Jak užívat m-prvky?

Hadson tvrdí, a já mu dávám zapravdu, raději méně, než více. Sám doporučuje zpočátku čtyři kapky denně, rozpuštěné ve skleničce vody. Postupně podle účinků sami posoudíte, zda dávku navýšíte nebo snížíte. Taky doporučuje pít více vody k pročišťování organismu a odplavování nečistot z těla. Lze jej používat vnitřně i zevně.
 

Čím více budete užívat, tím více bude na něm vaše tělo závislé. Závislost zde není míněna v porovnání s drogami, nebo jinými návykovými látkami, ale v tom smyslu, že pokud vám prospívá, cítíte se dobře a jste zdraví, chcete pokračovat. V dlouhodobém horizontu, požitím příliš mnoho monatomového zlata a ve větších dávkách, může mít vliv na vaše zdraví v negativním smyslu. Pro snížení negativních dopadů monoatomového zlata, je doporučeno konzumovat pouze v množství, které vaše tělo zvládne, anebo které je doporučené naším výzkumem a dělat si přestávky. To znamená po 50 dnech užívání si udělat dva měsíce přestávku, aby si tělo zvyklo na přísum energie a vstřebalo ji do buněk.

Doposud žádný vědecký výzkum nevyslovil názor, nebo neexistuje jakýkoliv odkaz na podporu názoru nebezpečnosti užívání m-prvků ať už vnitřního či vnějšího. Je mnoho lidí, kteří konzumovali koncentrované m-atomové materiály bez následků do jejich těla před více jak deseti lety. Neexistuje žádný důkaz, že tyto materiály jsou návykové, to znamená, že vyžadují vyšší a vyšší dávky. Naopak lidé, kteří užívali m-atomové materiály po dlouhou dobu mají tendenci snižovat svůj příjem, pokud jejich fyzické onemocnění odezní.

Pokud plánujete užívat monatomový bílý prášek zlatých doplňků ke zkvalitnění vašeho zdraví, věnujte pozornost tomu, jak vaše tělo na ně reaguje. Pokud vaše tělo reaguje se špatnými vedlejšími účinky po užití bílého prášku zlata, měli byste ho přestat užívat, anebo snížit dávku. Projevy vedlejších účinků vašeho těla je způsob, který vás varuje, abyste přestali konzumovat něco, co není dobré pro vás. To ovšem neznamená, že vám nějak ubližuje. Měli byste si uvědomit, že monatomické prvky při vnitřním i vnějším užívání vytváří na těle i v těle obrovské změny a tělo musí na ně nějak reagovat. Musí se přizpůsobit.

Světelné záření biofotonů prostřednictvím m-prvků je záření nulového bodu. Působí na hmotu a její jakékoliv projevy. Je to světlo z kterého vznikl náš hmotný vesmír a veškerý život v něm. A protože nám jde především o DNA a absolutní zdraví a o duchovní transformaci, musíme si uvědomit, že pokud užijeme m-prvky vnitřně, působí i jeden jediný atom, vázaný na DNA. Ten opraví kódy a při dalším dělení buněk už se vytváří pouze dokonalé buňky a božskou supravodivou DNA. Jeden jediný atom! Ovšem tento proces postupného dělení buněk je pomalý a tak lze doporučit konzumovat větší dávku monoatomických shluků obsažených ve sraženině. Psal jsem v jiném článku o deformaci lidské DNA bohy zvané Anunnaki, kteří nás přetvořili k obrazu svému, tedy otroka, žijícího v zapomnění a odstřiženého vědomím od Zdroje. Tyto prvky v DNA oživí a probudí spící kódy kdysi těmito bohy zablokované. Proto je možné i obnovit naše DNA na původních 12 řetězců. Proto je možné probudit všechny božské schopnosti, které věda považuje a nazývá parapsychologické. Je možné probudit v sobě Krista a stát se jím s přímým napojením na Zdroj.

Pomocí výzkumů, které provádím, z obsahu jedné kapky m-prvků v tekuté formě, by k účinnosti stačila jedna čtyřtisícina, aby se zachovala účinnost. M-prvky tím že působí na hmotu, ovlivňuje i vaši auru pozitivně ve všech vrstvách energeticky světelného spektra a to skoro na 100%. Takže má toto záření i zpětnou vazbu na hmotu. O auře a účincích podrobněji v dalších článcích.

U každého produktu je popis účinnosti a návod užití

Mnoho výrobců a sporná kvalita

Mějte na paměti, že ne všechny monatomové zlaté doplňky jsou vyrobeny stejně. Vyvarujte se nákupu levných monatomových zlatých doplňky, protože jsou nízké kvality a často nefungují tak, jak by měly. Dokonce v některých případech jde o vápenný prach, nebo jinou podvodnou směs. Těží z toho, že ORME není jednoduché běžnými prostředky zjistit. A tak podvádí a těží z vaší naivity za účelem zisku.
Uvádím příklad:
Na internetu jsem našel dokonce výrobce a prodejce v kapslích s práškem. Je to takový psychologický trik na kupujícího. Lidé jsou farmaciemi deformováni pojmem zázračné pilulky. V lahvičce je 60 kapslí a celkově 300mg  prášku. To je 5mg v jedné kapsli. Celková dávka je na jeden měsíc užívání. Vychází to na 2 kapsle denně = po 10mg. Dodávají jak m-zlato, tak jiné prvky v kombinaci zlata se 75 minerály. Vyráběny jsou z kovových atomů. Problém je ten, že nikde nezjistíte kolik v tomto případě tobolky obsahují m-prášku a kolik příměsí minerálů. Takže nevíte co kupujete.

Já jsem zjistil, že prášek je po vysušení ve vodě nerozpustný, což tvrdí i Hudson, protože má vlastnosti keramiky v krystalické podobě. Aby se mohl užívat jako prášek, nebo ho znovu užívat v roztoku v podobě bílé sraženiny, musí být prášek rozmělněn v co nejmenší částice, což už jde těžko, protože jde o krystalickou keramickou hmotu. Proto je dobré a doporučuji, používat pouze původně výrobně vzniklou sraženinu monatomických prvků ve vodě, protože v ní jsou volně rozptýleny atomy prvků, nebo v podobě shluků a jednotlivé atomy se rovněž velice snáze vstřebávají do těla a působí na buněčnou strukturu. Lehce byste si to mohli ověřit pod kvalitním mikroskopem s velkým zvětšením. To je důvod, podle mého názoru, proč vnitřně neužívat prášek v suché podobě. Otázkou rovněž je, kolik těchto krystalicky keramických shluků v práškové podobě je tělo schopno rozložit a zpracovat, kolik ho tělo přijme a kolik z něj vyjde bez užitku ven. A co je důležité a měli byste vědět, že voda hraje důležitou roli v aktivaci elektronů a fotonů.

Naše dodávaná bílá sraženina v lahvičkách, je v hustotě, kdy už kal, tedy bílá sraženina dále neklesá ke dnu a netvoří se nad ní skoro žádná voda. Je v ideálně rozptýleném stavu. Ovšem jisté množství vody ve směsi musí být kvůli stálé aktivaci m-prvky. Ty se totiž váží v poměru 1:3 na molekuly vody. V jedné lahvičce je 30ml. Obecně 1ml tekutiny odpovídá zhruba 30 kapkám tekutiny, tj. 900 kapek v lahvičce. Protože ORME je hustší, vychází v našem případe 30ml kolem 450 kapek.

Suché keramiky, prášku m-prvků je v 30ml roztoku 1,3 – 1,5g. To je při užívání čtyř kapek denně je 0,0028g – 0,0033g v jedné kapce. Denní dávka tedy odpovídá 0,0115 –  0,0133g. Roztok musí mít rovněž takovou hustotu, tedy obsah keramického prášku m-prvků, aby šel nakapat kapátkem. Ale to není ten hlavní důvod. Je to doporučená hustota a obsah Hudsonem. A já ji respektuji. Ovšem platí to jen pro naše produkty ORMEOS.

Ve výše uvedeném příkladu prodejce je denní dávka 10mg. Pokud jde o ORME, je denní dávka překročena minimálně až 2–3x. A to nepovažuji za bezpečné. Jsou tu dvě možnosti. Buď se nejedná o ORME a v kapsli je něco jiného, nebo prášek obsahuje ORME, ale v minimálním množství a je z 90% naplněno, jak uvádí, 75 minerály. Pak jde o klamání spotřebitele a obsažené minerály jsou mnohonásobně předraženy. Anebo může jít o vyšší množství, což si myslím, že je rovněž pravděpodobné, možná z nevědomosti, je právě pastí Illuminátů. Proč? Pokud přijme užíváním tělo větší množství než je bezpečné, může to poškodit nebo dokonce nenávratně zničit některá energeticko informační pole vašeho jemnohmotného těla. A to je zásah do vaší duchovní podstaty.
Co tedy vlastně kupujete?

Varování! Překročení dávky více než tělo snese může být pro vaši existenci nebezpečné! Méně je více! Doporučuji, pokud je člověk vážně nemocen, brát 2x čtyři kapky po dobu 14 dnů i déle. Pokud se objeví příznaky zlepšení zdravotního stavu, snížit množství na 2x dvě kapky denně. Toto dávkování je ověřeno. Musíte sledovat příznaky, ať už jsou pozitivní nebo negativní. Podle toho se množství reguluje. Vaše poznatky můžete prezentovat a zveřejnit na tomto webu a podělit se s ostatními o své zkušenosti.

A ještě jedno varování! Já doporučuji při užívání m-prvků nemíchat je z farmaceutickou chemií. Nejsem si jist, jaká by byla reakce. Ale čím jsem si jistý, při vnitřním užívání m-prvků zásadně neužívejte jedlou sodu (soda bikarbona)! Při mých pokusech jsem zjistil, že pokud se smíchá soda s m-prvky změní se magnetické pole na opačnou polaritu. Tedy jinak řečeno z + na -. To má zásadní vliv na m-prvky, přestanou být účinné. Nebo spíše působí jinak, než je potřeba. Každý člověk by se měl před užíváním m-prvků vnitřně tělesně očistit detoxikací, ale není to podmínkou. Návodů na internetu najdete mnoho.

 Vaše poznatky můžete prezentovat a zveřejnit na tomto webu a podělit se s ostatními o své zkušenosti.

 

Našel jsem jeden návod k užívání, který má být údajně bezpečný pro každého:
0,25g se rozpustí ve 4 litrech vody. Vodu doporučuji pouze lékařskou destilovanou, protože voda z vodovodu obsahuje chlór a neznámé množství iontů kovů a minerálů, někde dokonce jedy jako je fluorid. V našem případě produktů ORMEOS by se jednalo o množství cca 1/6 lahvičky 30ml. Vypijte asi 60 – 90 ml tohoto roztoku jednou až dvakrát denně. Minimální dávka by měla být použita pouze na dostatečně dlouhou dobu, obvykle na 1 až 3 měsíce v závislosti na jednotlivci a množství tekutiny. Poté si dát měsíc pauzu. A to jen v případě pokud chcete odstranit nějakou nemoc, dávky jsou tedy vyšší. Návody k užívání a doporučení dávkování se na internetu liší. Rozhodnout se musíte sami. Pokud jde o pravé přírodní ORME, přesto si myslím, že uvedené množství je překročené a ne zcela bezpečné.

Terminologie Orme – Ormus může být zavádějící. Existuje široký rozpor v tom, co se rozumí pod pojmem terminologie Ormus. Přispívá to hodně k zmatkům v diskusi o Ormus, která dnes ve světě existuje. Například mokrá nebo suchá metoda jejich přípravy. A i tyto základní metody se liší v postupu přípravy. Je rozdíl v Orme vyrobené z kovů a z přírodních surovin, jako jsou zeminy, vody a třeba mořská sůl. Dokonce konečný výrobek z mořské soli je závislý na kvalitě a obsahu minerálních iontů. Je různý podle použité vody a  místa. Přitom každá metoda i když stejná, nemusí v konečných produktech obsahovat stejné m-atomové prvky, rovněž i jejich množství. Např. výroba ORME z mořské vody z Mrtvého moře. Na YouTube je několik videí, jak ho vyrobit vysrážením Hydroxidem sodným. A tím to končí. A to je mystifikace a omyl. Není to ORME! Jednak musí dojít k pročištění vody a sraženiny výměnou vody a to asi 10x, aby se vyčistil a odstranil promýváním louh a byla konzumace bezpečná. Ale přesto, jak jsem uvedl jinde, jde o sraženinu převážně hořčíku, sodíku a vápníku, stopových prvků minerálů a velice malé procento monatomických prvků. Není pak divu, jak jsem četl na jednom americkém vedu, že probíhala léčba rakoviny postupem 2-6 kávových lžiček 2x denně. Pokud by šlo o skutečné ORME, tak by došlo k fatální chybě předávkováním a k nevratnému poškození těla i ducha. Nezapomínejte, že jde o energii! Zřejmě tedy šlo o  uvedenou  sraženinu hořčíku, sodíku a vápníku, jinak řečeno, pouze o první fázi výroby. Pokud někdo prodává takto vyrobený produkt pod označením ORMUS, dopouští se jednak omylu a na druhou stranu i podvodu.

A je tu ještě jeden důležitý aspekt. Patentová práva Davida Hudsona. Patentovat vynález nebo objev, není o tom, že si může kdokoli nějaký produkt vyrábět a prodávat jak chce. Není to věcí veřejnou i když je patent zveřejněn a vztahují se k výrobě jistá patentová a licenční práva. Pokud nemají tito výrobci zakoupenou licenci od vynálezce, dopouští se porušení zákona. V USA to znamená vězení a přinejlepším ztrátu majetku. V jiných státech by to znamenalo finanční postih a ztrátu. Neměli by tento fakt prodejci a výrobci podceňovat a brát na lehkou váhu!

A přesto, prodejci prodávají své produkty jejich pojmenování jako m-element, Ormus produkty a odkazují na to, že mají stejné vlastnosti. Není to pravda! Je vyloučeno, aby rozdílné postupy s rozdílných surovin byly naprosto totožné v účincích. Ale musíme přiznat, že ceny si jsou podobné. Buďte tedy uvážliví a opatrní ve výběru a především v užití.

Našel jsem další výrobek pro porovnání s různými ORME, které se vyskytují na trhu. Etherium Gold zahrnuje údajně monatomické  prvky zlata, iridium, rhodium, stříbra, platiny a chrómu, zvané také Ormus.

Harmonic Innerprizes (původně Etherium Technology) byla založena v roce 1995 z důvodů objevu bílého minerálního ložiska u jedné z lokalit vířivých vysokoenergetických zemských oblastí v pohoří Shasta v severní Kalifornii. Existuje domněnka, že toto ložisko je výsledkem imploze meteoritu před více než 200.000 roky. Tato geologická události vytvořila Etherium Gold, také známý jako bílý prášek nebo monatomické zlato. Tato jedinečná přírodní minerální směs vykazuje mimořádné vlastnosti, které posilují a stabilizují elektromagnetická pole lidského těla a stala se základem výzkumu pro vědce Harmonic Innerprizes – a pojmenovali ho Science Electromagnatheria.

Výzkumník Patrick, seřadil pro výzkum různé testy, které byly provedeny s bílým minerálním práškem. Testy zahrnuly mikrobiologické, ICP-MS analýzy a akutní toxikologie. Testy potvrdily některé z neobvyklých vlastnostech ložiska nerostných surovin a zjistil, že jsou prospěšné pro člověka v malých množstvích jako doplněk. Navíc, prášek byl testován na přítomnost monatomických prvků. Výsledky jsou následující:

Monoatomární Analýza:

prvek hodnota . prvek hodnota
Zlato 94 ppm . Stříbro 178 ppm
Iridium 24 ppm . rhodium 15 ppm
chróm 225 ppm . Platina 78 ppm

 

Výsledky získané z laserové spektrofotometrické a aktivační neutronové analýzy
Vyjádření výzkumníků bylo v dopise následující:
„Pane, kapsle které máme v rukou jsou mimo chápání elektromagnetických vlastností. Energetické vlastnosti těchto kapslí budou známa až v nové vědě, která se bude vyvíjet v budoucím času reality v Electromagnatheria“.
Sean Adam, ředitel výzkumu v Alphalearning ústavu, zavedl studii která začala 22. září 2002 a prohlásil:
„Nemůže být žádných pochyb, pokud jde o výsledky. Jedná se o chemicko-fyzikální experiment – ne psychologie. Ať už tomu člověk věří nebo ne, Etherium Zlato určitě mění nějakým způsobem mozek k lepšímu – vytváří větší rovnováhu a schopnosti učení se.“

Další provedená studie  provedená The Mind Spa ředitelem kliniky Robertem E. Dallas, Ph.D. v roce 1998 předběžných vyšetření biologických a neurofyziologických účinků Etherium Gold potvrdilo ve vyjádření následující:
„Podle názoru tohoto výzkumníka, kde výsledky jasně ukazují, že příjem produktu Etherium Gold vytváří pozitivní neurologické a pravděpodobně i fyziologické reakce.“
Další klinické testy byly provedeny v ALPHALEARNING INSTITUT World Trade Center CP 317 – 6982 Agno – Lugano, Švýcarsko Seanem Adamem. Výsledky?
„Etherium Gold Zlepšuje Brain Balance a schopnost učit se tím, že stimuluje Electro-chemické reakce v mozku.“

Ne! Není to reklama na tento a další produkty. Etherium Gold je totiž snad jediný výrobek, který byl klinicky testován a obsahuje ORME. Ale pozor! Není to ORME a není vyráběno chemickou cestou přeměny. Jde o přírodní minerály v nezměněné podobě s určitým minimálním množstvím monatomických prvků uvedených v tabulce. Nejde o čisté ORME jak v našich produktech. Navíc, jak jsem se dozvěděl z jiného webu propagující jejich produkty, kapsle s práškem se skládají z oxidu křemičitého a 66 dalších minerálních prvků a ? nějaké množství přírodního ORME. Takže vážení! I v tomto případě nejde o ORME a ani by se do této řady nemělo zařazovat. Přesto, všechny klinické testy, možná a je to pravděpodobné, díky jisté přítomnosti monatomických prvků potvrdily účinnost na lidský organismus a především na mozek a myšlení, převratné a šokující výsledky.

Mám pro vás ještě jedenu důležitou poznámku. ORME lze vyrobit v podstatě dva druhy. Jedny jsou vyrobeny z čistých kovů a chemicko-fyzikálním procesem vzniknou m-prvky v tekuté formě v podobě sraženiny nebo prášku. Další je z přírodních surovin což jsou minerální půdy, vody a z mořské soli. Všechny m-prvky jakkoli vyrobené jsou nestabilní a časem se vybíjí jejich energie. Mé pokusy to potvrdily. Faktem je, že ty m-prvky vyrobené z čistých kovů jsou stabilnější, než ty vyrobené z přírodních materiálů. Ovšem ty jsou předmětem patentových práv Davida Hudsona. Takže, životnost, energetická účinnost je u přírodních zaručena po dobu tří měsíců a u kovových dvojnásobná. Pak se m-prvky stabilizují na jistou minimální energetickou úroveň.
Proč tomu tak je?
Hudson napsal, že při výrobě dochází k přeměně a aktivaci. Jednak se zviditelní do podoby keramických shluků. Jinak, jak jsme si už řekli nejsou nijak zaznamenatelné. To je ta bílá sraženina ve vodním roztoku po pročištění. Dále se chemickými a fyzikálními procesy nabíjí energií, která přechází na tyto atomy z látek jako jsou kyseliny, louhy a teplota. M-prvky se nejvíce aktivují a vyzařují energii za účasti vodních molekul na které se váží. Voda je pak akumulátorem energie. Prášek rovněž vyzařuje, ale ne tolik jak za přítomnosti vody. Pokud nedochází ke skutečné přeměně a stabilizaci pomocí alchymistickým postupů, nebo moderní chemie, není nikdy stabilní a časem se vyzáří. Všechny formy mají vždy vlastnosti antigravitace a supravodivosti a různou intenzitu záření, ale nikdy nejsou stabilní! Takže podle zvoleného postupu mohou mít m-prvky různou sílu, ale vždy vyprchají.
Takže pokud si koupíte Ormus od nějakého např. amerického dodavatele, jeho účinnost se za pár měsíců vytratí. Prostě se vybije jako baterie.
Přišel jsem na to náhodou a to mě dovedlo k nutnosti vyrobit tyto m-prvky silnější a déle stabilní. Vydrží být aktivní mnohem déle než ostatní produkty, ale nejsou věčné. O to je výroba náročnější. A tím i nákladnější. Přesto je naše cena nižší než u ostatních nař. amerických produktů. Absolutně stabilní m-prvky jsou jen tehdy, pokud dojde při náročných chemických a fyzikálních postupech ke stabilizaci atomů. Pak vyzařují fluorescenční záři, atomy jsou supravodiči a vykazují antigravitační vlastnosti. Nelze je rozpustit v žádné kyselině. V podstatě touto složitou výrobou a postupy dojde k výrobě a aktivaci atomů do podoby, kdy je energie ve stavu hmoty vázaná na atomy m-prvků. Vznikne tak alchymistický filosofický kámen. Další fází výroby je přeměna na kámen mudrců. Ovšem ani jedno z toho Hudson nevyrobil i když jak popsal, vzniklý bílý prášek vykazoval podobné vlastnosti. Uvědomte si, že takový výrobek na trhu není a pochybuji že bude. Takže nenechte se zmást. Žádný výrobek ORME na trhu není stabilní!
Mohu vás ubezpečit, že naše produkty ORMEOS jsou jiné a k výše popsaným změnám a defektům nedochází. Většina výrobců a prodejců vůbec neví oč tu jde a o jaké atomy jde, jaké mají skutečné vlastnosti. Protože tomu nerozumí. Papouškují informace sebrané po internetu, různě je sepisují a argumentují některá fakta. Ale nerozumí tomu! Proto se dopouštějí chyb.
Nám nejde za každou cenu o zisk z prodeje, tak jak jiným výrobcům a prodejcům. V našem případě je zisk až na druhém místě. Nejdůležitější je, aby naše produkty vám pomohly, harmonizovaly a neublížily vám, vůbec nechceme aby vás nenávratně poškodily. To nechceme! Znovu opakuji – MÉNĚ JE VÍCE! Přesto jsou naše produkty mnohem silnější a účinnější než jiné pochybně vyrobené produkty a za stejnou cenu. Takže za stejné nebo menší peníze získáte více.
Tento technický materiál v produktech ORMEOS není léčebnou pomůckou. Tento materiál neléčí rakovinu a jiné vážné nemoci. Tento materiál pouze zdokonaluje vaše tělo. Vnitřním procesem uvádí organismus do stavu, v jakém má správně být. Je to náš vlastní imunitní systém, který bojuje a léčí nemoci, pokud můžete opravit svá DNA v každé buňce v těle světelnou energií. Vrátíte se zpět do původního stavu zdraví v jakém chcete  a měli byste být.
A ještě jeden příklad. Předem upozorňuji, že nejde o nějaký konkurenční boj. Ať tak, nebo tak, stejně vždy rozhoduje zákazník a je jen na jeho rozhodnutí. Jde mě o serióznost a přístup k zákazníkovi. Nabídl jsem začátkem roku obchodní spolupráci jednomu člověku. Já výrobu, on obchod. Nebyl to dobrý nápad. Nakonec jsem přišel na to, že mu šlo jen o získání postupu výroby a o zisk. Ale to není podstatné. Když jsme se rozešli, začal hledat možnost, jak uvést výrobky s m-prvky na trh. Na své webové stránky přidal ke kovovým koloidním přípravkům i m-prvky. Protože vím, že není schopen sám jakékoliv produkty vyrábět, jak koloidy, které si nechá vyrábět někým jiným, a protože nezná správný postup výroby, rovněž m-prvky pod označením ORMUS, nemá prostory ani kapacitu k výrobě, začal hledat jak obvykle dodavatele. Nakonec našel jednoho švýcarského výrobce, kterého nebudu jmenovat. Články o m-prvních má zpracované na solidní úrovni. Ale nejde o články, které si v podstatě ve stejném obsahu přečtete v originále na mnoha amerických webech. Jde o výrobky samotné.
U žádného výrobku není uvedeno, z čeho je vyroben. Zákazník se to nedozví. U většiny výrobků to vypadá a u některých určitě, že jsou vyrobeny z kovů. Ale např. u zlata se můžeme domnívat, že je vyrobeno z mořské soli. Ale nedozvíte se to z jaké. Lze tak usuzovat pouze z uvedené tabulky:
Source M-State Gold M-State Rhodium M-State Iridium M-State Magnesium
Dead Sea 70% 30%
Great Salt Lake 30% 5% 46%
Pacific Ocean 8-14% 30% 6-9% ?
 
V článku o produktu je uvedeno: „Předávkování Ormusem není možné, ale při nadměrném množství v jedné dávce může mít projímavý účinek, který je dán tím, že obsahuje 30% hořčíku.“ Pokud m-gold obsahuje hořčík, jak je patrné i z popisu, jedná se o rozšířenou verzi nedokonalé výroby, a produkt, i když je levnější je v podstatě předražený, tak jak u podobných výrobků popsaných výše. Takže jde o podvod. Ale v podstatě nevíte co kupujete. Je nesmysl, a není pravdou, že se nemůžete předávkovat! Jak jsem napsal jinde, můžete poškodit energeticko informační pole aury a to tento prodejce neví. Nejde o klasické předávkování, ale o vyšší dávku světelné energie, které vaše bytost nedokáže zpracovat a přijmout. Poškodí tak některé frekvence a někdy i nenávratně. V tomto případě to ovšem asi nehrozí, když m-prvků obsahuje minimálně, když za drahé peníze kupujete hořčík, sodík a vápník.

Z mořské soli lze vyrobit a tabulka to potvrzuje, pouze m-zlato, m-rhodium, m-iridium. Nic víc, žádný jiný, nebo jen jejich kombinace. Ostatní m-prvky se musí vyrábět chemicky z jednotlivých kovů a jejich výroba je náročná, nákladná a vyžaduje laboratoř. Lze tedy předpokládat a je to pravděpodobné, že m-prvky stříbro, měď, ruthenium, rhodium, platina, palladium, iridium, indium a titanium jsou vyrobeny z kovů. Ale nikde se to nedočtete. A jak jsem už napsal, jde tím pádem o porušení patentových práv Hudsona, protože nejde zvolit jiný postup výroby než je patentován. Navíc, i když jde o bílou sraženinu, v žádném případě nejde o ORME, tedy o monatomické prvky, ale o hydrochlorid kovů, tedy o koloidy. A v tom je ten podvod. Navíc má jiné magnetické pole a polaritu.

Není ani uvedeno, o jaké produkty jde. Jsou to potravinové doplňky, kosmetické přípravky nebo technické přípravky?
Zarazili mě produkty s názvem „Vysokoenergetické nano produkty“: měď, zlato, indium, iridium, palladium, platina, rhodium, titanium, stříbro, ruthenium. Jejich popis je stejný jak u m-prvků. Takže zákazník musí být zmaten jestli jde o koloidy, nanočástice, nebo m-prvky. A proč vysokoenergetické? Je to jen trik, který má zblbnou zákazníka.
M-prvky jsou samy o sobě vysokoenergetické. Ovšem nejde jen o energii, ale o druh, nebo-li frekvenci světla. Nanoprodukty a kolidy nikdy nedosáhnou stejnou energetickou bilanci a frekvenci jako m-prvky. Můžete do nich pouštět tisíce voltů a nikdy nedosáhnou stejného. Navíc tímto postupem u koloidů jde o jinou energii a otázka je, jak a jestli je pro tělo a buňky takto prospěšná. A další důležitý fakt, rozdíl je v opačné polaritě magnetického pole a to je zásadní. Lze tak odhalit pravost produktu. Takže jde o vysokoenergetické nano monatomární suspenzi, o koloidy, nebo o m-prvky??? Jaký je v tomto případě rozdíl mezi uvedenými m-prvky a vysokoenergetickými m-prvky? Jsem z toho sám zmaten. Některé koloidy kovů jsou pro lidský organismus toxické, ale to zřejmě dotyčný prodejce a jakoby výrobce asi neví.
A když jsem se zmínil o dávkování, skoro u všech prvků je dávkování stejné, což považuji za nesmysl. Je uvedeno 2-10 kapek denně. To je moc! A navíc, odborníci tvrdí, že není prospěšné a v podstatě odsuzují brát a užívat prvky jednotlivě. Jde o kopírování amerických webu a jejich nabídky.
Jinak dávkování u zlata a popis je okopírován a převzat od nás. I ochrana obalu a vytvoření Faradovy klece je rovněž okopírován i když v jisté formě krabičky. Jde v tomto případě o nedokonalou formu ochrany.
Podle mého názoru, na českém trhu a ve stejném městě se vyskytl další paskvil produktů pro vidinu velkého zisku nedůvěryhodného obsahu i když za nižší ceny. U m-prvků není rozhodující cena, ale kvalita! Prodejce a údajný výrobce nerozumí tomu co nabízí a jeho zájmem je pouze zisk a ne vaše zdraví. Klidně můžete na mou kritiku zapomenout a vyberte si produkt, který chcete a odkud chcete. Je na vás a na vašem rozhodnutí. Jsou to vaše peníze a vaše zdraví.
Příkladů některých výrobců a prodejců a jejich přístup k zákazníkovi se dá uvést několik.
Ještě jeden příklad k dokreslení trhu s ORME. Existuje několik webových prodejců, kteří zaobalili nabízený přípravek a je jedno jak se jmenuje, do tajemna, okultismu, astrologie, alchymie a mystiky. Jsou to zase jen obchodní triky. Podle mého názoru, pokud vyrábíte ORME za úplňku v jisté hvězdné konstelaci, v přítomnosti Atlantských krystalů, nemá to žádný vliv na kvalitu monatomických prvků. Nedojde k žádné změně! Změna je ovšem v ceně produktu a ve frekvenci. Jeden důvod by byl. Vložit do magnetického pole okultní informace přenášené vlny fotonů v jiné frekvenci než je nulový bod. Jaké? Těžko určit a nechci spekulovat.
Faktem je, že voda, pokud je součástí obsahu lahvičky, je silně magnetická, nabitá světelnou energií nulového bodu z ORME. V podstatě se monatomické prvky ve vodě aktivují. Voda má přirozené vlastnosti akumulátoru. Je možné ji nabíjet energií a vkládat do ní informace. Voda je schopna akumulovat i emoce, jinak řečeno, je schopna akumulovat jakékoliv vibrace. To je vědecky dokázáno! Předpokládá se, že tyto mikroshluky m-prvků dodávají vodě jedinečné vlastnosti a mají schopnost ukládat informace. A já s tím souhlasím, protože můj výzkum to potvrzuje!
Ovšem vkládat jakékoliv informace na vibrační úrovni do vody z ORME je zbytečné a neopodstatněné i když možné. Je to jako bych chtěl ovlivnit božské vibrace světla polarizovaným světlem měsíce za úplňku. Je to nesmysl. Všechno co zavání okultismem by mělo být daleko od ORME, stejně jako jakékoliv záření magnetického a elektromagnetického pole. Před tím varuje i Hudson.
ORME představuje nově objevenou formu (fázi) hmoty se zcela odlišnými fyzikálními vlastnostmi od normálních známých prvků. Byly vzneseny názory bádajících vědců, že tyto m-prvky vytvářejí v těle při požití neuvěřitelné fyzické a psychické zdravotní přínosy. M-prvky jsou supravodiče i při běžné teplotě. Tyto prvky rezonují s prvotní energií, jsou nulovým bodem, ze kterého pochází veškerý život ve vesmíru, a který je kvantovým potenciálem možností. ORME je takto jedním z nekonečných zdrojů energie, který lze nalézt ve vzduchu, půdě, rostlinách, kamenech a moři.
M-prvky jsou životní energií. Jsou velice potřebné jako protiváha energií smrti, kterým jsme denně vystaveni prostřednictvím našich potravin, naší pitnou vodou, našimi „léky“, elektromagnetickými poli a radioaktivitou v důsledku použití ochuzeného uranu, který používá válečný průmysl. Tyto negativní energie nás udržují nemocnými a smrtelnými.
Produkty ORMEOS – 1 jsou v základní sestavě pouze s obsahem zlata. ORMEOS – 2  je v kombinaci  mnoha stopovými minerálů v monatomickém stavu. Nejvyšší obsah tvoří m-zlato, přibližně 70%. Tyto minerály jsou obecně velmi potřebné pro lidské tělo, protože se zřídkakdy nacházejí v potravinách, zejména v normální západní stravě. Proto je doplněno důležitými minerály. Je klíčem ke zdraví, energii a dlouhé životnosti. Působí na DNA tím, že ji uvádí do stavu supravodiče. Zlato je výkonný elektrický vodič a pomáhá nabít fyzickou a duševní energii, způsobuje uklidnění a vyváženost, posiluje krev a srdce a posiluje imunitní systém. Je to skvělé pro pokožku a vlasy a má vlastnosti anti-stárnutí. Tento proces se děje postupně, tak jak světlo působí na jednotlivé buňky a DNA. M-zlato působí na hypofýzu, vyvolání zvýšenou hormonální produkci a je tedy omlazující prostředek. M-zlato posiluje srdce, zvyšuje tvorbu červených krvinek v kostní dřeni a zvyšuje světelné vibrace a tím i posiluje vaše duchovno. Zvyšuje mozkovou činnost a rovněž IQ.

Látky které m-prvkům škodí

Na některých Amerických webech píší, že při užívání ORME a léčení by se mělo vynechat v potravinách a nápojích vše co obsahuje siřičitany. Nemám zatím vyzkoumané, co siřičitany všechno obsahuje. Jako příklad co obsahuje siřičitany jsou cibule, česnek, některé chleby, červené víno a doplňky SOM. Důvod je asi ten, že by způsobovali přeměnu m-prvků na kovové atomické, tedy by se stali koloidy. A některé prvky v kovovém atomickém stavu jsou pro tělo toxické. Ovšem stejné m-prvky toxické pro tělo nejsou a bylo to už vědecky i praxí dvaceti let prokázáno.
No, oni ti Američané někdy píší všelijaké blbosti a nelze všemu věřit. Např. miluji česnek a cibuli a nikdy nijak neublížil, naopak. Je pravdou, že mnoho siřičitanů, éček, přidávaných do potravin tělu neprospívá. Za několik let výzkumu jsem nezjistil, že by siřičitany jakýmkoliv způsobem ovlivnily m-atomy. Přesto zde aspoň v menším měřítku něco o siřičitanech uvádím, což není na škodu. Já bych doporučil absolutně vynechat maso všeho druhu, protože je pro organismus toxické, vytváří kyselost organismu a zahleňuje střeva. Hodně pít, nejlépe vodu k vyplavování nečistot z těla.
Přece jen pro orientaci částečný přehled siřičitanů s E-kódem
E-kód Prostředek
E 220 Oxid siřičitý
E 221 Siřičitan sodný
E 222 Hydrogensiřičitan sodný
E 223 Disiřičitan sodný
E 224 Disiřičitan draselný
E 226 Siřičitan vápenatý
E 227 Hydrogensiřičitan vápenatý
E 228 Hydrogensiřičitan draselný

Obsah siřičitanů v potravinách se pohybuje v rozmezí do 10 mg/kg (např. zmrazená těsta, kukuřičný sirup, rosoly), do 60 mg/kg (čerství garnáti, nakládaná zelenina v nálevu, čerstvé houby), do 100 mg/kg (např. sušené brambory, vinný ocet). Nejvyšší koncentrace siřičitanů (až 1000 mg/kg) jsou v sušeném ovoci, vínu, ovocných šťávách (např. citron, limeta, hrozno).
Do potravin se tyto látky přidávají nejen pro své antimikrobiální vlastnosti, ale také pro svou schopnost účinkovat jako antioxidanty a tím zabraňovat postupným změnám barvy (ztráta barvy či hnědnutí) mnoha potravin, například čerstvého ovoce a zeleniny. Siřičitany se pro svou schopnost zabraňovat hnědnutí používají jako bělící látky při sušení ovoce (nesířené meruňky jsou hnědé, na rozdíl od krásně oranžových sířených) a zeleniny, při výrobě produktů z brambor a k bělení chmele, lecitinu, hub a ořechů. Ze sušeného ovoce tvoří většinou výjimku rozinky a sušené švestky. Bobulky vinných hroznů a švestky se obvykle suší přírodně, bez síření, a získávají proto tmavou barvu. Siřičitany se nepoužívají ani při sušení cibule a česneku.
Siřičitany v potravinách mohou představovat závažný problém pro některé astmatiky. Siřičitany snižují hladinu thiaminu neboli vitaminu B1 v ošetřených potravinách.
Vyvarujte se produktů, které obsahují oxid siřičitý, siřičitan sodný, draselný a hydrogensiřičitan , sodík a draslík metabisulfit, kteří patří do skupiny E konzervantů.

Oxid siřičitý – je známý jako jedovatá, vysoce dráždivá látka znečišťující ovzduší. Tato látka se používá v potravinách jako konzervant, jako prostředek zabraňující hnědnutí, bělící přísada i jako desinfekční prostředek. Vyrábí se synteticky zahříváním rudy s obsahem síry. Oxid siřičitý se přidává do levného vína, kukuřičného sirupu, želé, sušeného ovoce, džusů a dalších nealkoholických ovocných nápojů, octa, trvanlivého pečiva, džemů, marmelád, výrobků z brambor, instantních polévek. Oxid siřičitý ničí vitamíny, zvyšuje riziko vzniku žaludečních vředů, nádorových onemocnění, působí bolesti žaludku, hlavy, nevolnost a problémy astmatického typu.

Siřičitan sodný – je konzervant s antibakteriálními a protiplísňovými účinky. Používá se také jako prostředek proti hnědnutí. Vyrábí se probubláváním oxidu siřičitého skrz sodný roztok louhu. Setkáme se s ním v levném víně, některých ovocných nealkoholických nápojích, v některých výrobcích z brambor. Může být také obsažen v sušeném ovoci, marmeládách, džemech. Siřičitan sodný ničí vitamín B1 v potravinách, je také alergen, který může způsobit astmatický záchvat. U citlivých jedinců způsobuje nevolnost, bolesti žaludku, hlavy, průjem kožní problémy. Siřičitan sodný představuje také zátěž pro játra a ledviny.

Hydrogensiřičitan sodný – je aromatická sůl kyseliny siřičité, používá se jako konzervant, bělící prostředek i jako prostředek proti růstu bakterií. Vyrábí se z pyrosiřičitanu sodného. Má stejné použití i účinky jako siřičitan sodný.

Hydrogensiřičitan draselný – se vyrábí z oxidu siřičitého a z potaše. Má stejné použití i účinky na naše tělo jako siřičitan sodný.
Další a podrobnější informace si můžete vyhledat na internetu. Studujte a hledejte, co vám škodí a vyhněte se takovým potravinám. Budete méně nemocní. Částečné důsledky toxicity siřičitany lze redukovat užívání vitamínu B12.

Nevystavujte ORMEOS produkty slunečnímu světlu nebo elektromagnetickým polím [EMF]. Zahrnuje je to bezdrátové telefony, mobilní telefony, mikrovlnné trouby, elektrické hořáky, bezdrátové sítě a vysokonapěťové elektrické vedení.  Vyvarujte se těmto elektromagnetickým vlnám i když naše produkty jsou chráněny kovovým povrchem na skleněných lahvičkách a tak vytváří Faradayovu klec. Nevkládejte produkty do ledničky a nesmí zmrznout. Monatomické prvky by změnily polaritu a znehodnotily by se.
Výše jsem se zmínil o mase a doporučil přestali ho jíst. Dlouhodobá vysoká spotřeba masité stravy urychluje hromadění kyselých odpadů na buněčné úrovni, buněčné funkce jsou narušeny a tělo postupně v průběhu mnoha let přestane fungovat.
Vzhledem k tomu, že tělo je složeno ze 70% z kapaliny, hodnota pH (nebo hladina kyselinové báze) má výrazné účinky na chemii těla, zdraví a nemoci. Kyselinové báze nebo řízení pH reguluje dýchání, krevní oběh, trávení, vylučování, hormonální produkce, obranyschopnost a intracelulární komunikace. Ve skutečnosti tak pH je významně důležitým faktorem, který může poškodit živé buňky.
Jak stárneme, díky stravě dochází ke změnám, naše chemické a fyziologické pH pufrující mechanismy často v nás selhávají a v těle se začíná rozvíjet celkový vyšší profil kyseliny. Pro většinu Američanů mírně kyselejší pH krevní plazmy, extracelulárních kapalin a moči těla se stává „nebezpečný normou“ spíše než občasnou výjimky. A nejde jen o Američany protože Evropané je rapidní cestou dohánějí. Odpady a přebytek kyselin musí být neutralizovány a odstraněny z krve. Nicméně, když vyrovnávací paměti nebo stabilizační systémy se stávají být přetíženy, jsou kyseliny a zbytky kyseliny ukládány, místo toho aby se neutralizovaly. Jsou jednoduše přemístěny v těle a neodstraňují se vůbec, uloženy v extracelulárních tekutinách a pojivových tkání buňky. To způsobí, že záložní kyselinové odpady se v průběhu času hromadí. A to má vliv pomalu ohrožující všechny tělesné systémy a to zejména imunitní systém. Pojivová tkáň se pomalu stává otrávená toxickými odpady. Kyseliny jsou odváděny zpět do krevního řečiště a dalších důležitých orgánů.
Jak se více a více kyselina akumuluje a je vyčerpána skladovací kapacita, v tělu se pomalu začíná vytvářet „guláš“ z jeho vlastních jedovatých odpadů. Bez varování kyselé odpady začnou tiše korodovat žíly a tepny, ničí buněčné stěny, a pak celé orgány. Ve skutečnosti, kyselé pH je tak korosivně a zákeřně destruktivní, že je to považováno za příčinu většiny, ne-li všech degenerativních onemocnění, včetně mozkové mrtvice, srdečního infarktu a jiných kardiovaskulárních chorob, diabetes a obezity, rakoviny, imunitní nedostatečnosti a neurologických poruch jako je MS a MD a tak nerovnováha pH v těle způsobuje toxický odpad, nebo acidózy, je skutečným vrahem, je tichým zabijákem, protože to je příčina a následek k tolika smrtelným nemocem!
Výzkum ukazuje, že pokud úroveň pH v těle je mírně zásadité, tělo se nemůže a nemá sílu se léčit samo. Takže, bez ohledu na to, jaký typ modality, kterou používáte k odstranění vašeho zdravotního problému nebude účinná, dokud hladina pH je vysoká. Všechny farmaceutické léky a toxické chemikálie v nich obsažené mají za následek snížení pH v těle…. to znamená, že vytváří kyselé tělo! Takže konzumace masa je jednou z hlavních příčin všech civilizačních nemocí.

Příznaky acidózy

Příznaky, které mohou zůstat nepovšimnuty po celá léta:

Fáze 1. Začátek mírných, dlouhodobých příznaků:
Akné, panické ataky, nedostatek sexuální touhy, studené ruce a nohy, potravinové alergie, neklid, nadýmání, mírné bolesti hlavy, rychlé lapání po dechu, obtížně se dospat až do rána, pálení žáhy (pálení v žaludku a říhání kysele chutnající), zápach z úst.

Fáze 2: zprostředkující poruchy:
Opary, deprese, migréna, astma, kopřivka, otoky, infekce močových cest, zánět tlustého střeva, nadměrné padající vlasy, koktavost, necitlivost, plísňové infekce, nespavost.

Fáze 3: Pokročilé příznaky stanou zdravotní problémy:
Osteoporózy, Crohnova choroba, roztroušená skleróza, leukémie, všechny druhy rakoviny, Hodgkinova nemoc, schizofrenie, tuberkulóza, lupus, revmatoidní artritida.
To jsou příznaky, na které se máte těšit, pokud se zvyšují ve vašem těle kyseliny. Asi 98% americké veřejnosti má zvýšenou kyselost těla, pro skladbu potravin, které jedí!
Zdroj Cochran, Marc: Cochran acidóza

Korigace přehnaně kyselého těla: vyčištění a úprava svého jídelníčku a životního stylu. Zde je příklad toho, co můžete udělat, aby jste měli zásadité tělo:

 1. Konzumujte 80% alkalizujících potravin a 20% potraviny kyselinotvorných [uvedeno v objemech]
 2. Snížit bílkovin z masa [hovězí maso, vepřové maso, drůbež, sýr]
 3. Pít 6-8 sklenic každý den čisté vody
 4. Pít minimální množství mléka
 5. Jíst zelenou zeleninu (nejlépe bio)
 6. Jezte hodně ovoce
 7. Jíst semena luštěnin [fazole, hrách, čočka atd.]
 8. Jíst syrové ořechy, včetně slunečnicových semen a lněného semínka
 9. Přestat pít sladké limonády a hlavně Cocacolu a Pepsicolu
 10. Získat 20 až 30 minut expozice slunečního svitu pro vitamin D
 11. Jíst menší porce potravin
 12. Vařit a jíst více jídla domácího
 13. Eliminovat dietu rychlého občerstvení
 14. Každý den pobyt na čerstvém vzduchu
 15. Cvičení minimálně 30 minut nejméně čtyřikrát týdně
 16. Užívejte výživové doplňky
 17. Zlepšit své „Mental State“
 18. Cvičit správné hluboké dýchání pro odbourávání kyselosti
A ano, přijali jste stravovací návyky, které jdou těžko prolomit! Ale máte na výběr žít zdravý a dlouhý život nebo se stát zdravotně postižení a chronicky nemocní Američané a Evropané!
Rodriguez Rich, „Celkovým pH tělních tekutin,“ Livestrong 14. května 2011.   Rodriquez: tělo pH tekutin 2011
„Biochemické regulace v lidském těle se provádí za použití hydrogenuhličitanu, fosfátovými a proteinovými systémy. Všechny práce se vykonávají převedením kladně nabitých iontů vodíku zpět přes buněčné membrány. Hydrogenuhličitan je hlavním vyrovnávacím systémem v různých tělesných systémech, včetně krve, žaludku, ledvin a plic. Reakce reguluje hladinu pH a je katalyzována enzymem karboanhydrázy. Zvýšení aktivity tohoto enzymu vede ke zvýšení hydrogenuhličitanu a základní kapaliny a naopak, snížení vede ke kyselé tekutině. Poruchy: Nerovnováha hodnoty pH v ústech vede k zubnímu kazu a změny v krvi mohou vést k dýchacím obtížím. Když se žaludeční kyseliny dostanou mimo ochranný svěrač jícnu, nastane pálení žáhy a kyselá chuť. V pochvě se hodnota pH udržuje mírně kyselá 4,3. Tato úroveň udržuje škodlivé bakterie a plísně z způsobuje symptomatické infekce a všechny derivace z těchto průměrů může pomoci při diagnostice různých bakteriálních onemocnění, jako jsou  kandidózy. Klidová pH lidské dělohy se pohybuje v rozmezí od 6,6 do 7,6, a je ovlivněna menstruačními cykly. „

Jak mnozí víte, bohužel, na planetě existují temné a mocné síly, které se snaží, aby nás odstřihly od realizace našeho skutečného potenciálu, který by umožnil náš skutečný vývoj do vyššího vědomí. Tak se šíří energie smrti po celé planetě. Ovládají a řídí výrobu potravin. Vynalezli NPK pro zemědělství, který je založen na pěstování plodin s minimem tří prvků: dusík (N), fosforu (P) a draslíku (K). Důvod byl prostý. Likvidace válečných zásob výbušnin z dusíkatých bomb a granátů po první světové válce a následně z druhé války. Rostliny pěstované s hnojivem NPK nemohou běžně přežít ve volné přírodě, protože by tyto oslabené organismy byli okamžitě zničeny invazí hmyzu a hub. To je důvod, proč jsou tyto plodiny „ošetřovány“ pesticidy, které jsou zase variací nervového plynu. A to nechci rozebírat geneticky modifikované potraviny, které navíc likvidují přírodní rostlinný genofond planety.

Ale tak to být nemusí, pokud se rozhodneme vše změnit. Uvědomte si, že síla života je vždy silnější než síla smrti a temnoty a je pouze nepřítomností světla. Vše, co musíte udělat, je obklopit se světlem a změnit životní styl. Světlo je všude kolem a uvnitř vás. A ORME, m-prvky jsou světlo!

Podrobnosti o užití najdete u každého produktu ORMEOS

 

UPOZORNĚNÍ

 Na základě směrnic a nařízení Evropské unie, které jsme jako členský stát povinni včlenit do našeho právního systému jisté zákony. Nelze prodávat produkty s m-prvky k vnitřnímu užití jako lék, potravinový doplněk, nebo kosmetický prostředek k vnějšímu užití  a nemůžeme zde tudíž uvádět žádná (ani pravdivá) zdravotní tvrzení.
 
 
Případná doporučení nejsou návodem k jakémukoliv užívání. Pokusné užití je pouze vaším rozhodnutím a za případné potíže neneseme žádnou odpovědnost!
Důvody pro taková nařízení jsou jistě každému zřejmé.
Evropská unie… je bojovník proti zdravému rozumu a ochránce businessu farmaceutických koncernů před přírodou.