Produkt „ORMEOS 1 monatomic gold“ je vyroben chemickou cestou postupem moderní alchymie. Obsahuje m-prvek zlata a pouze v několika procentech ostatní stopové prvky. Je vyroben ze soli z Mrtvého moře, tak jak se vyráběl před mnoha tisíciletími. Neobsahuje žádné kovové atomy ani žádné jiné prvky, pouze m-atomy zlata v keramické podobě rozptýlené ve vodě v podobě bílé sraženiny.obsah prvků v soli z Mrtvého moře

koncentrace iontů (g/kg)

 • Cl (181,4)
 • Br (4,2)
 • SO4 (0,4)
 • HCO3 (0,2)
 • Ca (14,1)
 • Na (32,5)
 • K (6,2)
 • Mg (35,2)

koncentrace solí

 • MgCl2 – 50,8%
 • NaCl – 30,4%
 • CaCl2 – 14,4%
 • KCl – 4,4%

Další informace najdete v článcích na tomto webu.

Tento vzácný bílý prášek byl pro lidstvo ztracen po tisíce let. Byl nazýván v průběhu věků mnoha názvy, jako např. ovoce ze stromu života, hvězdný oheň, zlato bohů a sperma bohů. V nedávné době získal širokou pozornost v domnění, že se jedná o kámen mudrců. Ale tím rozhodně není. Laurence Gardner vysvětluje, že bílý prášek zlata byl znám už pár tisíciletí před naším letopočtem. Snad v souvislosti s Anunnaki popsané v Sumerských tabulkách. Znali ho i staří Egypťané. Od nich toto přísné tajemství odnesl se svými věrnými z Egypta Mojžíš. Toto tajemství bylo bedlivě střeženo po tisíce let a nebylo pro veřejnost. Nyní můžete užít zakázané ovoce pro sebe. Jedná se o monoatomový prvek, jak ho nazval David Hudson? Může být. Jde o supravodič? Doufáme, že se to brzy dozvíme od vědců z oboru kvantové fyziky, pokud se opět nestanou tajemstvím. Je m-gold reálné v účincích? Absolutně!

Naši předkové věřili, tato látka usnadňuje mimořádné životní rozpětí a léčí mnoho nemocí tím, že umožňuje tělu fungovat co nejblíže k dokonalosti, jak jen to je možné. Podle dosavadních výzkumů mnoha badatelů, výrazně zvyšuje schopnost každé buňky provádět elektrické impulsy, skoro jak vysoce výkonný generátor světla vykonávající práci pro celé tělo.

Jednoatomové zlato je nekovová, netoxická, nulová valence formy zlata. Jedná se o vysoce teplotní supravodič a může být vyrobeno alchymisticky z 24 karátového kovového zlata, nebo z jiných přírodních surovin. Toto zlato je také přirozeně přítomné v sopečných půdách, mořské vodě a v nepatrném množství ve fialovém ovoci nebo ovoci a zelenině s fialovými slupkami, jako jsou červené hrozny a lilek a i v některých léčivých rostlinách.

Jak se již v mnoha případech prokázalo je monoatomární zlato klíčem ke zdraví, energii a dlouhověkosti.

Podle některých archeologů a vědců bylo už kdysi používáno jistou vládnoucí třídou Egypťanů, Sumerů, Babyloňanů a po tisíce let tajnými společnostmi pro esoterické rituály ke zvýšení vitality, což se používá dodnes pro pár vyvolených.

Monatomové prvky, jako je například monoatomární zlato, jsou složeny z jednotlivých atomů, které nejsou vázány k sobě navzájem. Ve středu periodické tabulky prvků se nachází tzv. „přechodné prvky“, což znamená, že mohou měnit formu z metalické na monatomární nebo diatomární, pomocí chemického ošetření, nebo prostřednictvím jiných prostředků (což by někteří označili za „stínovou chemii“, nebo „tajemnou chemii“, nebo dokonce „alchymii“). Vezměte si například zlato. Když máte dva nebo více atomů zlata v mikroklastru, bude mít kovové vlastnosti, jako například u koloidů, ale pokud máte pouze jeden atom, pak bude mít keramické vlastnosti, což znamená, že se stane chemicky inertní, ale zároveň bude mít supravodivé schopnosti, dokonce i při pokojové teplotě. Hmotnost těchto úžasných materiálů se může také měnit zahříváním, kterým se stávají lehčími, dokonce až k bodu levitace. Vzhledem k tomu, že je chemicky inertní, může být přijímáno pro zdraví, pohodu a super-energetizaci na buněčné úrovni.

Konvenční věda si je vědoma šesti fází hmoty, jimiž jsou plyny, kapaliny, pevné látky, plazma, Boseho-Einsteinův kondenzát (BEC) a tekuté krystaly. Čeho si konvenční věda není ještě vědoma, nebo co nechce akceptovat, jsou monatomární prvky. Tyto monatomární prvky jsou jen několika příklady z mnoha dalších fází hmoty, které dosud nebyly odhaleny.

Monatomární prvky jsou někdy označovány jako ORME (orbitálně přeskupené monatomární prvky). Podle Jima Marrse, ORME ve skutečnosti znamená v hebrejštině „Strom života“. To by mohl být důvod, proč si někteří lidé spojují monatomární zlato nebo bílé práškové zlato s nesmrtelností.

Ke konci osmdesátých let zjistili někteří nukleární fyzici, že atomy některých prvků byly uspořádány v mikroklastrech. Tyto mikroklastry jsou velmi malé skupiny atomů, které se pohybují v rozmezí od dvou do několika stovek atomů. Tím v podstatě potvrdili kontroverzní patent Davida Hudsona.

U některých kovů, je-li přítomen v mikroklastru specifický počet atomů, se atomy uspořádají do struktury s kovovými vlastnostmi. Nicméně, v případě, že je přítomno méně než kritické množství atomů, se mikroklastr rozčlení do monatomárních atomů s keramickými vlastnostmi. Tyto mikroklastry mohou být také detekovány ve vodě. Proto naše produkty m-atomů v keramické podobě jsou obsaženy ve vodě a mají podobu bílé sraženiny.

Vzhledem k tomu, že monatomární prvky mají atomy, které nejsou uspořádány v pevné mřížce, jsou jejich fyzikální vlastnosti zcela odlišné od prvků s atomy, které jsou uspořádány v pevné mřížce. Jinými slovy, fyzikální vlastnosti určitého prvku nejsou určeny pouze počtem neutronů a protonů, ale také jeho mikroklastrem nebo seskupením atomů.

Například v kovovém prvku, v případě, že není přítomna pevná mřížka, neexistuje žádný fyzický kov, a to i v případě jeho atomy jsou stejné jako atomy kovového prvku s pevnou mřížkou. Tento příklad ukazuje, že určující faktory vlastností hmoty nejsou omezeny na počet neutronů a protonů v atomech.

Podle vědců, kritický počet atomů zlata jsou dva a kritický počet atomů pro rhodium je devět. Význam tohoto kritického množství je, že pokud jsou v mikroklastru dva nebo více atomů zlata, zlato vykazuje kovové vlastnosti. U rhodia, pokud je v mikroklastru devět nebo méně atomů, atomy se rozdělí a vytvoří skupinu monatomárních atomů.

Vědci se domnívají, že valenční elektrony monatomárních prvků nejsou k dispozici pro chemické reakce, a proto jsou monatomární atomy chemicky inertní. V důsledku toho, je v současné době nemožné použít standardní techniky analytické chemie pro studium a identifikaci vlastností monatomárních atomů. To je důvod, proč monatomární prvky zůstaly skryty tak dlouho.

S naší současnou technologií je nejlepším způsobem, jak zjistit monatomární prvek, ho nejprve převést z jeho monatomárního stavu do normálního stavu, což mu dovolí být detekován běžnými vědeckými přístroji.

 

Zdravotní účinky monatomárního zlata

Monatomární zlato vykazuje fyzikální vlastnosti, které jsou velmi odlišné od jeho kovové formy, která je stále studována některými fyziky. Proto je mnoho vlastností monatomárního zlata ještě neznámých veřejnosti. Nicméně, někteří vědci tvrdí, že toto bílé práškové zlato má podobné záření jako fluorescenční a má supravodivé vlastnosti. Jeho supravodivé vlastnosti jsou jedním z důvodů, proč má sílu levitace.

Podle některých historiků, Sumerové a Egypťané věřili, že by bílé práškové zlato povzbuzuje duchovní transformaci a zvyšuje energii a dlouhověkost a to díky jeho exotickým léčebným účinkům na tělo, mozek a epifýzu. Někteří vědci také zjistili, že monatomární zlato má velmi podivné a mystické vlastnosti, protože věří, že dokonce může pomoci změnit čas a prostor.

