Bioenergie a voda

Tento článek byl napsán pro časopis „Eniologie člověka“ v kterém vyšel. Protože se vztahuje k přeměněným energiím a možnosti léčení, je dobré si ho přečíst. Lépe pochopíte, proč monatomické prvky, vyzařující fotony nulového bodu, přetransformované do bioenergií působí a jak. V podstatě jde o stejnou energii, kterou vyzařuje ORME a naše produkty ORMEOS, kde jsou mnohem silnější a účinnější v nezměněné podobě božských vibrací. Biofotony jsou toutéž energií přetransformované do bioenergií s opačnou polaritou.

Staré zaniklé civilizace nám známé i ty opředené legendami, ale dosud nepotvrzené důkazy o své existenci, znaly mnohá tajemství o vesmíru a energiích, která jsme dosud neodhalili. Byly vysoce vyspělé a pokročilé, i když dnešní věda je považuje za nedokonalé a mnohdy oproti dnešku primitivní. Pokud si myslíme, že jsme na vysoké technické úrovni tím, že dokážeme vyvinout různé technologie, neznamená to, že jsme skutečně vyspělou civilizací. Bohužel nemáme s kým to bezprostředně porovnat, abychom poznali a přiznali pravdu. V současných médiích se objevují různé dokumenty, které na základě vědeckých výzkumů potvrzují mé domněnky o výši rozvoje těchto populací, poukazují na jejich znalosti různých fyzikálních a dalších principů a na možnosti jejich využití v praxi, což by i pro naši současnost bylo velkým přínosem. Většina zkoumaných pozůstatků je však v takovém stavu, že z nich nelze vyvodit objektivní závěry.
Problémem našeho dalšího pokroku je možná to, že v současné civilizaci došlo cca od 18. stol. k postupnému oddělení materiálního a duchovního principu života, což se stále prohlubuje na úkor principu duchovního. Tento vývoj má za následek jednostrannou orientaci lidstva na hmotnou oblast existence se všemi negativními okolnostmi. Ostatně, důvěrně je známe z vlastního života. To znamená, že civilizace používá dva úhly pohledu a přístupu k bádání a pochopení všeho kolem nás včetně vesmíru. Žádná civilizace však není vyspělá, pokud věda není propojena s duchovnem, pokud vědecký a duchovní přístup  nefungují jako rovnocenní partneři. A já dodám: na sociálním přístupu nejen ke svému druhu. V tomto směru máme co dohánět.
Ve svém bádání o auře, bioenergii a kosmické energii jsem přišel na zajímavé poznatky. Víte o tom, že voda je dobrý akumulátor energie? Ano, vodu lze nabít biopolem, tedy bioenergií nebo kosmickou energií, které Indové říkají prána, a tato voda může i léčit.
Někteří z vás si možná vzpomenou na praktiky domácího léčení při horečkách. Jednak to jsou mokré zábaly, které snižují horečku a urychlují uzdravení. Praktikovala se i metoda prarodičů, kdy vám pod postel při horečce dávaly lavor s vodou. Věřili, že voda v lavoru stahuje nemoc. Vědec by řekl, že jde o nějakou pověru. Není to pravda. Je to stejné jako u mokrého zábalu. Opotřebovaný magnetismus se stahuje do vody v plátěném zábalu a v lavoru díky vlastnosti vody jako akumulátoru. Nesmíte pak zapomenout vodu vylít do odpadu. Je v ní přece akumulovaná energie magnetismu nemoci z biopole. Skutečné vlastnosti vody dosud nebyly plně odhaleny. Pokud vezmeme v úvahu, že voda je akumulátor a je schopna do sebe akumulovat bioenergie, pochopíme princip, na základě kterého stahuje magnetismus opotřebovaný nemocí a tím odlehčuje energetické bilanci zdravého magnetismu biopole. Dochází pak k rychlejší obnově čisté zdravé energie a tím i rychlejšímu průběhu nemoci a uzdravení. To je příčina, proč pomáhají mokré zábaly a rovněž lavor pod postelí. Je také známo, a jistě si to mnozí uvědomujete, že když jste unaveni, dáte si vanu voňavé vody a relaxujete, po koupeli se cítíte svěží a uvolnění. S vodou jste z vany po koupeli vypustili do odpadu i opotřebovanou energii, a tak mohlo tělo lépe a rychleji regenerovat, tedy doplnit novou, svěží energií.
Ale to není vše. Voda, v níž je naakumulovaná čistá energie, může i léčit. Uvedu zde vlastní zkušenost.
Těžkou prací u mne došlo k poškození páteře. Znáte to, když vás začnou zlobit plotýnky a najednou vás chytne houser. Chodil jsem k lékařům na léčení, vyzkoušeli různé postupy léčby a prodělal jsem mnoho různých procedur. Nemoc se stále vracela a nakonec to vypadalo, že půjdu na operaci s tím rizikem, že kdyby se operace nepovedla, mohl bych skončit na invalidním vozíku. Mimo jiné jsem si s léky a injekcemi připadal jak narkoman. Když mi oznámili verdikt, řekl jsem si  – dost!  Tak takhle ne!
A protože jsem badatel, začal jsem hledat řešení jinde. Kdysi jsem četl o vlastnosti vody akumulovat energii a nabíjet ji čistou energií biopole od včel. Metoda je celkem jednoduchá. Vezmete láhev vody, vložíte ji do úlu se včelami a necháte ji nabíjet energií biopole produkovaného včelami na dobu nejméně tři hodiny. Nesmíte ji umístit nad úl ani pod úl, nabíjení by bylo slabé a neúčinné, pouze do úlu. Ví to každý včelař a místo se tam najde. Včela jako každý živočich vyzařuje kolem sebe auru a tisíce včel v úlu vyprodukuje velké energetické biopole nezatížené emocemi. Po nabití vody energií z biopole včel můžete zenergetizovanou vodu pít, ale po malých dávkách a užívat ji vnitřně při narušené energetické bilanci těla, což je v podstatě projevené onemocnění. Nesmíte zapomenout, že tato voda se musí užívat jako lék, tedy s mírou. Je to čistá energie (prána). Proto lze tuto vodu používat také k celkovému energetickému posílení těla. Účinné je i zevní použití, tedy na obklady nemocných míst. Léčitelé i někteří lékaři vědí, že při nemoci nebo zranění dochází k úbytku magnetismu a u nemocného místa se koncentruje škodlivý, opotřebovaný magnetismus vzniklý z nemoci. Např. při detekci infračerveným zářením je místo s rakovinovým nádorem tmavé až černé, což signalizuje naprostý nedostatek bioenergie. Rakovinové buňky stahují z okolí veškerou energii a projeví se to v záření.
Při obkladu poraněného nebo nemocného místa na povrchu těla zmagnetizovanou vodou dodáváte čistou energii a tím podpoříte regenerativní činnost buněk a rychlejší uzdravení.
Sám jsem tuto metodu vyzkoušel a udělal si obklad na záda. Namočil jsem plenu do vody zmagnetizované od včel, přiložil na bolavé místo, přeložil igelitem a zavázal. Vůbec jsem netušil, co se bude dít a jestli to vůbec bude mít nějaký efekt. Po pár minutách jsem pocítil jemné píchání. Jako by statisíce drobounkých jehliček píchalo do kůže. V podstatě to byl stejný pocit jako u elektroléčby. Jenže v tomto případě do mokré pleny nikdo nepouštěl žádný elektrický proud. Místo se krásně rozehřálo do příjemného pocitu. Bylo to opravdu zvláštní.
Tak jsem to dělal asi čtrnáct dní. Byl jsem v té době ve stavu nemocných a měl jsem brát léky. Léčbu naordinovanou lékaři jsem vysadil, protože k ničemu nevedla. Taky proto, abych věděl, jestli léčba zmagnetizovanou vodou má nějaký ozdravný efekt.
Kupodivu za těch čtrnáct dní jsem byl naprosto pohyblivý, bez bolesti a cítil jsem se zdráv. Po čase využitého k samoléčbě jsem měl jít znovu na kontrolu k lékaři. Když zjistil, že mi v podstatě už nic není a jsem zdráv, nemohl tomu uvěřit. Svůj objev a tajemství jsem neprozradil a nechal jsem lékaře v domnění, že uzdravení bylo zapříčiněno „zázračnými chemickými pilulkami“. Dnes vím, že voda zmagnetizovaná bioenergií může léčit a léčí. Žádná operace se doposud nekonala, i když mám trvale poškozenou páteř.
Vyzkoušel jsem, jak působí tato voda vnitřně, když se jí napiji. Nalil jsem si asi decilitr vody do sklenice a vypil. Nic – jen chuť vody. Ale najednou asi po 10 – 15 vteřinách se od žaludku do celého těla začalo rozlévat příjemné teplo, téměř horko. Cítil jsem, jak se bioenergie rozlévá do celého těla v podobě tepla. Až se mi orosilo čelo. Zajímavé! Netušil jsem, jaké pocity mohou nastat, a nic jsem dopředu v podstatě neočekával. Ani jsem si nemohl nic předem vsugerovat, protože jsem o tom nikdy a nikde nečetl a neslyšel.
Na závěr několik poznámek. Je nasnadě, pokud chcete tuto metodu použít, že k nabití použijete pouze čistou vodu. Zjistil jsem, že bioenergie vyprchává a vydrží pouze asi deset dní. Pak musíte vodu nabít znovu, protože ztrácí účinnost.
Med je údajně léčivý jen proto, že obsahuje 2-10% procent vody. Tvoří ho v podstatě cukr a nějaké další příměsky, jinak nic. Ale těch pár procent z něj udělá lék. Pár procent vody zmagnetizované bioenergií včel. Když med zkrystalizuje, není to vada nebo známka špatného medu. Je to tím, že magnetismus bioenergie z těch pár procent vody vyprchal. Nevyprchá tak rychle jako u samotné vody, ale pomaleji, protože med má větší hustotu a voda je v hmotě rozptýlena. Pokud se med, tedy voda v medu, opět zmagnetizuje, med opět zřídne a krystalizace zmizí. Zřídnutí medu se dá provést tak, že uzavřenou láhev vložíte stejně jako vodu zpět do úlu a necháte ji tam aspoň den. Včely vodu v medu znovu svým biopolem nabijí bioenergií.
Jiným postupem můžete docílit stejného efektu. Je známo, že těleso ve tvaru pyramidy je v podstatě kondenzátorem magnetické a elektromagnetické energie, která se uvnitř pyramidy akumuluje. (O tomto fenoménu podrobněji v jiném článku.) Když vložíte med do tělesa tohoto tvaru, zhruba za den rovněž zřídne, protože se voda nabije vlivem magnetické pyramidální energie a tím zmagnetizuje. Od příkladu s medem můžeme odvodit i jiné využití. V podstatě cokoliv, co obsahuje nějaké množství vody, lze zmagnetizovat. Pivo, víno, bylinkový čaj, masti, krémy atd. Víno získá lahodnou chuť špičkových a drahých vín. Pokusy můžete dělat sami a uvidíte, jak budete překvapeni. Některé krémy a masti obsahují až 60% vody. Je to ovšem v podstatě jen chemie, destilovaná voda a tuk. Ale pokud vodu zmagnetizujete, získají látky v krému obsažené až třikrát větší účinnost. Ženy, zamyslete se nad svými drahými superkrémy!
Energetické akumulační vlastnosti vody zatím nejsou objeveny a dosud vědou prozkoumány, což je škoda. Odhalení těchto tajemství nás ještě čekají.
Aura má být podle indických nauk energetická struktura, kterou spoluvytvářejí vnitřní prána, neboli energie Paramátmy, kterou využívá átma, a vnější prána přijímaná čakrami. Je  projevem životních aspektů v energetickém poli. Jsou zde přítomny veškeré emoce, myšlenky, představy, zkušenosti i záměry, které její nositel, tedy i člověk, má. Věda připouští, že biopole živého organismu lze biofyzikálně definovat jako soubor částic s produkcí záření o rázných kmitočtech a že toto pole vzájemně souvisí s vnitřními procesy v organismu a vnějšími podmínkami prostředí. Je obrazem biochemických a elektrických pochodů v organismu a tím vlastně i informačním zdrojem o jeho stavu.
Kvantový fyzik F. A. Popp, začal zhruba před dvaceti lety zkoumat nesmírně slabé světlo, které vyzařuje každý živočich, od jednobuněčného organismu až po člověka. Fotony jsou fyzikální stavební kameny světla. Popp je nazval „biofotony“, aby zdůraznil skutečnost, že světlo je vyzařováno živými buňkami. Jedním z nejdůležitějších poznatků výzkumu biofotonů bylo zjištění, že světlo buněk není stejného druhu jako třeba světlo žárovky, v němž je obsaženo mnoho vlnových délek, ale je souvislé, podobně jako světlo laserového paprsku. Laserové světlo se skládá jen z jedné vlnové délky, kde všechny fotony kmitají ve stejném taktu. Tyto mimořádné vlastnosti dnes technika využívá nejrůznějším způsobem. Většina z nás zná trojrozměrné obrazy, které laserové paprsky vykouzlí v prostoru. Obrazy mohou vzniknout díky tomu, že laserové světlo je mimořádně dobrý nosič informací.
Doktor Popp bezpochyby objevil základní formu komunikace v přírodě – světlem vysílané informace přijímají i ostatní buňky a dovedou je rozluštit. Biofotony řídí také procesy uvnitř organismu. Podle odhadu vědců proběhne například v lidském organismu každou sekundu 1 000 000 000 000 000 000, slovy jeden trilion chemických reakcí. Nebo jako to formuluje Fritz Albert Popp: „Bez biofotonů jako koordinátorů všech těchto procesů by nemohl existovat žádný člověk, neboť po několika sekundách by se zhroutil jako biochemická kaše. Nervový systém nemůže tuto práci zvládnout a také pro ni nebyl vytvořen. Ostatně, po dvaceti letech každodenní práce v oblasti těchto měření jsem ještě nenalezl živý organismus, který by nevyzařoval žádné světlo.“
Výměna informací je nutná k přežití nejen v rámci jednoho organismu, nýbrž hraje také dosud nepříliš známou a přitom významnou roli při komunikaci mezi jednotlivými živými organismy. Biofotony, „světlo života“, vystupují z těla každého živého organismu jako nositelé komplexní informace, pohybují se rychlostí světla a zasahují jiné živé organismy. Biofotonové záření jsou vlnové obrazy informace, která je vysílána a přijímána lidmi, zvířaty a rostlinami.
Německému kvantovému fyziku Poppovi bylo od začátku jeho výzkumu jasné, že biofotony, které tělo vyzařuje, mohou mít souvislost s tím, co se už po tisíciletí popisuje jako „aura“ nebo zvláštní „vyzařování světla“. Věděl také, že se z hlediska vědy v očích svých kolegů fyziků vydal na tenký led, když začal zkoumat světlo buněk. Došel k závěru, že „světlo, které měříme, je aura živých tvorů. Lépe řečeno, část jejich aury, totiž ta část, která je viditelná a měřitelná dnešními detektory. My toto světlo měříme. Nemůže být tedy žádná pochybnost o tom, že vystupuje ze systému těla.“
Voda nabitá bioenergií prostřednictvím biofotonů je prostá všech negativních informací, má čistě pozitivní energii s pamětí.  Včely nevytvářejí žádné negativní vibrace, jak  je tomu třeba u člověka myšlením, představami a cítěním.  Proto je pro uzdravování a dobíjení energetické bilance člověka daleko přijatelnější než bioenergie lidových léčitelů. To samé platí o pyramidální kosmické energii.
Kvantová fyzika uvádí, že energie a hmota jsou zaměnitelné, a teorie strun ukazuje, že rozdíly ve tvaru fyzických věcí jsou prostě jen rozdíly v energetických vibracích.
Vědci a výzkumníci po celém světě dnes potvrzují, že věc, která se zdá být pevnou hmotou, je  ve skutečnosti jen zdáním a  neodpovídá realitě. Látka na pohled pevná je ve skutečnosti tvořena čistou energií vibrující na určité frekvenci, která poskytuje vlastnosti, jako je tvar, velikost, struktura atd. Tuto pevnou hmotu známe jako předměty, které nás obklopují, a dokonce i molekuly, atomy a buňky v našem těle se ve skutečnosti skládají z vibračních energetických částic zvaných elektrony, protony a neutrony a z dalších malých částeček. Jak jsme si už řekli, byly dokonce objeveny biofotony, které mají jiné vlastnosti než klasický foton. Když tyto částice vibrují ve svém jádru, je generován malý elektrický impuls v našem těle podle zákonů fyziky – když je elektrické pole kolem těla, magnetické pole se vyvine automaticky. Malé elektrické impulsy v buňkách našeho těla kolem něj vytvářejí magnetické pole, které ve skutečnosti nazýváme aurou – elektromagnetickým polem těla. U živočichů a rostlin jde o biopole. A protože vše v tomto vesmíru je tvořeno stejnými částicemi – elektrony, protony, neutrony atd., znamená to, že všechno má auru. Pokud budeme pokračovat v rozšiřování detekce menších a menších těchto tzv. elementárních částic, dostaneme se do bodu, kdy nenajdeme nic než jen čisté energie vibrující v samotné podstatě těchto pevných objektů. Všechno v tomto fyzickém vesmíru není nic jiného než samotná energie. A tak je nesmyslem všechny dosud známé poznatky o bioenergii a auře odsouvat do parapsychologie,  psychotroniky či okultních věd jenom proto, že tomu buď nerozumíme, nebo nechceme přijmout vědecké důkazy.

 Stanislav Kašpar
Různé / Štítky: