článek „Svět iluzí“. Tyto negativní temné energie nás udržují nemocnými a zranitelnými. Ale takto to nemusí být nadále a vždy. Uvědomte si, že síla života je vždy silnější než síla smrti a temna, je to pouze nepřítomností světla. Vše, co musíte udělat, je obklopit se světlem. Je všude kolem a uvnitř vás.

Jak jsem napsal v jiném článku pro tento časopis, biofoton, objevený kvantovým fyzikem F. A. Poppem je v podstatě totožný s fotony nulového bodu vyzařované monatomickými prvky. Je tu ovšem jeden rozdíl. Má měření ukázali, že magnetické pole m-prvků, tedy i vyzařované fotony, mají opačnou polaritu než biofotony. Možná je to tím, že m-prvky mají jiné vlastnosti. Mám na mysli hlavně antigravitační efekt a ten by se logicky měl projevovat v opačné polaritě záření. Je to ovšem jen má teorie. Ano, objevil jsem jiný postup výroby tohoto zlata bohů a začal vyrábět. Došel jsem k novým objevům dosud nikde publikovaným a vyzkoušel i na vlastním těle. Produkt jsem nazval ORMEOS a stejného názvu je e-shop. Mé možnosti jsou ovšem omezené z mnoha důvodů a proto vlastní výzkum jde pomalu. Vědecké výzkumy dotované tajnými organizacemi a bohatými korporacemi mnoha významných laboratoří, jsou utajené a nesmí se zveřejňovat. Mé výzkumy potvrzují z pohledu zdravotních účinků vysokou účinnost v mnoha směrech šokující.

Monatomické zlato je ve vyšší formě své existence bílým keramickým práškem, který má svou atomovou strukturu v jednotě, nikoliv v dualitě. Z toho důvodu takovýto prvek nejen otevírá brány do beztvarého bytí a spojuje nás s duchovní, antihmotnou podstatou, čili s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (čímž aktivuje náš podvěsek mozkový a šišinku), ale zároveň i přepisuje DNA na vyšší formu existence a tím nás může učinit naprosto zdravými, tedy se správně fungujícím imunitním systémem.

Existuje celá řada vědeckých studií o bílém zlatu, které ověřují sílu bílého zlata na lidské tělo. Nová věda nám tvrdí, že všechny výtvory, včetně našeho fyzického těla, se skládají z forem světla, a proto je čistou energií ve své podstatě. Hmota je lehká, jejíž frekvence byly zpomaleny a sníženy – z ohledem na to, že světlo je ve vyšší hustotě – je světlo, které se stalo pevnou látkou. Tak, s vykreslením důsledků moderní fyziky můžeme konstatovat, že lidské bytosti jsou vyrobeny (vznikly) ze světla o nižší hustotě. Jsme světelné tělo, stejně jako hmotné tělo. Chcete-li přeměnit hmotu na světlo, znamená to, že cílem je zvýšit jeho vibrační frekvenci – z hmotné základny světského světa (nízká frekvence, hustota) do čisté vznešeného stavu (vysoká frekvence, vysoké energetické světlo). A to právě ORME umí.

Zde se musím zmínit o jednom faktu týkající se jemných energetických polí projevující se v auře a energeticko informačním poli našeho těla. Tyto m-atomy opraví a aktivují do plné funkčnosti všechny čakry. Následně se harmonicky rozzáří celé pole aury do všech frekvencí. To znamená, že m-atomy aktivují tyto jemné frekvence a následně zpětně působí na hmotu. Vytváří tak projekt naprostého zdraví, duševní i duchovní harmonie a zpětně působí na hmotu a vědomí. Uzavírá cyklus z hmoty do bioenergií a z jemných polí do hmoty.

Na základě syntézy dalších historických, filozofických, mytologických a vědeckých důkazů, David Hudson zjistil, že ORME je skutečně „Strom života“. Hudson uvedl ve vědecké literatuře, že ORME je základem pro lidské buňky a lze je moci vystavovat supravodivosti, rozsáhlému množství výzkumů, které se provádí drahými kovy na léčbu rakoviny a dalších nemocí. Zdá se, že opravená DNA, doslova „teče světlem života“ v těle, a její schopnosti i vlastnosti, nejsme schopni si ani představit. Tato nová zjištění možná stojí u blížících se revolučních změn v medicíně, genetice a elementární biologii včetně léčení takových onemocnění jakým je rakovina, HIV s progresí do AIDS. A uvědomte si, kolik existuje naprosto nevyléčitelných nemocí se kterými si věda nedokáže poradit. Pokud ovšem mocenské struktury to dovolí. Mé výzkumy o účinnosti to potvrzují i když zatím vlastní výzkumy s pacienty a druhy nemocí jsou skromné, dobrovolné, ale přesto překvapující. Podle některých výzkumníků m-prvky mají tu účinnost, že opravuje jakkoliv poškozenou DNA, obnovuje jeho původní božský stav, tedy ze dvou na dvanácti řetězovou a zvýší vibrace na úroveň až páté dimenze. Jednoduše řečeno.

Možná tomu nevěříte, ale mnoho vědců zabývající se výzkumem DNA potvrzují, že má holografickou energetickou matrici, chová se jako holografický počítač. Hologram obsahuje všechny informace potřebné k rekonstrukci celého obrazu. Hologramy obsahují mnoho dimenzí informací na velice malé ploše, podobně jako zkomprimované počítačové soubory. Uchovávají tyto informace v propracované síti frekvencí, které na sebe vzájemně působí.

Dr. Vladimir Poponin a dr. Peter Garjajev prováděli studii, při níž v laboratorní nádrži vytvořili vakuum. Sestavení fotonů v nádrži bylo náhodné, bez vzorce. (Dokonce i ve vakuu jsou fotony i částice světla přítomny.) Do nádrže byl umístěn vzorek lidské DNA a poté byly fotony sledovány. Fotony na sebe vzaly konfiguraci lidské DNA. Dokonce, i když byl vzorek DNA odstraněn, fotony si zachovaly konfiguraci lidské DNA. A to je holografická matrice DNA. Čím více rozumíme kvantové fyzice, tím více se dozvídáme, že fotony jsou podstatou vesmíru. Hmota, jak jsme se ji učili chápat, neexistuje. Všechno je vibrace světelné energie. Můžeme tedy předpokládat, že naše DNA vytváří vzorec našeho světa? Pokud ano, udržují tedy naše starosti, nenávist, strachy a zklamání naši DNA pevně staženou? Vytvoří DNA tento vzorec fotonicky, tak aby stvořila realitu založenou na stejných starostech, nenávisti, strachu a zklamání? Není právě tento klíč pastí vládnoucích elit?

Je tedy naopak možné a tak se to i děje, že tato holografická matrice působí na hmotný řetězec a pomocí frekvencí světla ho opravuje. Ano, ovšem ne vždy to dokáže.

Příčina je v autoimunitě vyvolané nepřátelskými genetickými vetřelci, (kteří mohou zahrnovat i geneticky upravené potraviny), jež negativně přeprogramovávají DNA tím, že využívají proces přepisu RNA přikazující tělu replikovat umělé kódy uvnitř buněk. Jakmile je tedy vlastně DNA přeprogramována, získá schopnost doslova vytvářet nové patogenní, či „patogenetické“ – to by bylo možná lepší slovo – buněčné kultury. Původní holografická matrice, aby mohla neustálé deformaci zabránit a opravovat špatné kódy, potřebuje tu správnou energii a frekvenci světelných vln. A té je nedostatek z mnoha příčin.

Vědecký výzkum prokázal, že DNA má jedinečnou schopnost přitahovat fotony, a to takovým způsobem, že místo aby pokračovaly ve svém přímém letu, začnou spirálovitě rotovat okolo její šroubovitě uspořádané molekuly. DNA má jinými slovy, úžasnou schopnost – na rozdíl od jakékoliv jiné známé molekuly, že dokáže ohýbat či kolem sebe ovíjet světlo. A kolem ní tak vniká časoprostor. Pokud se naváží m-atomy na řetězec DNA, přesně tato situace vznikne a stane se z ní supravodič. Holografická matrice se plně aktivuje, působí na hmotný řetězec, jejich vazby a tím i odstraňuje špatné kódy a restartuje se. Navíc, aktivují se touto světelnou energií další holografické matrice a tak může postupně vznikat víceřetězová hmotná DNA. Co to znamená si můžete domyslet a já to už výše naznačil.

A může mít „odpadková“ DNA v tomto procesu nějakou roli? Může v ní dřímat nějaký skrytý potenciál, který jen čeká na to, až bude aktivován? Může se to nějak vztahovat k faktu, že shodně není využíváno i 90 % našeho mozku? Je toho mnoho, co se může změnit, pokud se dostanou m-atomy do těla a začnou působit. Třeba tato odpadková DNA, která podle některých vědců je jaksi navíc, zbytečná a neúčinná, čeká jen na aktivaci světla nulového bodu, které ORME vyzařuje.

I když je to naprosto neuvěřitelné, přesto možnost naprostého zdraví a dlouhého života existuje a vy máte možnost ji dnes využít. Dvacetileté zkušenosti mnoha lidí s užívání m-prvků po celém světě účinnost potvrzují a mnoho lidí se stalo zdravými i bez farmacií, která nedokáže vyléčit v každém případě, protože se zaměřuje na důsledky a ne na příčiny a v mnoha případech účinky mnoha léků vyvolají další onemocnění či poškození. A to je u m-prvků vyloučeno, protože vyzařují světlo, z kterého vznikl veškerý život ve vesmíru, tedy světlo tvoření života.

Je jen na vás, jakou cestu zvolíte a mým cílem jako badatele a výrobce je, nabídnout nám všem možnost být zdraví. Existuje pro lidstvo možnost i když naprosto neuvěřitelná. Je načase, aby se dostal mezi lidi protipól na všechny ty neřádstva arogantních mocenských struktur, kterým jde jen o nadvládu, peníze, zisk a moc. Máme tu zázrak moderní vědy o kterém se moc nesmí psát a mluvit, který může vše v této civilizaci změnit.

Stanislav Kašpar

Pro časopis www.eniologiecloveka.cz

Různé / Štítky: