Magnetoterapie

Ormeos kapsle k vytváření magnetické vody pro magnetoterapii

 

Využití magnetizované vody k léčebným účelům  lze datovat na tisíciletí. Avšak teprve v současné době se objevují první seriozní a vědecky podložené informace. Experimenty prokázaly vetší odolnost organismu proti infekci, regulační účinky na trávicí trakt, protiaterosklerotické efekty, zklidňující účinky na nervový systém. Byly provedeny i první experimenty na zvířatech, kde se sledovaly možné protinádorové účinky. Zmagnetizované tekutiny jako je voda,  minerálky, džus, čaj a jiné, by měly být součástí každodenního pitného režimu pro dosažení dobrého celkového zdravotního stavu a posílení imunitního systému organismu. Zmagnetizovaná voda může příznivě působit při zažívacích potížích, nadýmání, žaludečních vředech, při ledvinových a žlučníkových kamenech, menstruačních potížích a menopauze. Zmagnetizovaná voda je vhodná taktéž pro ošetření pleti, mytí pokožky, při onemocněních jako je akné, ekzém.

Pro ty, kteří nedůvěřují monatomickým prvkům a mají obavy v užívání produktů a esencí ORMEOS vnitřně, i když jde rovněž o magnetoterapii, vyvinuli jsme nerozpustnou kapsli s monatomickými prvky vyzařující energetické částice, které se naváží na atomy vodíku a vytváří tak magnetické pole. Tuto magnetickou vodu bez přítomnosti m-atomů, můžete bez problému a obav užít v magnetoterapii pozitivně ovlivňující vaše zdraví a imunitu námi nazvané elektronfotonmagnetoterapie.

Vliv zmagnetizované vody na člověka

Je prokázáno, že magnetické pole ovlivňuje životní energii lidí. Bez magnetického pole země by život na zemi nebyl možný.

Náš životní styl navíc vliv magnetického pole ještě dále omezuje. V betonových budovách, kde žijeme a pracujeme, stejně jako v automobilech, kde trávíme více a více času, jsme přinejmenším zčásti odříznuti od té trochy zemského magnetizmu. Stavební materiály i materiály, ze kterých jsou vyrobeny automobily – beton a ocel – odstiňují zemské magnetické pole a připravují nás o jeho účinky.

Doktor Kyiči Nakagawa, ředitel tokijské nemocnice Isuzu, strávil více než dvacet let výzkumem vlivů magnetů na živé organizmy a zjistil, že příčinou mnoha zdravotních potíží vznikajících u stále větší skupiny lidí může být nedostatkem magnetizmu.  Tento nedostatek nazval „syndromem nedostatečného magnetického pole“. Mezi různé příznaky syndromu, které popsal, patří ztuhlost ramen, zad a krku, nevysvětlitelná bolest v hrudi, časté bolesti hlavy, závratě, bezdůvodná nespavost, trvalá zácpa, nevyrovnanost centrální nervové soustavy, ataxie (porucha koordinace pohybu), rozptýlené lumbago (ústřel, náhlé bolesti v kříži, „houser“)  a celková únava. Již v roce 1958 publikoval Dr. Nakagawa se svým týmem práci, ve které popisuje efekt magnetického pole na ztuhlost v ramennou. Dosáhl vynikajících úspěchů u pacientů, kteří nosili magnetické náramky. Nedávná studie Unversity of Virginia jasně prokázala blahodárný vliv magnetického pole na zmenšování otoků. Při testování účinku se nejlepší výsledky dostavily, když se po poranění ihned nasadilo působení neodymiových magnetů.

Není tedy divu, že se nejrůznější magnetické výrobky staly obchodním artiklem, stejně jako vše ostatní, co lze spojit se zdravím. Zdraví nám slibují nejrůznější magnetické šperky, nebo i zdravotní pomůcky. Šestnáct magnetických destiček bederního pásu údajně působí až do hloubky k nervům a buňkám. Důvěřivého zákazníka, který už neví, co dělat s chronickou bolestí zad, tak vyjde na necelých 700 Kč včetně CD s písničkami populární dvojice Evy a Vaška. Magnetický elastický pás na zápěstí je v průměru o stovku levnější, ale i dražší a podle výrobce je skvělou prevencí proti syndromu karpálního tunelu. Prostě vše, co nezbytně potřebuje každý, kdo má sedavé zaměstnání.

Účinky magnetu na lidské zdraví byly známé již v dávných dobách. Sám „otec medicíny“ Hippokrates údajně léčil onemocnění kloubů přikládáním rudy magnetovce (nejstarší známá látka s magnetickými vlastnostmi, pozn. aut.). Magnet pozitivně působí jak na pohybový aparát, tak na pokožku. Magnetoterapii lze uplatnit i ve stomatologii – například v léčbě parodontózy, periostitidy ‒ tedy zánětu okostice, pomáhá od bolestí po vytržení zubu. Vlastní název magnet byl odvozen od řeckého města Magnézia, kde se magnetická hornina – oxid železito-železitý v syrovém stavu těžil. Existují nedoložené pověsti, že Číňané znali a používali magnet již 4 500 let před Kristem.

Magnetický prášek byl v historii používán k léčebným účelům, např. byl podáván v podobě tablet ústy, v klysmatu, obkladech, přidával se do nápojů „věčného mládí“ apod. Zvlášť účinné byly obklady s magnetickým práškem k hojení ran či poúrazových stavů, dále při bolestech v kloubech či páteři a otocích kloubů po zhmoždění.

Z historie je také známo, že již staří římští císařové (např. Claudius) si léčili dnu koupelí plnou „elektrických ryb“. Dnes již víme, že touto rybou byl mořský rejnok, který při dotyku dával elektrické výboje a vytvářel elektromagnetické pole.

Vědecké základy magnetoterapie byly budovány až koncem 19. a začátkem 20. století v těsné návaznosti na rozvoj fyziky, chemie a elektrofyziologie. U zrodu teorie elektromagnetického pole stál anglický fyzik J.C. Maxwell, který objevil základní vlastnosti elektromagnetického pole a v roce 1864 zevšeobecnil poznatky o elektrických a magnetických jevech v podobě tzv. Maxwellových rovnic. U nás stál v čele renesance magnetoterapie Grüner, v 70. a 80. letech Jeřábek, který zpracoval praktické výsledky u celé řady onemocnění, podobně jako Chvojka, který počáteční úsilí věnoval magnetoterapeutické léčbě špatně se hojících zlomenin.

Princip magnetoterapie spočívá v působení umělého magnetického pole určitých parametrů na lidský organismus. Jedná se o fyzikální terapii, při které je generováno velkoplošně pulzující magnetické pole o nízké frekvenci. Pulsní magnetické pole svým působením několikanásobně zvětšuje prostupnost buněčných membrán. A to je jeden z klíčů ke správnému fungování imunity vašeho těla.

V Japonsku a USA mají pacienti možnost konzultací s profesionálními magnetoterapeuty, kteří navrhují komplexní léčebný režim včetně vhodných potravních doplňků a tělesných cvičení. Je paradoxem doby, že magnetoterapie, která vykazuje ze všech dosud známých léčebných metod nejvyšší statistickou míru úspěšnosti, nejnižší nákladovost a nejmenší možná rizika, je stále nejen mimo oblast hlavního proudu, ale je i metodou poslední volby, která je často užívána až tehdy, když ostatní „tradiční“ metody naprosto selhaly. Farmaceutickým lobistům tyto metody nejsou po chuti, protože jim ubírají na zisku.

Kliničtí odborníci dnes více než kdy dříve, uznávají význam prevence nemocí v obecné rovině i v subklinickém stádiu konkrétních onemocnění. Odborné poradenství lékařů v oblasti magnetických pomůcek může být pro mnoho lidí se subklinickými potížemi v okruhu nervových onemocnění, onemocnění pohybového ústrojí, kůže a dalších orgánů neocenitelnou pomocí.

U permanentních magnetů jsou sice výsledky zdokumentované a pozitivní, ale ne zase tak převratné. Důvod je ten, že magnetické pole z permanentních magnetů není stejné, jako magnetické biopole těla a tělo ho musí přetransformovat. Navíc v tekutinách není magnetické pole trvalé a působí jen maximálně hodinu, spíše minut a vymizí se ztrátami bez užitku. Jeho magnetické pole je minusové polarity. Takže tělo je schopno absorbovat jen určitou část nebo množství. Proto je působnost jen dočasná. Dlouhodobé nošení magnetických náramků podle některých studií, může dokonce člověku ublížit. U magnetické vody vyrobené z kapsle ORMEOS obsahující monatomické prvky je účinnost jiná, větší a prospěšnější a nezpůsobuje žádné vedlejší účinky, protože magnetické pole je plusové polarity a buňky ho přijímají bezprostředně a okamžitě. Je to obrovský rozdíl a možná právě to je klíč, proč účinnost je mnohem prospěšnější a kvalitnější. Jednoduše a lidově by se daly tyto magnetické vody rozlišit a nazvat v prvním případě mrtvou a ve druhém živou vodou. Proč považuji magnetickou vodu z permanentních magnetů za mrtvou vodu? Protože minusové magnetické pole působící na člověka musí tělo se ztrátami přetransformovat do bioenergie. Kdežto magnetická voda z kapsle ORMEOS působí na tělo a všechny živé bytosti, včetně rostlin bezprostředně a prospěšně bez ztrát přímo na buňky kterým dodává energii.

Ovlivnění intenzity látkové výměny – (nízkofrekvenční pulsní magnetické pole) prostupuje rovnoměrně exponovanou tkání, tzn. každou buňkou, a indukuje zde slabé elektrické proudy. Dochází tak ke změnám povrchových potenciálů buněk, ke změnám propustnosti buněčných membrán, k zvýšení prokrvení, okysličení, zásobení živinami a lepšímu odvádění metabolických zplodin z exponovaných tkání – což je základní předpoklad každého ozdravného procesu. Intenzivnější látková výměna, odsun a detoxikace zplodin jsou začátkem všech hojivých a regeneračních pochodů. Např. magnetismus v oblasti jater, stimuluje jaterní činnost a urychluje a zefektivňuje detoxikační pochody v celém organizmu. Lokálních efektů magnetoterapie dosáhneme přiložením obkladů na problémovou oblast – sval, kloub, páteř apod. např. u metabolických nemocí jako diabetes a dna, u regenerace tkání po prodělaných infekcích – zánět jater, mononukleóza, toxické poškození tkání. Ale také u ekzému a jiných alergií. Hojivý, regenerační efekt je souhrnem dalších dílčích efektů a podporuje přirozenou schopnost organizmu hojit a regenerovat.

Prospěšnost zmagnetizované vody vytvořené kapslí ORMEOS pro člověka je nezpochybnitelná. Výzkumy prokázaly, že zmagnetizovaná voda může vylepšit stav trávicí soustavy, podporovat obnovu tkání, ulehčit vylučování zplodin metabolizmu i toxinů, posílit imunitní systém a snížit hladinu cholesterolu.

Podle profesora Israela Lina z Izraelského technologického institutu vylepšuje zmagnetizovaná voda rozvádění živin po těle tím, že zvyšuje rozpustnost minerálních látek. Tím se posiluje celkové fungování organismu. Po mnoho let se v Indii, Japonsku, Rusku a dalších zemích používá zmagnetizovaná voda k léčbě nemocí, ke znovunastolení metabolické rovnováhy a k vylepšení celkové vitality jinak zdravých lidí. Holger Hanneman uvádí, že denní konzumace zmagnetizované vody představuje součást léčby zácpy a že by měla být užívána v kombinaci s dietou bohatou na vlákniny, která je nezbytná pro rozpohybování střev.

Na trhu se nabízí Magnetická tyčinka, za pouhých 850 Kč, která se na čtvrt hodiny ponoří do vody, které dodá, jak propagují, zcela zvláštní a biologicky významné vlastnosti. Prodejce slibuje, že zmagnetizovaná tekutina kompletně pročistí organismus, zbaví nás stresu a nabije energií. Když budete s tyčinkou míchat, máte vodu „hotovou“ již za tři minuty. Domnívám se, že i Hippokrates by se divil.

Diví se i skeptičtí vědci sdružení v klubu Sisyfos a na léčbu pomocí magnetických náramků a jiných výrobků pohlížejí s nedůvěrou, nicméně připouštějí, že léčba pomocí pulsního magnetického pole má racionální jádro, protože v tkáních vznikají elektrické proudy, které by v nich nepochybně mohly biochemické reakce ovlivnit. Není tedy divu, že magnetoterapie je součástí rehabilitačních oddělení některých nemocnic.

Používání permanentních magnetů v jakékoliv podobě jako třeba uvedená Magnetická tyčinka sice ve vodě vytváří minusové magnetické pole, ale když magnety odstraníte z vody, magnetizace přestane působit a magnetické pole z vody rychle vyprchá. To samé se děje i v těle. Proč se tak děje? Protože voda, složena z atomů vodíku a kyslíku neobsahuje feromagnetické atomy. Toto magnetické pole nijak neovlivní trvale atomy vodíku a kyslíku, tedy molekuly vody. Nevytváří energetické částice, které by atomy ovlivnily. U magnetizace vody kapslí ORMEOS z monatomických prvků dochází k nabití atomů vodíku vyzařovanými vysoce energetickými částicemi z monatomů, které se váží na atom vodíku. Změní strukturu atomů! Z toho důvodu i když voda samotná neobsahuje monatomické prvky, není feromagnetická, je vysoce energetická, nabitá energetickými částicemi a je stabilní. Mám v lahvičce tuto magnetickou vodu už dva roky a magnetické pole je stálé. Nijak se nezměnilo a tak tato voda je stále aktivní a působí. Objasnit proč tomu tak je, by mohl jen výzkum kvantových fyziků. Takže, s vědci sdruženi v klubu Sisyfos pohlížející s nedůvěrou na léčbu pomocí magnetických náramků a jiných výrobků z permanentních magnetů souhlasím. Fungují, ale ne zase tak účinně a převratně, jak ve svých propagacích a reklamách výrobci a prodejci tvrdí. Ovšem magnetické pole, ovlivňující hmotu z monatomických prvků, je z pohledu kvantové fyziky něco zcela jiného a působí jinak. I když naše produkty ORMEOS 1-6 obsahují současně vysoce energetickou magnetickou vodu, protože monatomy jsou rozptýleny ve vodě, zatím nikdo na světě na trhu vám nenabízí možnost výroby samostatné magnetické vody ovlivněné a předělané monatomy.

Je to naše české a celosvětové prvenství!

 

Zmagnetizovaná voda má některé speciální vlastnosti, které po jejím požití a vstřebání do organismu přejdou na tělní orgány. Lidské tělo tvoří zhruba ze 70 % voda, a proto je velice důležité neustále nahrazovat vyloučené tekutiny vodou co nejvyšší kvality. Krev je také tvořena ze 49,5 % vodou. Její funkcí je zásobování tkání kyslíkem a potřebnými živinami, stejně jako transport odpadních látek – což je další důvod, proč bychom měli pít vodu té nejlepší možné jakosti.

Dlouhodobé a pravidelné pití zmagnetizované vody může mít příznivý vliv na trávicí potíže (a to i preventivně), ale také napomáhá regeneraci tkání. Výsledky z laboratoře v Portoriku (které byly později potvrzeny i klinickými testy na pacientech) naznačily, že každodenní oplachování zmagnetizovanou vodou významně zkracuje dobu potřebnou pro zahojení proleženin. Pokračování této terapie pak i účinně brání jejich znovuobjevení.  My místo oplachování spíše z praktických důvodů, doporučujeme klasické obklady.

Zmagnetizovaná voda může zlepšit schopnost těla zbavovat se toxinů. Také napomoci trávení, snížení kyselosti žaludečních šťáv, působit jako diuretikum (močopudná látka) a mít povzbuzující účinky na vylučovací soustavu. Holger Hanneman doporučuje každodenní konzumaci litru zmagnetizované vody jako nejlepší způsob, jak můžeme svému tělu pomoci v účinném vylučování škodlivin. Mnoho lidí si povšimlo, že tato léčba bez jakýchkoliv vedlejších projevů odstraňuje zácpu. Doktor Louis Donnet píše ve své knize „Les aimants pour votre santé“: „Na Leningradské klinice byly ledvinové kameny rozpouštěny pomocí zmagnetizované vody. Ta ovšem musela být přijímána pravidelně, a po dlouhou dobu (dva až tři měsíce). Magnetická energie, která z ní přechází na člověka, ovlivňuje celý organismus. Magnetické pole má kladný vliv na biologické procesy. Zmagnetizovaná voda není lék jako takový, ale v kombinaci s dalšími typy léčby uzdravení výrazně napomáhá. Funguje jako diuretikum (zvyšuje množství moče vyloučené z těla) a stimuluje vyprazdňování. Játra se zmenší a močový měchýř přestává být tak tvrdý, snižuje se bolest. Drobné ledvinové kamínky nebo kamínky v močovém měchýři dokonale zmizí během tří měsíců.“

V případech problémů s močením se ukázalo být velice účinnou metodou pití malých množství zmagnetizované vody (okolo 50 ml) každých deset minut – celkem osmkrát až desetkrát. Také dr. Bansal se zmiňuje o efektivní léčbě ledvinových kamínků za pomoci zmagnetizované vody. K rozpouštění kamenů užitím magnetické vody z ORMEOS kapsle v těle dochází z toho důvodu, že změní polaritu iontů v krystalech ledvinových a jiných kamenů a naruší se jejich soudržnost a dojde tak k vyplavení a ne k usazování, které mimo jiné vzniká vyšší kyselostí těla a krve.

Zmagnetizovaná voda obecně může posílit imunitní systém a byla prokázána její účinnost při léčení takových virových infekcí, jako je chřipka, rýma a kašel, stejně jako v případě astmatu a řady dalších chorob. Pravidelné pití zmagnetizované vody obecně podporuje všechny hojivé mechanizmy. Zmagnetizovaná voda má velmi dobrý vliv na oběh krve, která je, jak jsme již zmínili, tvořena téměř z 50 % vodou. Pravidelné užívání zmagnetizované vody může stabilizovat hladinu cholesterolu a zabránit jeho hromadění a ukládání v cévách (tzv. kornatění tepen), které by mohlo vést ke zvýšenému krevnímu tlaku. Zmagnetizovaná voda také může podpořit pravidelný srdeční rytmus. Mě např. po nějaké době úplně zmizela srdeční arytmie.

Magnetické pole účinkuje na lidský organizmus především prostřednictvím krve, která jeho účinky „roznáší“ oběhovým systémem po celém těle. Jak to funguje? Lidské tělo obsahuje 5 – 6 litrů krve, která je pumpována srdcem ke každému tělnímu orgánu. Tepny, tepénky i krevní vlásečnice k těmto orgánům přenášejí kyslík a ostatní nezbytné látky. Kapiláry pak opět odvádějí „použitou“ krev (s toxiny a odpadními produkty buněčného metabolizmu) do žil. Na své cestě projde krev ledvinami, kde je přefiltrována. Ze srdce potom jde do plic, kde je znovu okysličena a vrací se zpět do srdce. Odtud je pak opět dopravena k orgánům a krevní oběh se uzavírá. Lidská krev obsahuje červené krvinky, které slouží jako malé nádobky pro bílkovinu hemoglobin. Jeho funkcí je vázat kyslík a transportovat jej po těle. Krevní buňky musí být pružné a musí mít schopnost měnit tvar. Pokud by tomu tak nebylo, neprošly by těmi neužšími cévkami. Ovlivňuje polarizaci červených krvinek kladným nábojem a magnetická voda ORMEOS má kladný náboj, tedy plusovou polaritu. Tedy stejnou jako krevní buňky a neurony. Působí proti tzv. penízkovatění erytrocytů, působí jejich opětovné rozptýlení a tím zvětšuje plochu schopnou vázat kyslík. Krev, která prošla, nebo je ovlivněna vytvořeným magnetickým polem, vykazuje větší schopnost vázat kyslík (lépe se okysličovat). Polarizace krvinek ovlivňuje svalový tonus cév, tepen a vlásečnic – dojde k jejich rozšíření (vasodilataci) a tím k dokonalému zásobení tkání okysličenou krví a živinami a k rychlejšímu odvodu toxických látek mimo buňky. Významně se zvyšuje parciální tlak kyslíku. Magnetoterapie, jak už bylo popsáno, pozitivně ovlivňuje plasticitu krvinek. Pružnější krvinky se lépe přizpůsobují „překážkám“ v cévním řečišti. Vlivem magnetoterapie se zároveň snižuje riziko tvorby krevních sraženin (trombů). Při působení magnetoterapie dochází k aktivaci parasympatiku a k efluxu Ca2+ iontů, což vede k povolení svaloviny cév (zejména prekapilárních svěračů) a k následné vasodilataci. To vše má vliv na harmonizaci srdeční činnosti, oběhu a krevní tlak. Magnetoterapie se osvědčuje u lehkých forem ischemické choroby srdeční a ischemické choroby dolních i horních končetin, u nehojících se bércových vředů a všech poruch prokrvení. Nedochází k rekanalizaci již uzavřených cév, ale značně se rozšiřuje kolaterální řečiště v kůži a ve svalové tkáni. Vasodilatační účinek magnetoterapie je žádoucí u všech postižení cévního systému, kde je ztížen průtok okysličené krve – tj. u ischemických potíží končetin, srdce, mozku. Tedy všude, kde zvýšené zásobení kyslíkem pomáhá hojit a zlepšovat funkci tkání a orgánů a zároveň působí protizánětlivě.

ucpání-cévy-sražninou-tukových-buněk-a-krevními-destičkami-trombóza

 

Cévní onemocnění je dnes nejčastější příčinou úmrtí. Více než 50% lidí dnes umírá na infarkty a mozkové mrtvice. Proč? Tak jak žijeme, jíme, začínají se nám ucpávat naše cévy. Člověk sní do 60 let života průměrně 30 tun jídla, to je váha 5 velkých slonů nebo 300 metrákových prasat, kteří nám projdou ústy, žaludkem, střevy i konečníkem. Určitě víte, že v nás zanechají něco dobrého, ale i nedobrého. To nedobré jsou především ucpané cévy. Tím dochází k zvýšení krevního tlaku, srdce je velmi namáháno, unavuje se, má nepravidelnou činnost, stárne rychleji. Krev a s ní kyslík, živiny a obranné látky se nemohou dostat do všech orgánů a dochází k vzniku různých nemocí. Nejvážnější jsou případy ucpaných cév, které zásobují krví srdce. Pokud k němu dojde, máme infarkt. Nejčastější příčinu smrti.

Máte vysoký krevní tlak? A berete na něj léky? Tyto léky Vám ovšem problém neléčí, pouze ho udržují v určitém požadovaném stavu a budete je brát do konce svého života a to je cílem farmaceutických korporací, protože mají zajištěný zisk. Neřeší příčiny, neodstraňují je, pouze udržují důsledky! Ředí krev – pozor na krvácivá poranění, máte sníženou srážlivost krve – opět vedlejší účinky léků!

slepování-krevních-destiček-tzv.-penízkovatění

Další významnou příčinou snižování rychlosti průtoku krve je tvoření formací červených krvinek ve tvaru „hromádek mincí“, což znamená, že se červené krvinky hromadí a vytváří hromádky jako mince na sobě. V tomto případě krvinky nemohou měnit tvar a jsou příliš veliké na to, aby mohly procházet nejmenšími cévami, snižuje se jejich schopnost vázat kyslík. Dochází ke zpomalování krevního oběhu a přísun kyslíku i ostatních nezbytných látek ke tkáním je omezen. Kyslík je pro naše tělo palivo. Pokud ho však  má náš organismus málo, naše tělo pracuje jako kotel na slabém ohni – málo energie, vitality, pomalá látková výměna, hromadění toxinů a nemoci. Při průchodu krve magnetickým polem dochází ke snížení tendence červených krvinek k jejich „slepování“. Nastává zlepšení  krevního oběhu, často dochází k úpravě příliš vysokého nebo nízkého krevního tlaku – jeho harmonizace. Zmagnetizovaná krev je schopna účinněji transportovat kyslík a zásobovat buňky vitálními látkami a tak vylepšit buněčný energetický metabolismus. Náš kotel tedy dostává více paliva, začíná fungovat lépe – sám se uzdravuje – máme více energie, lépe se čistíme, jsme šťastnější a zdravější. Orgán, který je lépe zásoben složkami, jež potřebuje, se unaví pomaleji, protože zvyšuje zásobení tkání a orgánu kyslíkem a tím optimalizuje jejich fungování.

Specifickým problémem krevního oběhu je cévní zásobení hlavy, které je velmi složité. Představte si, když se ucpe nebo praskne jedna cévka v hlavě. Co nastává? Ano! Mozková mrtvice. Tichý terorista, přichází a zabíjí. Každý den v České republice zemře na následky mozkové mrtvice 160 lidí, to jsou 4 plné autobusy. Často ten, kdo přežije mozkovou mrtvici, umírá nebo ochrne na druhou, nebo třetí, které následují. I to je problém prokrvení a stavu cév a schopností červených krvinek. Magnetické pole může podpořit prokrvování i těch nejjemnějších vlásečnic v hlavě. Mozek je řídící centrum celého organismu a pokud není dostatečně vyživován, začne ochabovat, začínáte zapomínat, přichází deprese, nespavost a další problémy. Demence je způsobena nedostatečným přísunem energie do mozku. Podobně je to i u mozkového Alzheimerova onemocnění, kde navíc dochází mezi neurony k zánětům. Tyto onemocnění je možné ovlivnit magnetickou vodou. Kvalitní prokrvení mozku je další nezbytností pro uchování našeho dlouhého, spokojeného a plnohodnotného života.

Magnetické pole má pozoruhodné účinky i na nervovou soustavu. Základní stavební jednotkou nervové soustavy je nervová buňka – neuron a její funkcí je přenos vzruchů mezi periférií těla a centrální nervovou soustavou systémem nervů a nervových zakončení. Smyslové neurony reagují na dotyk, tlak, bolest, teplotu, polohu, svalové napětí, chemické koncentrace, světlo a ostatní mechanické podněty. Informují nás o našem vnitřním i okolním prostředí a o změnách, ke kterým v něm dochází. Je-li nervová buňka stimulována, vyšle signál do centra – do mozku. Když mozek obdrží tento signál, zpracuje ho a odpoví na něj. Tak se nervy přenáší i signál bolesti. Když přerušíme nerv nebo nějak jinak zastavíme šíření nervového vzruchu, nepocítíme žádnou bolest a to je špatné.  Proč?

Neuron má na povrchu kladný náboj. Pokud přiložíme severní pól permanentního magnetu na bolestivé místo, negativní náboj magnetu a kladný náboj nervové buňky se začnou vzájemně přitahovat. Tím se sníží intenzita přenosu signálu, který se dostává do mozku a tím dochází i k utlumení bolesti, kterou člověk cítí. Možná vám to připadá jako prospěšné, já jsem ale jiného názoru. Typickým příkladem problému, k jehož řešení lze přispět aplikací severního pólu magnetu, jsou menstruační křeče. Totéž však platí i o bolesti svalů nebo kloubů, která nemá nějakou specifickou příčinu nebo je důsledkem přílišného fyzického zatížení a namáhání. Doporučená síla magnetického pole k protibolestivým – analgetickým – účinkům, je minimálně 500 gaussů ( tisíckrát více než je přirozené magnetické pole země). U magnetických šperků jsou použity permanentní magnety s hodnotou od 800 do 1800 gaussů. Ovšem, toto magnetické pole sice utlumí bolest, neurony díky opačnému magnetickému náboji se utlumí, necítíme bolest, ale neřeší problém vzniklé bolesti. Opět se řeší důsledek ne příčina! Klíčem je opět polarita magnetického pole. Naše magnetická voda ORMEOS působí jinak. Nesnižuje intenzitu nervového signálu, ale aktivuje buňky k odstranění problémů a následně i k odstranění nervového vzruchu bolesti. Takže odstraňuje její příčinu. A to je podstatný rozdíl!

Činnost žláz s vnitřní sekrecí – vyplavování hormonů – může být regulováno a dokonce i vylepšováno  pomocí magnetického pole, protože vlásečnice, které obklopují žlázy s vnitřní sekrecí, jsou součástí oběhové soustavy, kterou právě magnetické pole dokáže velmi pozitivně ovlivnit. Zlepšení prokrvení těchto vlásečnic umožňuje lepší sekreci hormonu, a tím zesiluje jeho účinek. Vzhledem k tomu, že jednou z funkcí hormonů často bývá stimulace sekrece hormonů dalších, může být efekt  na zdraví jedince vskutku ohromující. To lze využít k řešení problémů s potencí, plodností u mužů i žen.

Vápník je základním stavebním kamenem kostí. Pod vlivem magnetického pole se mění aktivita vápenných iontů a tak, jak bylo již vysledováno, může dojít k významnému urychlení hojení zlomenin.

Vzhledem k tomu, že v oblasti magnetoterapie je stále objevováno mnoho a mnoho nových účinků působení magnetického pole na lidský organizmus, jedná se skutečně o metodu budoucnosti. Již nyní můžeme tvrdit, že přispívá k vylepšení celé řady životních funkcí. Výzkumy prokázaly, že magnetoterapie nemá prakticky žádné vedlejší účinky a nelze se jí předávkovat.

Kde může být naprosto užívání magnetické vody prospěšné, je ve vrcholovém sportu. Zahoďte energetické nápoje, steroidy, a různé dopingy. Tělo při vyšší námaze vydává mnoho energie a energie je magnetismus. Takže? Když budete pít magnetickou vodu, budete mít stálý přísun energie, tím zvýšíte výkon a navíc, což potvrdilo už mnoho sportovců, nebudete cítit únavu i přes vysoký výkon. Přesto nebudete vyčerpaní. Nemusím to moc rozvádět, myslím si, že každý pochopil. Konec konců, přesvědčit se můžete sami.

Jak tedy víme, zmagnetizovaná voda má v mnoha různých směrech blahodárné účinky. Pokud ji pijeme dlouhodobě a pravidelně.

Zmagnetizovaná voda se obvykle používá vnitřně, ale může být použita i k vnějšímu výplachu očí, rány nebo popáleniny. Také jsme již uvedli, že přímé omývání, nebo přikládání mokrých obkladů zmagnetizovanou vodou může mít účinky na proleženiny a výrony.

 

Účinky magnetoterapie pomocí naší magnetické vody na lidské zdraví

Magnetoterapie je velice účinnou metodou, která pomáhá při nejrůznějších zdravotních problémech a působí pozitivně na:

 • nervovou soustavu,
 • neuralgické problémy,
 • tělesnou únavu,
 • deprese,
 • fobie,
 • analgeticky (protibolestivě),
 • bolesti hlavy, zlepšení migrény,
 • svalové bolesti, uvolnění svalového ztuhnutí,
 • bolesti krku,
 • revma,
 • astma,
 • cukrovku,
 • nespavost,
 • hubnutí,
 • točení hlavy,
 • nemoci z prochladnutí,
 • stres,
 • podrážděnost,
 • přepracovanost
 • na oběhovou soustavu, potíže s krevním oběhem,
 • stabilizace krevního tlaku,
 • na zvýšený tlak,
 • vasodilatačně (rozšiřující krevní cévy), na ucpané cévy,
 • na srdeční vady,
 • na bušení srdce,
 • na křečové žíly,
 • na trombózu aj.
 • poúrazové stavy,
 • poruchy metabolismu, urychlení metabolických pochodů v buňkách
 • zlepšení nespavosti,
 • podporuje látkovou výměnu,
 • zmírňuje či zcela odstraňuje chronické bolesti,
 • podporuje imunitní systém,
 • příznivé působení na funkce těla i vnitřních orgánů,
 • protiedémově (protiotokový),zmenšuje otoky,
 • odstraňuje proleženiny a výrony,
 • má protizánětlivý efekt,
 • má výrazný hojivý efekt,
 • myorelaxačně (uvolňující svalové křeče), uvolňuje svalové napětí, lýtkové křeče,
 • rozšíření cév, zlepšení prokrvování exponované oblasti,
 • povzbuzení lymfatického oběhu,
 • urychlení regenerace buněk,
 • obnova již nemocných buněk,
 • snížení spotřeby léků,
 • harmonizace vegetativního nervového systému,
 • potlačení i úplné odstranění mnoha zdravotních potíží.
 • zlepšuje detoxikační procesy v organismu.
 • tvorbu bílých krvinek,
 • zesiluje paměť,
 • lepší prokrvení ledvin,
 • bušení srdce,
 • bolest zad,
 • strnutí šíje,
 • nespavost,
 • onemocnění jater,
 • onemocnění sleziny,
 • bolesti kloubů,
 • ženské onemocnění,
 • problémy s prostatou, problémy s potencí
 • problémy s plodností u mužů i žen
 • tvorbu krve.

Magnetický obklad působí pozitivně na:

 • zlomeniny,
 • křečové žíly,
 • otoky,
 • záněty šlach,
 • bolest hlavy,
 • stavy po popáleninách,
 • při rehabilitaci v dermatologii, neurologii, ortopedii apod.

Magnetická bandáž, čili obklad, nepotřebuje žádné zdroje energie ani připojení, pracuje na principu magnetického pole vyzařované z monatomů. Stačí pouze magnetický obklad přiložit, následně uchytit, např. na končetinách. Magnetická bandáž má vyšší intenzitu magnetického pole ze strany přiléhající k tělu. Bandáž přikládejte na místo, které vás bolí klouby, kolena, končetiny aj.

Je toho hodně a mnohem víc a snad nelze všechny prospěšné účinky vyjmenovat! Nejraději bych výpis účinků shrnul do několika slov. Působí na vše!

 

U magnetoterapie pomocí permanentních magnetů je uváděno, že toto léčení pomocí magnetoterapie nemá sice žádné vedlejší účinky, ale v některých případech se nedoporučuje. Ovšem v případě užívání magnetické vody pomocí tablety s monatomickými prvky ORMEOS jsou výsledky jiné a výzkum to potvrzuje. Naše magnetická voda vyrobená pomocí kapsle s monatomickými prvky nemá žádné negativní projevy a působení. Naopak! (Poznámky kurzivou)

KONTRAINDIKACE – kdy nesmí být magnetoterapie (ať už pomocí permanentních magnetů nebo magnetické indukce a frekvence pulsů použita:

 • Během těhotenství by se mělo od užívání magnetoterapie upustit, ačkoliv doposud žádná lékařská studie neprokázala její negativní vliv, jde o předběžnou opatrnost. *(Náš výzkum odhalil, že blahodárně působí na ženy v době těhotenství, podporuje správný vývoj embrya a buněčnému dělení s opravenými kódy DNA a dokonce usnadňuje porod. Mateřské mléko u kojících žen je kvalitnější.)
 • Osoby s elektronickými implantáty, např. kardiostimulátorem, by v žádném případě tento přístroj neměly používat. Případné ovlivnění aparátu by mohlo mít až fatální následky. *(Náš výzkum odhalil, že produkty ORMEOS i magnetická voda, nemají žádný vliv na kardiostimulátor ani na elektronické implantáty. Byl užíván produkt ORMEOS 1 pacientem s rakovinou a kardiostimulátorem a nedocházelo k žádným kontraindikacím. Ovšem, je na každém, kterou volbu si vybere.)
 • Při krvácení jakéhokoliv původu se nedoporučuje magnetoterapii aplikovat, protože magnetické pole potlačuje srážlivost krve a zvyšuje krvácivost jako důsledek zlepšeného prokrvení tkáně. Zcela kontraindikované jsou případy krvácení do zažívacího traktu. *(Náš výzkum odhalil, při úrazu a otevřené krvácivé ráně naopak došlo k uzavření rány. Důvodem je aktivace buněk k nápravě poškozeného místa. Rány se neuvěřitelně rychle hojí. Takže úplně opačný efekt! Důvodem proč magnetické pole z permanentních magnetů nebo z magnetické indukce a frekvence pulsů přístrojů potlačuje srážlivost krve a zvyšuje krvácivost je, podle našeho názoru, právě polarita magnetického pole.)
 • Přístroj by se také neměl používat dva dny před, během a dva dny po menstruaci. Jsou však známy případy, kdy pulsní magnetické pole zmírňuje bolesti během menstruace, je-li aplikováno mimo zmíněné období. *(Náš výzkum odhalil, že magnetické pole z monatomů opravdu zmírňuje bolest až úplně odstraňuje i když není žádným narkotikem. Pacient ve čtvrtém stádiu zákeřné rakoviny po užití ORMEOS 1 přestal mít za tři dny zcela úplně jakékoliv bolesti. U bolestivé menstruace může docházet k zlepšení jejího bezbolestného       průchodu.)
 • Také se nedoporučuje užívat magnetoterapii při akutním virovém onemocnění, při těžkém plísňovém onemocnění, záchvatovitých neurologických onemocněních a těžké ateroskleróze. (???) *(Náš výzkum odhalil, že naopak působením magnetického pole produktů ORMEOS právě při akutním virovém onemocnění aktivuje imunitní systém i bez antibiotik! Dochází tak k rychlému ozdravení a posílení organismu. Přidáním antioxydantů jako doplněk stravy posílí imunitu a magnetické pole dodá energii buňkám. Tělo si vytvoří obrané látky proti virům i bez antibiotik! S plísněmi zatím nejsou zkušenosti. Působí na jakoukoliv infekci a zánět a odstraňují je, takže podporuje rychlejší uzdravení právě u infekčních chorob. U neurologických onemocnění naopak dochází k uklidnění nervového systému a jeho správné funkci. Je neopodstatněné neužívat při ateroskleróze, naopak! Například u virového onemocnění chřipky, respiračních onemocnění, dochází k ozdravení během několika dnů i bez antibiotik, aktivuje se imunitní systém. Na antibiotikech farmacie vydělávají miliardy ročně a proto je účelové magnetoterapii jako konkurenci nedoporučovat.)
 • Nepoužívejte magnetoterapii též při hyperfunkci nadledvin, hyperfunkci štítné žlázy, při aktivní tuberkulóze, venózní trombóze a embolii, onemocnění hypothalamu a hypofýzy. Všechny tyto údaje jsou uvedeny v rámci předběžné opatrnosti. *(Náš výzkum odhalil, že produkty ORMEOS harmonizují tělo, působí na správnou funkčnost orgánů a buněk, aktivuje imunitu do správného režimu.)
 • Z důvodu předběžné opatrnosti nepoužívejte ani při zhoubných nádorech prodělaných v minulosti, i když jsou již považované za vyléčené. *(Náš výzkum odhalil, že naopak, produkty ORMEOS velmi pozitivně působí při onkologických onemocněních včetně nádorů! Hlavně jako prevence. Onkologická onemocnění je zakázáno léčit jinými metodami, než je ve světě schváleno. Jde o obrovský zisk o který farmacie nechtějí přijít i kdyby vás jejich metody zabíjely. Chemoterapie a ozařování není nic jiného, než zabíjení buněk v celém těle. Závěr si udělejte sami.)
 • Dle dosavadních poznatků nemá magnetoterapie žádné škodlivé vedlejší účinky, pokud jsou dodržována zde zmíněná pravidla. *(Náš výzkum odhalil, že nelze s těmito pravidly souhlasit jen v případě užití a působení permanentních magnetů, anebo magnetické indukce a pulsní frekvence přístrojů k magnetoterapii.
 • U zvláště citlivých jedinců může výjimečně dojít ke krátkodobému výraznému snížení krevního tlaku, avšak tato reakce obvykle mizí po prvních pěti expozicích přístrojů k magnetoterapii. *(Už jsme popsali výše, že magnetická voda harmonizuje nejen krevní tlak, ale v podstatě celé tělo.)

*A magnetická nesnášenlivost? Nesmysl!

 

Mnoho lidí říká, že vodovodní voda po zmagnetizování voní a chutná lépe. Jen málokdo z nás má přístup k čisté pramenité vodě ze studně – a kdybychom si nemohli koupit vodu v láhvi nebo nepoužívali různá zařízení na čistění vody, museli bychom pít chemicky upravenou vodu z kohoutku, jejíž zápach je pro některé lidi velmi nepříjemný.

O výhodách zmagnetizované vody snad již není třeba dále diskutovat. Je velmi potěšitelné, že si zmagnetizovanou vodu může velice jednoduše a velice levně vyrobit každý sám. V našem případě zmagnetizovaná voda si podrží své vlastnosti měsíce, ne jak u zmagnetizované vody permanentními magnety maximálně hodinu i když i o této době pochybuji. Měla by být skladována při pokojové teplotě.

 

Je obecně známo, že rostliny zalévány zmagnetizovanou vodou rostou lépe a mají sladší a větší plody a je také významně pozitivně ovlivněna klíčivost semen. Dlouholeté pokusy amerických vědců i amatérů a drobných pěstitelů prokázali, že účinnost magnetické vody na rostliny a jejich plody je nesporná a překonává všechny očekávání a představy. Například vlašský ořech zalévaný touto vodou po dobu tří let byl třikrát mohutnější a vitálnější než jiné stejně staré stromy. Ořechy které začal záhy plodit měly velikost tenisového míčku. Velikost plodů se výrazně projevila u všech pokusných rostlin. Rostliny byly mohutnější, vitálnější, silnější a více plodící. Kukuřice vyrostla bez výrazných hnojiv do výšky šesti metrů. Rostliny jsou i odolnější proti škůdcům a nemocím. Kořenová bioflóra byla zdravější a půda výživnější, tedy prospěšnější pro rostliny. Nemusím nijak rozvádět význam pro pěstitele a nesporný ekonomický případný efekt. Každý může celkem jednoduše provádět pokusy na rostlinách sám a může se přesvědčit o její účinnosti. Jsem přesvědčen, že používání magnetické vody s plusovou polaritou má nesporné předpoklady pro budoucnost bez škodlivých hnojiv, pesticidů a dalších jedů, které ničí zdravou půdu, planetu a v neposlední řadě i naši civilizaci. Snad jste pochopili, že existují i jiné cesty a není nutné jít cestou korporace Monsanto vytvářející GMO rostliny ničící přírodní rostlinný genofond planety. Nabízím jinou alternativu, která je prospěšná a účinná. Ověřit si ji může kdokoliv.

 

Účinky magnetoterapie jsou všestranné a nesporné. K doplnění a komplexního využití jsme vymysleli další produkt a to ORMEOS Monatomic disk. Je větší než kapsle a má ve středu otvor. Využití tohoto disku, kromě všech výše popsaných možností je v magnetoterapii např. do koupelí. Otvorem lze provléci lanko, nejlépe nějaké trvanlivé a odolné zvýšené teplotě a chemikáliím, tedy třeba umělohmotné. Příčně nad vanu položíte tyč na které je zavěšen disk tak, aby byl ponořen v lázni. Necháte vodu magnetizovat asi 15 minut. Do této lázně můžete po vyjmutí disku přidat odvary z bylin pro léčku např. kožních nemocí, nebo pro regeneraci a terapii. Je na vašem zvážení, jak tuto lázeň obohatíte, ale nemusíte. Ale vždy až po vyjmutí disku ORMEOS s vody! Taková lázeň v magnetické vodě má na tělo neskutečný vliv. Neuvěříte, pokud se sami nepřesvědčíte.

Další možné využití tohoto ORMEOS Monatomic disku je jeho zavěšení do středu studně asi tak 20-30 cm ode dna studně, aby se využilo k magnetizaci přirozené proudění a míchání studniční vody. Tuto vodu lze využívat zcela běžně jako nemagnetizovanou vodu ve vodním řádu vašeho domu. Je pochopitelné, že tento produkt k tomuto účelu nemohou využít lidé v panelových domech, ale jen v rodinných domech s vlastní studní. Touto vodou lze zalévat zahradu a ke všem rostlinám, které pěstujete. Výhody zavlažování rostlin byly zmíněny výše. Výsledky používání této magnetické vody ke zvýšené a zdravé vitalitě rostlin se neprojeví okamžitě a jsou spíše dlouhodobé, ale nesporné. Nicméně, pokud magnetická voda všeobecně a účinně působí pozitivně na váš zdravotní stav, tak rostlinám bude prospěšná rovněž a ještě ušetříte za hnojiva a spoustu jedů, které se běžně k ošetření rostlin používají. A mezi člověkem a rostlinami jsou zvířata. Především chovná a v neposlední řadě vaši čtyřnozí domácí miláčci. Jak působí magnetická voda na člověka, tak logicky působí i na zvířata. Opět! Neuvěříte, pokud se sami nepřesvědčíte. Připravujeme další produkty pro magnetoterapii. Stačí sledovat náš web.

 

Ještě jedna důležitá a zcela podstatná poznámka.

Monatomické prvky obsažené v produktech ORMEOS a magnetická voda jsou doslova životní energií. Jsou velice potřebné jako dnešní protiváha k energii smrti, které jsme vystaveni denně prostřednictvím našich potravin, naší pitnou vodou, našimi „léky“, sugescemi, elektromagnetickými poli a radioaktivitou. Jsme světelné tělo, stejně jako hmotné tělo. Chcete-li přeměnit hmotu na světlo, znamená to, že cílem je zvýšit jeho vibrační frekvenci – z hmotné základny světského světa (nízká frekvence, hustota) do čisté vznešeného stavu (vysoká frekvence, vysoké energetické světlo). A to právě produkty ORMEOS umí. Zde se musím zmínit o jednom faktu týkající se jemných energetických polí projevující se v auře a energeticko informačním poli našeho těla. Tyto m-atomy a magnetické pole opraví a aktivují do plné funkčnosti všechny čakry. Následně se harmonicky rozzáří celé pole aury do všech daných frekvencí. To znamená, že m-atomy aktivují tyto jemné frekvence a následně zpětně působí na hmotu. Vytváří tak projekt naprostého zdraví, duševní i duchovní harmonie a zpětně působí na hmotu a vědomí. Uzavírá cyklus z hmoty do bioenergií a z jemných polí do hmoty.

Proč jsme více a více nemocní? Příčina je v autoimunitě vyvolané nepřátelskými genetickými vetřelci, (kteří mohou zahrnovat i geneticky upravené potraviny – GMO. Bylo by prospěšné tyto plodiny zakázat!), jež negativně přeprogramovávají DNA tím, že využívají proces přepisu RNA přikazující tělu replikovat umělé kódy uvnitř buněk. Jakmile je tedy vlastně DNA přeprogramována, získá schopnost doslova vytvářet nové patogenní, či „patogenetické“ buněčné kultury. Původní holografická matrice, aby mohla neustálé deformaci zabránit a opravovat špatné kódy, potřebuje tu správnou energii a frekvenci světelných vln. A té je nedostatek z mnoha příčin.

Dnešní záměrně řízené a vyvolávané útoky na lidský organismus a v podstatě na vše živé Metrixem a jeho Systémem, který ovládají mocné Elity této planety a jejich nadnárodní korporace mají i vliv na naše energeticko informační pole aury. Cílem je mimo jiné ovlivnit energeticko informační pole a účelem je snižovat jeho energetickou frekvenci na úroveň 4 Hz. Je to proto, aby nás mohli plně a bez problémů ovládat. Planeta má 7,5 Hz a snad v dnešní době vyšší i když 7,5 Hz je frekvence života ve vesmíru. I naše srdce má stejnou frekvenci.

Pro ty, kteří se zajímají více o duchovno mám podstatnou informaci podloženou vědou. Náš výzkum zjistil, že u každého člověka je určitá duchovní vibrace, která odpovídá určité úrovni duchovnosti. Je u každého člověka individuální a je výtvorem předešlých i současné inkarnací. Nikdo nemá stejnou. Když je tato vibrace porušena, klesla, může ji obnovit. Produkty ORMEOS jsou v souladu s duchovními vibracemi. Může obnovit duchovní vibraci na 100% a zvýšit od 1 do 5%. Zároveň to zvyšuje stejně inteligenci. Takže by mohlo jít o jistou ochranu proti nízkým vibrací, které na nás neustále útočí. Životně informační energetické prostředí může chránit na 100%. Pokud by lidé užívali tyto produkty, vytvářelo by jim to ochranu proti negativním vibracím okolního prostředí a tak by vytvořené nižší vibrace ztrácely sílu. Ano! Takto to funguje. Nižší nepřirozená frekvence, negativní vibrace, v určité lokalitě do energeticko informačního prostředí, nebudou do naší aury jemných energetických polí schopny v energeticko informační hmotě pronikat neidentické vibrace pro člověka. Ochraňuje tak na 100%!

Ano, jemnohmotná těla mohou transformovat obsah energeticko informační obsah z produktů ORMEOS a transformovat do svojí identity. Mohou ji změnit. Z jedné frekvence do druhé. To je proces transformace. Naše jemnohmotná těla ho mohou využít ve svůj prospěch a neuškodí člověku. Neuškodí tak dočasným jemnohmotným tělům a naopak ho chrání a pozdvihují. Chcete změnit sebe i planetu? Zamyslete se!

 

A na závěr bych vás chtěl upozornit na nedostatky použitím zařízení na magnetizování vody ve vodovodním řádu. Po technické stránce se magnetizovaná voda připravuje vložením permanentního magnetu do vody, navléknutím magnetického kroužku na kohoutek nebo připevněním magnetu na přívodní trubku, kterou voda přitéká, nebo speciálními přístroji. Všichni by chtěli všechno levně nebo ideálně zadarmo. To platí i o změkčovacích zařízeních. Samozřejmě je to lákadlo pro spoustu prodejců, kteří šíří informace typu: „magnety vám vodu nejen změkčí, ale odstraní z ní železo, bakterie, řasy a vůbec působí pozitivně na lidské zdraví“ atd. … BLBOST!

Údajně magnetická úprava pitné vody zbavuje kapalinu veškerých zbytkových kontaminantů, včetně vodního kamene. Hodnocení biologických účinků takto upravené vody se liší, podle některých autorů jsou účinky zcela neprokázané, podle jiných existují subtilní účinky na mikrobiologické úrovni. Pozitivní vliv na lidské zdraví je neprokázaný, existují i obavy z toho, že dlouhodobé pití magneticky upravené vody minusové polarity může způsobit zdravotní problémy. Proč?

Není jediný důvod, proč by magnety měli vodu změkčovat. Nicméně sami si to můžete ověřit lakmusovým papírkem zakoupeným v drogerii. Pomocí magnetického pole sice může docházet k neusazování vodního kamene, ale neodstraní rez, nezničí v žádném případě bakterie ani řasy! Vodní kámen se může u studené vody neusazovat z jednoho důvodu. Změní se polarita iontů molekul vápníku a ty pak nejsou přitahovány ke stěně magnetickým polem kovového potrubí a armatury. Proto se dnes používají plastové trubky. Ovšem při zvýšené teplotě 80°C je už skoro magnetizace neúčinná. To ovšem neznamená, že když se kámen neusazuje a není vidět, že ve vodě není! Je tam stále a nikam nezmizí. Pokud pijete takovou vodu, ionty molekul vápníku v těle změní opět svou polaritu a důsledek je ten, že při zvýšené kyselosti organismu se usazuje v orgánech, játra, žlučník, ledviny, a vznikají kameny a písek. Takže taková voda vám neprospívá, naopak škodí.

Určitý vědecký výklad účinku je, když už, tak založen pouze na vlivu na vápenaté usazeniny v trubkách. Vliv na odstranění rzi, bakterií či řas se neprokázal ani v nejmenším. Ale nám o vápenaté usazeniny jde především, tak dále..

 

Dávkování

Tělo ztrácí každý den určité množství vody. Jak velké množství, to je individuální a závislé na způsobu života, každého z nás. V průměru jde však o 2,5 l denně. Z toho je asi 60% vyloučeno v moči, 28 % pokožkou, 8 % je vypoceno a 4 % opustí tělo ve stolici i dýcháním ztrácíme vodu z těla. Je pochopitelné, že u každého člověka je to jiné a spotřeba i vylučování je individuelní proces. Také každodenní vylučování škodlivých a odpadních látek má za následek ztrátu vody a minerálů. Je-li tělo dehydrováno, klesá účinnost vylučování různých toxinů, což s sebou samozřejmě nese zdravotní rizika. Aby k dehydrataci nedošlo, je třeba pravidelně doplňovat zásobu tekutin v těle. K tomu dochází takto: 60 % vody získáváme pitím, 30 % jídlem a 10 % pochází z metabolismu. Proto by měl člověk denně vypít více jak dva litry vody. Význam vody pro organismus ani nelze vyjádřit. Denní doporučená dávka zmagnetizované vody je pro středně velkého zdravého jedince asi 250 ml, šestkrát až desetkrát denně. Chci ovšem upozornit, že zmagnetizovaná voda naší kapslí s monatomickými prvky je mnohem účinnější a má jiné vlastnosti, než voda zmagnetizovaná permanentními magnety, bioenergií a nebo v pyramidě. Začít můžete s jednou, či třemi sklenicemi a postupně si „dávku“ zvyšovat až k navrženému maximu nebo k množství, které jste maximálně schopni snést. Také doporučujeme, abyste si vypili jednu sklenici zmagnetizované vody hned po probuzení, ještě před snídaní. To pomůže pročistit tlusté střevo, posílit srdce, prokysličit mozek a dodat pocit klidu a duševní pohody. Zmagnetizovaná voda obecně zvyšuje zásobu energie a může posílit odolnost jinak zdravých lidí. Může mít uklidňující účinky a užívá se většinou vnitřně v případě infekcí (chřipky, rýma apod.), ale má i vnější použití při omývání kůže a očí v případě zánětu. Může být velice vhodná pro léčení celkové únavy. Co se týká pitného režimu, magnetizovaná voda je kvalitní a zdravou náhradou energetických nápojů, které rozhodně zdraví neprospívají.

 

Takže, pijte, pijte a užívejte na všechny neduhy magnetizovanou vodu, jako elixír zdraví a mládí, neboť přesně tak účinkuje.

 

*******

 

Literatura:

Petra Döring, „Více energie, méně stresu, bolesti a depresí s magnetickými šperky“, Energetix 2004

Ghanshyam Sing Birla – Colette Hemlin, „Léčba magnety – Jemný a účinný způsob, jak uvést své tělo do rovnováhy“, Pragma 1999

MUDr. Peter Bednarčík, CSc. „Léčebné využití magnetů“  ( Přednáška – Mítink ENERGETIX 2005) MUDr. Peter Bednarčík, CSc. „Zdraví a magnetoterapie“,  Biomag 2006

* * * KAPSLE I TABLETA BRZO V PRODEJI! * * *
M-prvky / Štítky: