Produkt „ORMEOS 3 monatomic gold – mumio“ je vyroben chemickou cestou postupem moderní alchymie. Obsahuje m-prvek zlata a pouze v několika procentech ostatní stopové prvky. Je vyroben ze soli z Mrtvého moře. Neobsahuje žádné kovové atomy ani žádné jiné prvky, pouze atomy v keramické podobě rozptýlené ve vodě v podobě bílé sraženiny.

Produkt je doplněn minerálními atomickými prvky známé pod obchodním názvem „MUMUO“. V kombinaci s monatomickými prvky v obsahu směsi 90% a 10% Mumio má nesporně vynikající účinky pro organismus a celkový zdravotní stav.

Minerální složky nesnižují kvalitu produktu, naopak ho zhodnocují. (viz. článek dole)

Sklenička je potažena na povrchu kovovým nánosem na ochranu před elektromagnetickými poli a elektrosmogem.

 

Co je Mumio?

 

MUDr. Vilma Partyková: Mumio v léčebné praxi

Z historie mumia

Mumio je biogenní balzám přírodní směsi organických a anorganických látek, tvořící se ve vysokohorských skalních dutinách na jižních svazích středoasijských pohoří Pamiru, Altaje a Ťaň–Šaňu, zpravidla v nadmořské výšce 3 200–4 000 m. Mimo této oblasti, která je proslulá nalezišti nejkvalitnějšího mumia, se mumio nachází v Himálajích a jiných asijských velehorách. K léčení se využívá zejména pro obrovské schopnosti při regeneraci kosterního aparátu (zlomeniny, obnova kostní dřeně, osteoporóza aj.) a nejrůznějších tkání. Jak svědčí řada písemností arabských, řeckých, egyptských, tureckých, tatarských, perských, indických, židovských aj., využívalo se i při léčení žaludku, ledvin, dvanáctníku, tuberkulózy, astmatu, horečnatých stavů, bolestí srdce, očí, při otravách uštknutím škorpiónem a požitím jedů, cukrovce, popáleninách, omrzlinách a otocích, řezných ranách, trojklaného nervu, koktavosti, rýmě, kašli, sněti slezinné, furunklu (nežit), atd. Mělo se zato, že mumio nejen léčí nemoci, ale také zlepšuje psychiku.

Lékaři používali mumio v praxi odnepaměti. Záhy si získalo pověst zázračného balzámu a elixíru zdraví. Psal o něm Aristoteles (384–322 př. n. l.). Aristoteles dělal s mumiem pokusy: otevřel dutinu břišní zdravé ovce, nařízl játra a řez pomazal mumiem. Pokud došlo k srůstu a ovce to přežila, mumio bylo považováno za čisté; operace provedená bez použití mumia byla pro ovci smrtelná. Autor slavné encyklopedie lékařství Avicenna (980–1037) prohlásil, že je nejdokonaleji složeným lékem a sestavil bohatý seznam mumiem léčitelných nemocí a dávkování.

Do západní Evropy se mumio dostalo za středověku. Zkoumali je angličtí, francouzští a němečtí vědci. Hlavní soudobé komplexní vědecké poznatky ohledně mumia však pocházejí z bývalého SSSR: z Ústavu organické chemie v Biškeku v Kirgizstánu, z Léčebně–profylaktického centra profesora Něumyvakina v Moskvě a z Chemicko–farmaceutického výzkumného ústavu v Petrohradě.

Výzkum v posledních desetiletích podstatně rozšířil seznam od starověkých a středověkých badatelů o léčebné účinky mumia při mnoha infekčních nemocech, jako jsou angína, úplavice, ekzémy, plísně apod., jakož i při léčbě jater, močového měchýře a neudržení moči, paradentózy, leukémie, trofických vředů, hnisavých poranění, trombózy. Mumio stabilizuje složení krve, rychle sceluje zlomeniny, pomáhá při erozích čípku a zánětech ženských pohlavních orgánů, při bronchiálním astmatu, vředech žaludku a dvanáctníku, trombózách, povrchových zánětech žil (tromboflebitida), hemeroidech, a také při radikulitidě (zánět míšních kořenů), popáleninách, srdečních a cévních nemocech. Stimulační účinek mumia jde až do úrovně buněk, obnovuje složení periferní krve a funkčnost periferních nervových vláken. Přísně dávkovaný roztok mumia zlepšuje paměť a tvůrčí schopnosti. Působí antisepticky, protizánětlivě, odstraňuje pocit únavy.

 

Původ a podstata mumia

Samo slovo „mumio“ pochází z řečtiny s významem „uchovávající tělo“.

Hlavním nalezištěm nejčistější suroviny je pohoří Ťaň–Šaňu v Kirgizii. Existují zde naprosto jedinečné geologické, klimatické, přírodní a biologické podmínky, díky nimž se fauna i flóra vyznačuje bohatým obsahem mikroelementů a fyziologicky aktivních složek. Rostliny, minerály, i produkty živočišného původu jsou ve všech případech aktivnější oproti jiným oblastem. Vyskytuje se zde například 6 500 druhů rostlin, z nichž 51 % se vyskytuje jen v této oblasti. Ačkoliv oblast leží v subtropickém zeměpisném pásu, probíhá zde vlastně současně léto i zima, jaro i podzim, s denními teplotami za nejparnějších dnů –2oC až +40oC, za nejstudenějších dnů od –50oC do 0oC.

Oficiální sovětská medicína se vesměs k tomuto léčebnému prostředku chovala jednoznačně: nijak. Seriózní výzkum co mumio vlastně je, jaké léčebné látky obsahuje a klinická hodnocení aplikací při léčení různých nemocí začal prakticky až rokem 1984. Do kirgizských hor Ťaň–Šaňu se uskutečnila expedice vedená dvojnásobným hrdinou SSSR kosmonautem Popovičem s hlavním lékařem profesorem Něumyvakinem, který žil mnoho let v Kirgizii a mumiem se zabývá třicet let a stejně tak dlouho pracuje v kosmickém lékařství. Většinu informací o mumiu, které dále uvádím, jsem získala z jeho knihy „Mumio – Mýty a skutečnost“. V 20členné  expedici byli kliničtí lékaři, farmakologové, geologové, biochemici. Mezi nimi také akademik Altymyšev, přední znalec léčivých rostlin. Cílem expedice bylo dosáhnout nejvzdálenější výspy Kirgizie, Ljalljakských hor, kde mimo jiného studovali vytváření prvotního mumia sledováním hrabošů se špičatými ušima připomínajícími malé veverky. Žijí ve stádech a od časného jara do pozdního podzimu sbírají luční byliny a shromažďují z nich zásobu v nějaké skalní dutině. Mezi léčivé rostliny, kterými se mohou zvířata a ptáci živit, rostou tam zejména šípek, jalovec, reveň, lišejníky, pýr, máta, mateřídouška, kozlík lékařský, pelyněk. Potom se sesednou kolem nasbírané potravy, žerou ji a zde se také vyprazdňují. Zvláštnost zažívacího ústrojí těchto hrabošů spočívá v tom, že se potrava v nich dlouho nezdrží a napůl strávená potrava spolu s žaludečními šťávami se vyměšuje ven. Potom za letních dnů, kdy teplota dosahuje +40oC, proběhne biochemická a biologická přestavba této hmoty. Během 10–12 let dosahuje typické viskozity, nabývá černé barvy. Dalším tvůrci prvotního mumia jsou netopýři, rejzci, holubi. Prvotní mumio podléhá po další dlouhá léta, i staletí, složitým geofyzikálním a biochemickým procesům, až je nacházeno v podobě rampouchů, nánosů, výpotků v puklinách skal. Nejčastějším místem nálezu jsou stropy v jeskyních, kde za parných dnů vytéká z trhlin.

 

Chemicko–fyzikální vlastnosti mumia

V mumiu se vyskytuje na 80 pro organismus životně důležitých látek, včetně antibiotik rostlinného původu účinkem překonávajících penicilin, antikoagulancia (látky tlumící srážlivost krve), 30 chemických prvků (vápník, draslík, křemík, sodík, hořčík, hliník, vanad, železo, fosfor, barium, síra, molybden, berylium, mangan, titan, stříbro, měď, olovo, zinek, bismut, nikl, kobalt, cín, stroncium, helium; někdy ještě uhlík, vodík, dusík) v rozsahu od jednotek procent po stopová množství, ale také aminokyseliny (histidin, treonin, methionin, triptofan, lysin, valin), 10 oxidů kovů, éterické silice, bílkoviny v podobě mastných kyselin, pryskyřice, vitaminy B1, B12, B6, heminové báze, auksiny, inhibitory, chlorofyl, fermenty, hormony, a mnohé jiné biologicky aktivní látky. Anorganická část převyšuje organickou dvakrát až čtyřikrát. V organických složkách převažuje uhlík (20–57 %), kyslík (30–48 %), vodík (4–18 %), dusík (3–8 %).

Isotopická měření ukázala, že mumiový balzám stářím odpovídá ostatkům horských rostlin z pásma 1 500–3 000 m n.m. Stáří posbíraných výměšků mumia z altajských jeskyní bylo naměřeno od 100 do 1 000 let.

Uvědomme si, že v běžném farmaceutickém medikamentu bývá umělou chemickou cestou zpravidla zakomponováno 5–6 účinných látek. Oproti tomu mumio obsahuje mnohem bohatší škálu harmonicky působících účinných látek poskytnutých přírodou. Přitom je nesmírně důležité, že tyto látky jsou vzájemně vyváženy s hlediska fyziologického účinku.

Specifická hustota mumia činí 1,1–1,8 g/cm3. Hmota mumia je plastická. Při teplotách pod +20 oC mumio tvrdne, zahřátím měkne. Při –20 oC se promění v led, ale zachovává kapalné skupenství a přilnavost.

Očištění surového mumia od 10–15% balastu se provádí z vodního roztoku mumia filtrací ve vodních odstředivkách, následným odpařováním a koncentrací.

O čistotě mumia svědčí za tepla charakteristická vůně po asfaltu, avšak na rozdíl od asfaltu neobsahuje těkavé uhlohydráty. Očištěné mumio připomíná světlehnědou až černou smolu. Nejúčinnější je mumio černé. Povrch je lesklý, chuť nahořklá ostře štiplavá. Snadno měkne mezi prsty a velmi dobře se rozpouští vodou a vytváří koloidní roztok s pH 6,5–7,5.

Ačkoliv nelze definovat mumio žádnou formulí, uvedené informace kupodivu postačují, aby se mumio rozpoznalo od jemu podobných útvarů a padělků. Umělé mumio s léčebnými vlastnostmi odpovídajícími přírodnímu se pravděpodobně nepodařilo vyrobit. Laická metoda prověření pravosti mumia je následující: Namázneme–li ždibec mumia na okraj navlhčené skleničky, musí stéci potůček z něho kolmo dolů bez klikatin ke dnu. Zcela rozpuštěné mumio musí zůstat bez jakýchkoli nerozpustných usazenin na dně skleničky.

 

Léčebné schopnosti mumia

Léčebné schopnosti mumia byly klinicky potvrzeny zkouškami ve třiceti klinikách a výzkumných ústavech Ruska, Ukrajiny a Běloruska. Hlavním pracovištěm pro výzkum a léčbu s využitím mumia je Léčebně profylaktické centrum profesora Něumyvakina v Moskvě. Byly vydány oficiální metodické dokumenty a receptury. Dávkování mumia při různých onemocněních uvádíme na konci této stránky.

Je nesmírně zajímavé, že všechny cenné látky se v mumiu nacházejí v biologicky rozpustné formě, a přitom ve vyváženém rozsahu, optimálním pro fyziologický účinek na organismus. Ještě zajímavější je, že látky v mumiu jsou ve shodném procentním poměru, jako jsou obsaženy v lidském organismu. V mumiu nebyly zjištěny žádné jedovaté látky ani při dávkování převyšujícím předepsané v doporučené receptuře. Nemá karcinogenní účinky ani účinky na budoucí reprodukci. Účinnost mumia stoupá při současném užívání bylinných čajů, výtažků z kořenů léčivých bylin, a homeopatických léků, včetně uriny.

Hlavní specifikum léčení s mumiem spočívá v tom, že nepotlačuje symptom nemoci, nýbrž reguluje elektrolytickou rovnováhu organismu a tím léčí nejen symptom, ale také příčinu nemoci. Zlepšuje aktivitu imunitního systému, koriguje metabolické procesy.

Při pravidelném užívání mumia jsou výsledky léčení z 94% kladné, potvrzeny klinickými výzkumy. Nebyly zjištěny žádné vedlejší negativní účinky. Mumio má obranně–adaptogenní vlastnosti, není jedovaté ani při dlouhodobém užívání. Nemá negativní dopad na srdeční a cévní orgány, nepodporuje nádorový růst, v těhotenství nevyvolává znetvoření plodu ani potraty. Chrání organismus před účinky toxických a radioaktivních látek.

Nezpůsobuje alergické reakce ani anafylaktický šok, nebyly zaznamenány kontraindikace. Vedlejší účinky mohou nastat velice zřídkavě pouze při individuálním předávkování a to při dávkách několikanásobně převyšujících dávky doporučené. Po aplikaci sníženého dávkování se již nežádoucí reakce neopakují.

Mumio působí jako biostimulátor, posiluje imunitní systém, působí také antisepticky, protizánětlivě, odstraňuje pocit únavy. Je zdrojem minerálních látek, má silné regenerační působení. Chrání organismus před účinky toxických a radioaktivních látek. Pomáhá při zánětech trávicího traktu, urychluje hojení zlomenin, popálenin, brání rozvoji osteoporózy. Mumio má silné regenerační účinky.

Odstraňuje poruchy propustnosti cév. Jeho protizánětlivý účinek podporuje přítomnost fosforu, vápníku, hořčíku a kobaltu. Aktivuje hypofyzární a adrenergní soustavu, ovlivňuje metabolizmus katecholaminu. Má antimikrobiální, antitoxický a antihypoxický účinek.

Takže lze shrnout: mumio disponuje širokým spektrem biologických účinků – antibakteriálním, protihorečným, posilujícím, regeneračním a antistresovým. Díky svému složení podporuje aktivitu četných hormonálních systémů a posiluje imunitu organismu.

Výhodou mumia je, že se smí používat s chemickými preparáty. Účinky užívání mumia a uriny se navzájem potencuji. Po mnohaletých experimentech a biochemickém výzkumu bylo mumio v Rusku povoleno jako nespecifický biostimulátor na různých klinikách.

Kriteriem léčebného účinku mumia byly údaje klinické, rentgenologické, gastroskopické a dalších vyšetření.

Každá ze složek mumia má schopnost ovlivňovat odpovídající procesy látkové výměny a urychlovat regeneraci tkání. Stimulační účinek se projevuje už na úrovni buňky. Má příznivý účinek na nemoci z ozáření, obnovuje správné složení periferní krve, kostní dřeně a sleziny. Příznivě působí na nemoci zažívacího traktu, různé zánětlivé nemoci, zácpu apod.

Mumio brzdí nárůst únavy a povzbuzuje organismus při zvýšené tělesné a duševní námaze. Jde o bezpečný fyziologický stimulátor, který ani při dlouhodobém užívání nevyvolá nežádoucí vedlejší účinky. Napomáhá celkové obnově tkání a zajišťuje hospodárnější využití základních energetických zdrojů organismu.

Mumio je harmonizátorem přispívajícím k vytvoření souladu mezi duševní a tělesnou činností. Přelaďuje organismus k lepšímu soustředění a výkonnosti, zlepšuje celkovou kondici a zvyšuje životní energii. Oddaluje stárnutí a prodlužuje věk.

Převzato: http://www.urinoterapie.eu/mumio_new.htm

Využití:

 • zpevňující vliv na svalovou hmotu a tělesnou stavbu (sportovci, silové a vytrvalostní disciplíny)
 • zlomeniny – zkracuje čas srůstání zlomených kostí (2–2,5 krát), posiluje křehké kosti
 • v případě vykloubenin, obraženin, natažení vazů urychluje hojení těchto poranění
 • obnova kostní dřeně
 • osteoporóza
 • kožní choroby, popáleniny
 • nemoci obvodového nervstva, především záněty nervů
 • nemoci oběhového ústrojí – posiluje oběhové ústrojí a srdce, obnovuje procesy krvetvorby
 • choroby trávicího ústrojí – pomáhá při nechutenství, obnovuje mikroflóru v trávicím systému
 • onemocnění horních cest dýchacích (chronické nemoci, rýma, kašel, angína) a tuberkulóza, jejichž léčbu zkracuje až třikrát
 • zvyšuje tělesný a duševní výkon, dodává energii, zvyšuje potenci
 • posílení tělesné a duševní odolnosti a necitlivosti vůči stresu
 • odstraňuje poruchy propustnosti cév
 • antioxidační účinky – zpomalení procesu stárnutí, razantní zvýšení mentálních schopností
 • předoperační a pooperační – celkové posílení organizmu
 • chrání organismus před reakcemi na náhlé výkyvy tlaku
 • podporuje vylučování škodlivých chemických sloučenin a těžkých kovů z těla
 • odstraňuje negativní následky užívání léků, ozáření a chemoterapie

Léčivé vlastnosti Mumio:

Vědecké výzkumy prokázaly, že Mumio je přírodním biostimulátorem, který:

 • pozitivně ovlivňuje metabolické procesy v organismu
 • vykazuje protizánětlivé, bakteriocidní a analgetické účinky
 • urychluje regeneraci poškozených tkání a kostí
 • doplňuje nedostatek vitamínů a minerálů v organismu

Mumio pomáhá při léčení řady nemocí, například:

 • zlomeniny – zkracuje čas srůstání zlomených kostí (2-2,5 krát), posiluje křehké kosti
 • v případě vykloubenin, obraženin, natažení vazů urychluje hojení těchto poranění
 • kožní choroby, popáleniny
 • nemoci obvodového nervstva, především záněty nervů
 • nemoci oběhového ústrojí – posiluje oběhové ústrojí a srdce, obnovuje procesy krvetvorby
 • choroby trávicího ústrojí – rychle likviduje otravy a pomáhá při nechutenství, obnovuje mikroflóru v trávicím systému
 • onemocnění horních cest dýchacích (chronické nemoci, rýma, kašel, angína) a tuberkulóza, jejichž léčbu zkracuje až třikrát

Kromě toho Mumio:

 • zvyšuje tělesný a duševní výkon, dodává energii, zvyšuje potenci
 • sportovci nazývají Mumio „elixírem rekordů“, protože pomáhá organismu snášet velkou fyzickou zátěž
 • zvyšuje odolnost proti bakteriálním a virovým infekcím, ničí stafylokoky, streptokoky a jiné choroboplodné bakterie
 • chrání organismus před reakcemi na náhlé výkyvy tlaku
 • odstraňuje negativní následky užívání léků, ozáření a chemoterapie
 • snižuje svědění po hmyzím bodnutí
 • snižuje bolest zubů
 • pomáhá proti parodontóze
 • podporuje vylučování škodlivých chemických sloučenin a těžkých kovů z těla
 • doporučuje se těhotným ženám, protože podporuje správný vývoj plodu

Mumio ve své přírodní podobě obsahuje:

 • organické složky: řadu aminokyselin, včelí jed, vitamíny ze skupiny B (B1, B12), éterické oleje, provitamín D, organické kyseliny a jiné látky živičného typu
 • anorganické složky: makroprvky (vápník, fosfor, sodík, hořčík, draslík); stopové prvky (železo, měď, kobalt, mangan, selen, zinek, molybden)
 • Aminokyseliny revitalizují a zvyšují odolnost organismu při zátěži, proto se doporučují při oslabení po těžkých chorobách. Jsou nezbytnou složkou výživy pro vrcholové sportovce, posilují srdeční sval.
 • Včelí jed je známý tím, že posiluje nervový, imunitní, hormonální a oběhový systém, zvyšuje srdeční výkon. Doporučuje se zvláště osobám trpícím častými vykloubeninami, záněty kloubů, artritidou, kornatěním tepen, záněty nervů a neuralgií. Je třeba rovněž zdůraznit, že včelí jed obsažený v Mumio nevyvolává alergické reakce a lze ho podávat rovněž těhotným ženám, a to díky skutečnosti, že nepochází přímo z včelího žihadla, ale byl vhodně transformován v průběhu přírodního procesu. Jeho obsah v Mumio je velmi nízký, avšak pro léčebné účely dostatečný.
 • Vitamín B1 (tiamin) léčí rovněž záněty nervů, zvyšuje výkon srdce a svalů, má zásadní podíl na přeměně glukózy v krvi na vysokoenergetické sloučeniny. Díky němu správně probíhá produkce červených krvinek v organismu.
 • Vitamín B12 (kobalamin) se rovněž podílí na tvorbě červených krvinek, zásadně ovlivňuje tvorbu genetického materiálu (syntéza DNA a RNA) a správné fungování nervového systému. Jeho nedostatek způsobuje problémy s pamětí a duševní otupělost, zhoršuje jasnost a rychlost myšlení.
 • Provitamín D se pod vlivem ultrafialového záření ze slunce přeměňuje v organismu na odpovídající formu vitamínu D, který následně usnadňuje vstřebávání vápníku a fosforu a předchází jejich nadbytečnému vylučování v moči. Díky tomu chrání děti proti křivici a dospělé před křehkostí, lámavostí a řídnutím kostí. Podporuje správnou činnost nervové soustavy, ledvin, srdce, svalů. Je nezbytný v procesech regenerace kostí, udržuje energii a vitalitu organismu. Při nedostatku vitamínu D se objevuje osteoporóza, lámavost kostí, oslabování a vypadávání zubů, kožní a spojivkové záněty, snížená odolnost.
 • Éterické oleje obsažené v Mumio jsou přírodními extrakty horských léčivých bylin (tj. máta, mateřídouška) a řadí se do skupiny bylinných léčiv. Díky vysoké koncentraci cenných látek mají silnější účinek než tradiční bylinné směsi a výtažky. Podporují léčbu bakteriálních, virových a mykotických infekcí, odstraňují deprese, podráždění, stres a únavu. Lze je používat současně s jinými léky, protože nevyvolávají negativní reakce v kontaktu s farmakologickými prostředky.
 • Organické kyseliny mají antiseptické vlastnosti, regulují látkovou výměnu, pozitivně ovlivňují trávicí proces.
 • Makroprvky tvoří strukturu kostí (vápník, fosfor) a jiných tkání. Udržují kyselo-zásaditou rovnováhu v krvi a tkáních. Poruchy těchto procesů vedou k celé řadě chorob, proto je velmi důležité doplňovat nedostatek makroprvků.
 • Mikroprvky (stopové prvky) jsou nezbytné pro tvorbu enzymů, hormonů, transportních bílkovin. Regulují metabolické procesy, bez jejich přítomnosti by organismus nemohl vstřebávat mnoho nezbytných vitamínů.

Všechny složky Mumio byly ideálně vybrány v přírodním procesu trvajícím tisíce let, proto je tento preparát výborným podpůrným prostředkem a přírodním stimulátorem organismu.

Jak Mumio posiluje slabé kosti a podporuje hojení zlomenin.

Problém slabých kostí se zpravidla objevuje u osob s nedostatkem vápníku. Protože je tento minerál potřebný v celé řadě vnitřních procesů, začne jej organismus odebírat z kostí. Následkem toho se kosti stávají pórovité, což vede k jejich křehkosti, častým zlomeninám a praskání. Tento jev lze často pozorovat u žen v období přechodu, neboť mnohé z nich trpí osteoporózou neboli řídnutím kostí. Mumio může v těchto případech pomoci, protože dodává organismu vápník a fosfor v dobře vstřebatelné podobě. Vápník zaplňuje prázdná místa v kostech, fosfor je potřebný při regeneraci kostní tkáně a velmi pozitivně ovlivňuje stav celé kostry. Mumio navíc organismu dodává cenný provitamín D, který se pod vlivem slunečního záření transformuje na vitamín skupiny D, usnadňující vstřebávání vápníku a fosforu a předcházející jejich nadměrnému vylučování z organismu. Díky uvedeným vlastnostem dochází u osob užívajících Mumio k posilování kostí. Lámavost kostí souvisí s dlouhodobým procesem srůstání, bolestí, nepohyblivostí a v důsledku toho se stresem. Komplikované zlomeniny často velmi obtížně srůstají, a právě tehdy může Mumio balzám pomoci. Mnohaleté výzkumy na klinice profesora Šakirova (více než 3700 pacientů) prokázaly, že tento preparát horského původu významně stimuluje hojení zlomenin. Doba srůstání se zkracuje až na 16-20 dní. Mumio zmírňuje negativní traumatologické reakce organismu, normalizuje krevní obraz a upravuje fyziologické procesy. V nejkritičtějším období regenerace kostní tkáně (asi 10.-15. den po úrazu) zvyšuje Mumio v krvi koncentraci látky zvané zásaditá fosfatáza, která je ve velkém množství v této etapě léčby potřebná. Mumio normalizuje rovněž hladinu draslíku, vápníku a fosforu v krvi, podporuje nárůst kostní tkáně ze strany kostní dřeně k okostici. Při otevřených zlomeninách a poškozeních měkké tkáně kolem kostí čistí Mumio rány od hnisavých a odumřelých tkání, snižuje produkci hnisu, urychluje granulaci a růst epidermu v oblasti rány. Proces hojení probíhá rychle a současně jemně, většina nemocných pozoruje subjektivně i objektivně výrazné zlepšení celkového stavu: dochází ke normalizaci teploty a spánku, upravuje se chuť k jídlu, snižuje se podráždění a nakonec se také obnovuje plná hybnost zraněné končetiny.

Závěr:

Mumio ve spojení s monatomickými prvky zlata působí přímo na buňky a DNA. Dodává světelnou energii vlivem silného magnetického pole a tím několikanásobně a rychleji působí a přenáší všechny léčebné prvky. I když je v tomto produktu menší množství mumia, než se běžně používá, vzniká tak neskutečně účinný a všestranný produkt.

 

Alternativní posouzení účinnosti energií

MP+ = 420 ∅ 840cm

Energie působí z vrchu, omotává ho ve spirále od shora dolů a obalí ho bílo zlatou energií, při dosažení nohou vstupuje do těla, projde páteřním kanálem, vytryskne nahoru a vytvoří vodotrysk jako obal ve tvaru vajíčka. Působí z venku dovnitř až k páteři a pojde nahoru a dolů, do stran vytlačí všechny negativní energie, které jsou v těle a odejdou směrem dolů a prozáří člověka krásnou, jasnou zářivou energií. Aktivuje buňky, dodává informace sebeobnovy a opravení kódů DNA. Působí na pátou, šestou a sedmou čakru. Má ochrannou funkci a tvoří ochranný štít, působí na atlas hlavy, kde je citlivý bod, kterým se mohou dovnitř dostat černé bytosti a tak vytváří proti nim ochranu. Je několik milimetrů od hlavy, jde o plastickou energii a tvrdou jako měď. Nenaruší jej žádný útok na hlavu. Tato ochrana vypadá jako zeleno zlatá bytost vysoká 48 cm až jeden metr, zhruba od lopatek až asi 5cm nad po vrch hlavy, s oválnou hlavou s pláštěm na těle a ta v podstatě tento štít vytváří, jako ochránce vstupu.

Ve své podstatě tato energie okamžitě dává člověka do pořádku, léčí a uzdravuje, zasahuje všechny orgány ve spirále shora dolů a ze zdola nahoru, čistí cévy, klouby, kosti včetně zlomenin, zánětů a deformací a šla po systému a orgánech, ledviny, žaludek, játra, slinivka, srdce, vše a skončí u hlavy, nechává ji momentálně oddělenou, vrací se zpět do těla a dává celý systém do pořádku. Záněty všeobecně jakoby rozzáří a pak eliminuje. Až se obalí tělo touto léčivou energií, kde se uzdravují všechny orgány, vrací se zpět do hlavy a dává přes cévní systém do pořádku nemoci mozku, oči, uši, dutiny, růst vlasů, vše co se týká hlavy, pomáhá k odstranění nádorů v mozku. V oblasti napojení hlavy na páteř se vytváří vibrační teplo a aktivuje energii v mozku, zlepšuje paměť, onemocnění psychického rázu, aktivuje neurony a i když Alzheimerova nemoc vzniká ve slezině, může léčit elektrické spojení mezi neurony a synapsemi, točení hlavy a vyrovnávání krevního tlaku a harmonizuje ho. Dekalcifikuje šišinku, epifýzu a aktivuje třetí oko. Při zlomeninách energie funguje tak, že přichází informace léčení a obnovování z mozku na poškozená místa kde se rychle napravují. Podobným způsobem působí na všechny orgány.     

V momentě, kdy se dá vše v hlavě do pořádku, jde energie nahoru a dojde k napojení na univerzum, na energie celého vesmíru a pozemské energie, kde se musí naučit člověk sčítat a vytvoří se více chápavý mozek, více informací je možné zaznamenat, otvírá se intuice a je člověk schopen zpracovat více informací. Utvoří si rychlejší, jasnější představu o věcech jak fungují, nemusí nic rozebírat a dochází k napojení na všechny energie. Duchovní energie bude zasahovat u bolestí orgánů a psychosomaticky, bude ukazovat cestu jak problémy napravit a v momentě pochopení, kde je chyba, hned začíná léčení, pokud nastane uvědomění. V podstatě člověka učí, jak nedělat nic co nám škodí. Způsobuje 50% ochranu proti vnějším energiím.

Užívání: 3 kapky 3x denně první týden, poté 4 ráno, nebo 2×2

 

Naším přáním je, aby vám produkt skutečně pomáhal

 

Naše produkty ORMEOS neslouží k vnitřnímu užití jako lék, potravinový doplněk, nebo kosmetický prostředek k vnějšímu užití.

Případná doporučení jsou jen fikcí, nejsou návodem k jakémukoliv užívání. Pokusné užití je pouze vaším rozhodnutím svobodné vůle a za případné potíže neneseme žádnou odpovědnost!

To jsou důsledky nařízení EU

Další informace najdete v článcích na tomto webu.