Tento silný výjimečný produkt je vyroben ze tří solí z různých míst planety. Některé soli jsou po aktivaci m-prvků na výrobu neekonomické, protože se vytvoří jen málo sraženiny. Přesto mají významné složení. Suroviny jsou velmi staré až několik stovek milionů let. Kombinací několika solí došlo po aktivaci k velmi významnému produktu s neskonale fantastickými vlastnostmi, nejen prospěšné pro člověka jako jedince, ale pro celou planetu a civilizaci. Může nás nasměrovat na správnou cestu a nastartovat do správné evoluce. Na energie, které monatomy v tomto produktu vyzařují, měl by být člověk fyzicky i psychicky připraven a mít zkušenosti s duchovním cvičením a soustředěním, protože urychluje proces přenosu informací. Přesto na fyzické úrovni působí přes energeticko informační pole do hmotného těla a harmonizuje vše, co je poškozeno, takže člověk může být naprosto zdravý, působí až na úroveň DNA a může prodloužit život na dlouhé plodné roky.

Obsah monatomických prvků v % +-1

Na+2, Mg+7, K+1, Ca+2, Rb-2, Y-66, Ti+3, Zr+1, V+2, Cr+3, Mo-9, Mn+6, Fe+7, Ru+5, Os+2, Ph+15, Ir+16, Ni+2, Pt+6, Ag+2, Cu+2, Au+21, Zn+2, B+4, C+1, Si+2, In+1, Ge+2, P+0,5, S-3

 

Alternativní posouzení účinnosti energií

MP+ = 35,1m 75,2m

Energie se nejdříve rozzáří jako slunce v oblasti krku a srdce, pak naplní dlaně, jako by v nich byly světelné koule, vrací se zpět ke krku, pak směřuje nahoru nad hlavu, vytvoří světelný vodotrysk přes hlavu směrem jen k ramenům, jako by uchopila hlavu a uzavřela do zlaté koule, jako by ji chránila. Energie teče pak dolů kolem páteře až do země, napojí se na Zemské energie, vrací se zpět přes hlavu a napojí se přes osmou, devátou čakru a Merkabu na univerzum, kde se rozplyne a zabere energii nejen celé planety, ale i kolem ní. Člověk se stává citlivým na veškeré dění planety, sopky, zemětřesení apod., ale může slyšet veškeré dění v podobě jakoby šeptání. Jedná se o božskou energii, kde je slyšet jakoby šepot všech lidí, jejich paměti a vědomosti, na které se můžeme napojit a cokoliv budeme chtít vědět o zdraví, léčení, vědomostech, technologiích apod., protože všechny stopy na této planetě zůstaly po věky i ze zaniklých civilizací, od prvopočátku po dnešek. Všechny tyto informace si dokáže tělo samo stáhnout a aktivovat ve všech buňkách těla a samo si stáhne informace, které potřebuje na svoje ozdravení. Všechny vzpomínky se dokážou absorbovat do těla, které potřebuje, všechny programy co potřebuje, nebo hledá. Není nezbytné být vždy napojen na univerzum, protože za celé věky jsou na planetě uloženy všechny potřebné informace i o vesmíru a všeho dění kolem, a všechno je propojeno se vším. Informace o vesmírných civilizacích, o technologiích, duchovnu, jsou všechny zde uložené věky, od prvopočátku po dnešek. Např. systém stromů. Pokud se napojím na strom a požádám o vědomosti, všechny stromy se naráz propojí po celé planetě jak telegrafem. A když konkrétní strom nebo keř nemá vědomosti o léčení nebo informace co potřebuji, propojením se stromem třeba v Africe, co má tyto vědomosti, od chemického složení až po účinnost, nám tyto informace stromy podají. Jde o ekologický systém, který dokáže mezi sebou komunikovat a tak zde komunikují všechny buňky a atomy celé planety. Hlava je pořád chráněna ve světelném obalu, aby nemohlo dojít k přehlcení informací a nezbláznil se z nich a přichází postupně. Esence je dobrá pro aktivaci každého programu, který potřebujeme. Jde o dokonalý systém, který energie má, tak zdokonaluje a naplňuje vším. V okamžiku, kdy tato energie všechny informace přitahuje, hlava ve světelné živé zlaté kouli vše filtruje, je ochranným systémem, aby člověk dostal jen informace, které může přijmout a požaduje, a mění přitom vědomí a myšlení člověka. Energie působí na více úrovních a dochází k dokonalému chápání a porozumění. Dostává člověka na úplně jiné úrovně bádání, vědomostí a myšlení. Informace a vědomosti budou přicházet na požádání. Navíc následně, když bude potřeba, z univerza sestoupí energie typu Boha v úzké spirále dolů středem těla a následně uzemňuje a stabilizuje člověka, aby přicházeli pouze roztříděné informace, které potřebuje a nebyl zahlcen. Člověk se bude velice rychle léčit a stabilizuje se, bude touto zlatou spirálou ochráněn, aby vše ustál a nebyl některými informacemi a energiemi pro jejich sílu poškozen. Tok informací působí velice jemně. Odhalí tak veškerou moudrost věků všech, co tu byli a pokud se chce např. léčit, vyléčí se a dostane ještě bonusy navíc. Pokud se např. zaměříme na omlazování a dlouhý život, získá tělo tuto informaci a dojde k omlazení, protože informace dlouhého života a nesmrtelnosti tu jsou na planetě uloženy. Byly doby, kdy lidé tu žili mnohem déle než teď a byli tu i bohové, kteří vlastnili nesmrtelnost a jejich informace tu jsou rovněž a lze je načíst. Ovšem musí být na takové informace člověk nastaven. Pokud bude tuto energii užívat těhotná žena, bude energie plod prozařovat a ovlivní vývoj natolik, že dojde k ovlivnění buněk s vyšším zdravým věkem v dospělosti, bude v něm otištěno moudro, bude inkarnačně předurčeno k duchovním úkolům, k vytvoření vůdců, vědců, zázračných léčitelů a lidí, kteří budou vědět. U DNA dojde, ovšem ne u všech stejně, k další aktivaci holografických řetězců a následnému jejich zhmotnění, takže se budou rodit lidé s pěti až osmi řetězci. Další generace může dosáhnout až do těch původních božských dvanácti. Tito lidé budou schopni se napojovat na všechny vědomosti a informace planety jak bylo popsáno. V podstatě začne vznikat nová dokonalá rasa člověka.

 

Působení a léčení

Energie působí na pátou čakru, lymfatický systém, čímž na této úrovni dochází k očištění všech orgánů, činnost štítné žlázy, kterou harmonizuje až v úrovni rakoviny, hormonální systém, má vliv na kreativitu a otvírá tvořivost a vitalitu. Odvápnění epifýzy a šišinky, otvírá třetí oko, čistí dutiny a staré povlaky v nich. Na duchovní úrovni se uvolňují energetické dráhy, boky v informačním poli, má vliv na psychosomatický systém. Zklidňuje myšlenkové pochody a může stahovat potřebné informace, třídit je, otevírá intuici, jasnost a zvyšuje vibrace, lze se napojit na knihovnu Akáši, ale v rovině osobního informačního pole. Je schopen posoudit vlastní příčiny a následky. Je schopen číst informace na poli osobního bádání. Změna buňky a DNA přichází přes třetí oko a intuici. V podstatě, když přijde intuitivně informační blik, zapíše se trvale do osobního systému jako do knihovny a začnou mládnout buňky na základě informace. Vytvoří tato energie třetí řetězec DNA. Chaos mysli vytváří stárnutí, ticho vytváří omlazení. Lze si prodloužit život až na 170 let a omladit orgány a systém těla fyzicky až na úroveň 16 letého člověka. Proces trvá minimálně dva roky. Meditace a koncentrace urychlují činnost omlazení.              

Užívání: 1 kapka 3x denně po 21 dní, dalších 21 dní 2 kapky 3x denně, nakonec 3×3 kapky denně. Ráno na lačno a jíst až za půl hodiny, v poledne hodinu po jídle a večer až po posledním jídle.

 

Naším přáním je, aby vám produkt skutečně pomáhal

 

Naše produkty ORMEOS neslouží k vnitřnímu užití jako lék, potravinový doplněk, nebo kosmetický prostředek k vnějšímu užití.

Případná doporučení jsou jen fikcí, nejsou návodem k jakémukoliv užívání. Pokusné užití je pouze vaším rozhodnutím svobodné vůle a za případné potíže neneseme žádnou odpovědnost!

To jsou důsledky nařízení EU