Monatomické zlato – je bezpečné pro naše zdraví?

 

Mnoho lidí tvrdí, že monatomické zlato, známé také jako bílý zlatý prášek, je klíčem ke zdraví, energii a dlouhé životnosti.  Ale je toto jednoatomové zlato reálné?
Podle některých archeologů a vědců je tento exotický bílý prášek zlata skutečný a byl používán určitou třídou vládnoucích Egypťanů, Sumerů, Babyloňanů a tajnými společnostmi pro esoterické rituály ke zvýšení vitality a dlouhověkosti.Mnoho výzkumníků okultismu věří, že jednoatomové zlato je dodnes stále používáno v esoterických obřadech tajných společností.

 

Co je jednoatomové zlato?

Monatomové prvky, jako je například zlato, iridium aj., mohou existovat také jako jednotlivé atomy, které nejsou k sobě navzájem vázány.Jedna zvláštní a exotická vlastnost monatomického zlata je ta, že při zahřátí do určité teploty je velmi lehké, a to do té míry, že produkuje vlastnosti antigravitace. Z tohoto důvodu je možné pochopit, jak mohou monatomární zlaté technologie držet některé z klíčů k odemykání tajemství antigravitace a nadsvětelné technologie.
Střed periodické tabulky prvků se skládá z tzv. „přechodných prvků“, což znamená, že se mohou přetransformovat z metalických na monatomické nebo diatomické prvky (dále m-prvky) prostřednictvím chemických postupů nebo prostřednictvím jiných prostředků (někteří by odkázali jisté poznatky do „stínové“ či „tajemné chemie“, nebo dokonce „alchymie“).Vhodným příkladem je zlato.Pokud jsou dva nebo více atomů zlata v microclusteru (mikroshluku), bude mít kovové vlastnosti, ale pokud je to pouze jeden atom, pak bude mít vlastnosti keramické, což znamená, že se stane chemicky inertní, ale zároveň bude vykazovat supravodivé schopnosti již při pokojové teplotě.Hmotnost těchto úžasných materiálů se může také měnit zahříváním, stanou se lehčími, dokonce do té míry, že se projeví levitace.Vzhledem k tomu, že je zlato chemicky inertní, může být požito pro zdraví, pohodu a super-zapnutí energetického napájení na buněčné úrovni.
Klasická věda nás učí, že existují tři fáze hmoty –  plynná, kapalná, pevná, nověji přistupuje plazmová, Boseho-Einsteinův kondenzát (BEC) a kapalné krystaly. Některé pevné látky, např. kovy, krystalizují do mřížkové struktury. Co nás klasická věda neučí a zatím ani nechce akceptovat, jsou m-prvky, které mají vlastnosti podobné jako keramická hmota. Tyto m-prvky představují jen několik příkladů z mnoha dalších fází hmoty, které ještě čekají na objevení.
Monatomární prvky se někdy označují jako ORME „Orbitally Rearranged Monatomic Elements“(orbitálně předělané monatomické prvky).Podle Jima Marrse znamená ORME (dále jen m-prvky) v hebrejštině „Strom života“.To může být důvod, proč někteří lidé chtěli spojovat monatomické zlato nebo bílý zlatý prášek s nesmrtelností.
Monatomární atomy „vibrují“ vyšší frekvencí než atomy v mřížové síti, jejich jádra mají tendenci se deformovat do „podlouhlého“ tvaru podobného kuželce nebo spíše osmičce. To je stav, kde silné elektromagnetické a Coulombovy síly vstupují do hry. V činnosti v rámci rozměrů kulového jádra síla atomu přemůže slabší Coulombovy síly udržováním atomu ve stabilním uspořádání. Když však m-atom začne vibrovat, má tendenci se deformovat do podlouhlého tvaru osmičky. Pokud se tento tvar dostane do extrému, přičemž bude dvakrát tak dlouhý než široký, pak Coulombova síla přemůže velkou sílu a atom se samovolně rozpadá na dvě menší části doprovázené výbuchem záření (jde o důsledek spontánního štěpení). Většina m-atomů samozřejmě nikdy nedosáhne kritické úrovně deformity, která způsobuje jeho rozpad. Prostě existuje, je ustáleného stavu, menší než kritická deformita. M-atom tedy vibruje nebo spíše pulzuje vlivem gravitačních a magnetických sil z tvaru 0 do 8. Následně pulsace vypadá: 0808080808….
V blízké budoucnosti bude mnohem častěji docházet k novým objevům a jaderní fyzici budou nadále usilovat o odhalování těchto nejzajímavějších tajemství.
Bílé práškové zlato (monatomické zlato) objevené Davidem Hudsonem a zpopularizované Laurencem Gardnerem bylo kupodivu známo a používáno na této planetě věky, aby značně urychlilo možný proces vzestupu. Tuto málo známou biochemii používaly Lemurie, Egypt a další posvátné civilizace a spirituální sekty. Bílé práškové zlato, stejně jako monatomické rhodium a iridium, je jedinečné formou a funkcí. David Hudson předložil, že podlouhlé jádro (poměr výška/šířka 2:1) m-prvky umožňují stav vysoké rotace a spolu s „párovými“ elektrony je činí biosupravodiči. Bílé práškové zlato spolu s bílým práškovým rhodiem/iridiem usnadňuje tok energie tělem jen s malým odporem nebo bez odporu, světlo proudí dokonce bez vnějšího dodatečného potenciálu. Když se přeměníte ze tří až čtyřdimenzionální  na pětidimenzionální bytost světla, vrozený odpor (někteří to nazývají karma) vůči vyšším dimenzionálním frekvencím může způsobit potíže, nerovnováhu, ba dokonce nemoc. Tento odpor se odráží na mnoha úrovních: jako fyzické tření a organické poruchy, jako pokroucení základní víry a emocionální nerovnováhy, jako sambary nebo semenné bloky v čakrách, jako bludná DNA. Bílé práškové zlato spolu s bílým práškovým rhodiem a iridiem může tento odpor překonat tím, že umožní nepřetržitý tok světla, který nakonec vyplaví a uzdraví tělo až na subatomární úroveň.
Monatomické zlato (m-zlato) je ve vyšší formě své existence bílým práškem, který má svou atomovou strukturu v jednotě, nikoliv v dualitě. Z toho důvodu takovýto prvek nejen otevírá brány do beztvarého bytí a spojuje nás s duchovní, antihmotnou podstatou čili s frekvencemi světla polarizovaného na Jang (čímž aktivuje náš podvěsek mozkový a šišinku), ale zároveň i přepisuje DNA na vyšší formu existence a tím nás může učinit jednak naprosto zdravými, ale – i když tomu neuvěříte – dokonce i nesmrtelnými, neboť energetická podstata těla má možnost se tímto způsobem donekonečna revitalizovat a regenerovat.
Nedávno jsem četl článek jednoho vědce, který tvrdil, že lidská DNA není zformována a vytvořena, tedy nemá ani předpoklady pro delší věk, než jaký se v současné době vyskytuje. Měl by vrátit diplom. Jak je vidět, moderní poznatky kvantové fyziky mohou dokázat naprostý opak.
V současné době probíhají minimálně na dvou místech světa intenzivní výzkumy monatomického zlata s velmi překvapujícími závěry. Jde o „Ústav pro pokročilá studia“ (Austin, Texas, USA) a „Centrum pro pokročilá studia“ (Univerzita v Illinois, USA).
Když Hudson oficiálně podal žádost o patenty v souvislosti s předmětnou látkou a jevy s ní souvisejícími, byla substance označena jako „Orbitally Rearranged Monatomic Elements“ (ORMEs) a vědecká terminologie popisující monatomické jevy se začala nazývat „asymmetrical defORMEd high-spin„.