Někteří odborníci na monatomární zlato tvrdí, že je-li monatomární zlato požito nebo i injekčně vpraveno do těla, může deset tisíckrát zvýšit stávající funkční schopnost nervového systému. Pokud je to přesné, konzumace monatomárního zlata by umožnila systémům těla pracovat mnohem rychleji. Je to jako výměna těla z normálního počítače do superpočítače.

Zde můžeme říci, že účinek je velmi podobný jako u zlata koloidního akorát, že u tohoto typu zlata v monoatomární formě je účinek o mnoho silnější a důraznější, má úžasné léčivé vlastnosti v důsledku své schopnosti zvyšovat frekvenci buněk, což umožňuje nést velké množství světelné energie. Ovšem není to jen tento důvod, ale rozdílná účinnost je i vlivem polarity magnetického pole. U koloidů je polarita magnetického pole minusová a u monatomů plusová a to je zásadní pro působení v těle. Jak působí m-atomy zlata v těle?

 • posiluje imunitní systém
 • má velký vliv na celkový zdravotní stav a výrazně jej zlepšuje
 • usnadňuje vstřebávání živin
 • upravuje a normalizuje krevní tlak, oběhovou soustavu, potíže s krevním oběhem, vasodilatačně (rozšiřující krevní cévy), na ucpané cévy, rozšíření cév, zlepšení prokrvování exponované oblasti a tvorbu krve
 • regeneruje tkáně, včetně cévního systému
 • vytváří elastickou pokožku bez vrásek
 • harmonizuje činnost žláz s vnitřní sekrecí, působí dostředivě
 • zvyšuje inteligenci – vědci zjistili, že užívání koloidního zlata po dobu čtyř týdnů zvýší IQ až o 20 bodů
 • pomáhá při léčbě rakoviny, vylepšuje a prodlužuje život, zmírňuje bolesti
 • redukuje velikost nádoru
 • zlepšuje chuť k jídlu
 • používá se i k léčení alkoholismu, závislosti na nikotinu, na medikamentech i potravě
 • léčí revmatismus a jiné kloubní potíže
 • zmírňuje stres a napětí
 • léčí deprese, celkově harmonizuje
 • povzbuzuje tvořivost a bystré myšlení
 • zlepšuje činnost mozku a nervové propojení na jednotlivé orgány v těle
 • používá se při srdečních potížích, na srdeční vady, na bušení srdce
 • zlepšuje paměť
 • spolupracuje na zlepšení zraku
 • čistí organismus od toxických látek
 • zvyšuje duchovní vědomí a duševní jevy
 • aktivuje Kundaliní v těle
 • zrychlené projevení cílů
 • pomáhá duchovní rozvoji
 • posílen produkce neurotransmiterů
 • zvyšuje přehlednost nočního snění
 • zjasňuje duševní zaměření
 • zvyšuje rychlost metabolismu a buněčné omlazení
 • probuzení nečinné DNA
 • nervovou soustavu, harmonizace vegetativního nervového systému
 • neuralgické problémy,
 • tělesnou únavu,
 • deprese, fobie,
 • analgeticky (protibolestivě), bolesti hlavy, zlepšení migrény,
 • svalové bolesti, uvolnění svalového ztuhnutí,
 • bolesti krku,
 • astma,
 • hubnutí,
 • točení hlavy,
 • nemoci z prochladnutí,
 • podrážděnost,
 • přepracovanost
 • na křečové žíly, trombózu aj.
 • poúrazové stavy,
 • poruchy metabolismu, urychlení metabolických pochodů v buňkách
 • zlepšení nespavosti,
 • podporuje látkovou výměnu,
 • zmírňuje či zcela odstraňuje chronické bolesti,
 • příznivé působení na funkce těla i vnitřních orgánů,
 • protiedémově (protiotokový),zmenšuje otoky, odstraňuje proleženiny a výrony,
 • má protizánětlivý efekt,
 • má výrazný hojivý efekt,
 • myorelaxačně (uvolňující svalové křeče), uvolňuje svalové napětí, lýtkové křeče,
 • povzbuzení lymfatického oběhu,
 • urychlení regenerace buněk,
 • obnova již nemocných buněk,
 • snížení spotřeby léků,
 • zlepšuje detoxikační procesy v organismu.
 • tvorbu bílých krvinek,
 • lepší prokrvení ledvin,
 • bušení srdce,
 • bolest zad,
 • strnutí šíje,
 • onemocnění jater,
 • onemocnění sleziny, cukrovku
 • bolesti kloubů,
 • ženské onemocnění,
 • problémy s prostatou, problémy s potencí
 • problémy s plodností u mužů i žen
 • potlačení i úplné odstranění mnoha zdravotních potíží.
 • Magnetický obklad působí pozitivně na:
 • zlomeniny,
 • křečové žíly,
 • otoky,
 • záněty šlach,
 • bolest hlavy,
 • stavy po popáleninách,
 • při rehabilitaci v dermatologii, neurologii, ortopedii apod.

Magnetická bandáž, čili obklad, nepotřebuje žádné zdroje energie ani připojení, pracuje na principu magnetického pole vyzařované z monatomů. Stačí pouze magnetický obklad přiložit, následně uchytit, např. na končetinách. Magnetická bandáž má vyšší intenzitu magnetického pole ze strany přiléhající k tělu. Bandáž přikládejte na místo, které vás bolí klouby, kolena, končetiny aj.

 

Alternativní posouzení účinnosti energií

MP+ = 190 ∅ 380cm

V trojúhelníku hrudního koše je centrální bod, ze kterého vyzařuje jakoby slunce a z něj v podobě kruhů energie. Končí v oblasti štítné žlázy a rozvětvuje se do spánků na hlavě a vytváří kalich v podstatě v podobě šampusové skleničky, tj. hrudník – dno, stopka – průdušnice a od páté čakry, krku se rozšiřuje trychtýř nahoru. Energetické vyzařování až 50m, prochází přes korunní čakru do celého těla, zlatá záře přecházející do zelené záře. Energie prochází celým tělem od spodu nahoru, energie projde všemi čakrami, harmonizuje je a čistí jednu podruhé, proniká páteřním kanálem nahoru, kde vytryskne přes hlavu nahoru, následně energie proletí dolů, vytvoří kolem těla energetický ovál a vrací se částečně zpátky a čistí tělo na všech úrovních a negativní energie stahuje směrem dolů.

Působí na emociální tělo na vibrační úrovni emocí, strachu, obav a hněvu. Ovlivňuje činnost třetí čakry, všechny oblasti orgánů v této oblasti. Působí na nemoci břišní oblasti, jater, žlučníku, slinivky, tenké a tlusté střevo, dýchací trubice, štítné žlázy a brzlík. Co se týká orgánů, obaluje srdce, čistí srdce, dává tam věci do pořádku, pokud tam jsou nějaké usazeniny, nebo nějaké zúžené cévy, dává celé srdíčko do pořádku co nejlépe může, dokonce i věci které nejdou moc opravit, pokud nejsou opravitelné tak i šelesty a nedorostlé věci dává do pořádku, čistí plíce, trošičku opomíjí žlučník, ale zato jde přímo do slinivky a čistí žaludek, ledviny a násobí energii a odchází přes nohy, kde odvádí negativní energii. Co se týká duchovní energie, vytryskává energie nahoru do univerza, kde napojuje člověka na univerzální pole vědomí.

Automaticky jak energie vyčistí tělo, buňky dostávají informace o zdravém orgánu, tzn. o vylepšeném orgánu a buňky jsou daleko živější, rychleji pracují jako by omládly, jsou čistější, živější, mají informaci o zdravé buňce. U cévního systému se dávají všechny problémy do pořádku, ale pomaleji, nejdříve horní část těla a pak směřuje směrem dolů, ale zanedbané a starší věci budou u starších lidí trvat déle, než se vše vyčistí. Buňky to sami pochopí, ale bude to déle trvat. U mladých lidí buňky budou pracovat rychle, předají informaci krvi o zdraví, ale pokud je zanesený krevní systém a je nemocný dlouhodobě, bude to trvat o něco déle, ale dojde k vyspravení a ozdravení. Nervový systém bude harmonizovaný, kde by člověk mohl vidět výsledky za den, týden. Za dva dny by měl být daleko klidnější, vyrovnanější. Čistí to i podvědomí, dojde k tomu, že si bude umět dávat nové předsevzetí, nové plány, bude pevnější. Čistí automaticky mozek a dochází k detoxikaci všeobecně. Působí i na kosti a lymfu. Jedná se o celoozdravný univerzální systém harmonizující člověka.

U zvířat např. při obkladu na zraněné, nebo nemocné místo působí jemně, jen lokálně, vytvoří kolem místa energetickou kouli a léčí. Při vnitřním užívání působí v celém těle stejně jak u člověka. Ozáří vnitřně celé tělo a působí na aktuálně poškozená místa orgánů podle pořadí důležitosti. U zvířat je doporučená poloviční dávka.

Užívání: Doporučujeme běžně u všech lidí 2×2-3 kapky denně, u vážných nemocí první 3 dny 2×5 a pak 2×4 denně

Mé osobní zkušenosti s užíváním produktu v sekci „Poznatky s užíváním esence“.

Bílý prášek zlata v tekuté podobě bílé sraženiny je „překvapivě“ podobné jako Ormus Davida Hudsona, s menšími rozdíly vyplývající z primárního materiálu použitého k jeho výrobě. Chtěli bychom zdůraznit, že od té doby, kdy byly m-prvky objeveny Davidem Hudsonem a následně po dvaceti letech výzkumu patentovány, jen hrstka lidí na světě ví, jak vyrobit skutečnou látku bílého práškového zlata, jehož postup výroby je pravděpodobně mimozemského původu, jak popsáno v sumerských tabulkách. Univerzální účinnost těchto prvků pro lidstvo včetně tohoto m-gold a jeho pozitivní dopad, nelze si ani představit a domyslet a měl by být předmětem intenzivního výzkumu všech vědců a vědeckých oborů. A pokud se tak děje, a věřím že ano, poznatky jsou opět utajovány před veřejností ke škodě naší civilizace.

Vyvinuli jsme proces výroby bílého prášku zlata v podobě bílé sraženiny, které je účinnější než původní proces, který popisuje David Hudson. Věříme, že se jedná skutečně o postup známý ve starověku a týkají se velkého díla alchymie.

Tento základní produkt je pod označením ORMEOS – 1 – monatomic gold. Jedná se o bílou sraženinu monatomických prvků vyzařující silné magnetické pole.

Mrtvé moře je asi 411 metrů pod hladinou moře, takže je nejnižším bodem na vnitrozemských jezer na Zemi! Jeho vody obsahují 21 minerálů, včetně vápníku, hořčíku, draslíku a bromu. Z těchto 21 minerálů, 12 lze nalézt v žádném jiném moři nebo oceánu. Srovnání složení Mrtvého moře je k jiným oceánům a jezerům ukazují, že voda z Mrtvého moře obsahuje 31,5% soli. Koncentrace iontů SO 4 je velmi nízká a koncentrace bromu iontu je nejvyšší ze všech vod na Zemi. Zatímco chloridy neutralizují většinu vápenatých iontů, ve vodě Mrtvého moře je koncentrace NaCl je pouze 12% až 18%. Koncentrace NaCl v jiných mořích je 97%! Mrtvé moře je napájeno několika hlavními proudy, jako jsou řeka Jordán, ale stejně jako u Great Salt Lake, nemá žádný odtok kromě vypařování. Essene z této mořské vody obsahuje jako hlavní složku 70% m-atomů zlata. Ostatní minerály, které nejsou schopny se předělat do m-atomů, jsou vymité a odstraněny.

Ano, je to tak! Je to neuvěřitelné! Přesto potvrzené vědou a badateli v mnoha směrech. Jistě si položíte otázku, zda je to vůbec možné, že něco takového existuje a působí převratně na lidský organismus. Ano, je to možné, existuje a působí! Konec konců přesvědčit se můžete sami. A rozhodnout, jestli užívat nebo ne, se musíte taky sami. Máte tři možnosti. Uvěříte a sami se přesvědčíte. Nebo budete nadále věřit zázračným pilulkám farmaceutických společností, kterým jde jen o zisk a ne o skutečné léčení, anebo u propuknutí závažných chorob budete trpět a nakonec zemřete. Máte svobodnou vůli a rozhodnout se musíte sami. Je to jen na vás!

 

Naším přáním je, aby vám produkt skutečně pomáhal

Naše produkty ORMEOS neslouží k vnitřnímu užití jako lék, nejsou potravinový doplněk, nebo kosmetický prostředek k vnějšímu užití.

Případná doporučení jsou jen fikcí, nejsou návodem k jakémukoliv užívání. Pokusné užití je pouze vaším rozhodnutím svobodné vůle a za případné potíže neneseme žádnou odpovědnost!

To jsou nesmyslné důsledky nařízení EU