Magnetoterapie Ormeos kapsle k vytváření magnetické vody pro magnetoterapii   Využití magnetizované vody k léčebným účelům  lze datovat na tisíciletí. Avšak teprve v současné době se objevují první seriozní a vědecky podložené informace. Experimenty prokázaly vetší odolnost organismu proti infekci, regulační účinky na trávicí trakt, protiaterosklerotické efekty, zklidňující účinky na nervový systém. Byly provedeny i první experimenty na zvířatech, kde se sledovaly možné protinádorové účinky. Zmagnetizované tekutiny jako je voda,  minerálky, džus, čaj a jiné, by měly být součástí každodenního pitného režimu pro dosažení dobrého celkového zdravotního stavu a posílení imunitního systému organismu. Zmagnetizovaná voda může příznivě působit při zažívacích potížích, nadýmání, žaludečních vředech, ... Dozvědět se více ...
23. 1. 2019novetrendy
Duchovní stránka užívání ORME   M-prvky mají tu účinnost, že opravují jakkoliv poškozené DNA, obnovuje jeho původní božský stav, tedy ze dvou na dvanácti řetězovou a zvýší vibrace na úroveň až páté dimenze. Probouzí v člověku vědomí a pozdvihuje duchovně. Jak jsem napsal v jiném článku, před rokem 2012 se dost hovořilo a psalo o duchovní transformaci lidstva, která měla přijít. Pochopitelně nic se nestalo a jsme tu pořád ve stejných sračkách. Žádná transformace se nekonala! A proč? Protože to byl nesmysl a podvod. Duchovní transformace je vždy individuální duchovní záležitost. Nelze ji provádět hromadně, protože každý jsme jiný a každý je jinak vibračně ... Dozvědět se více ...
23. 1. 2019novetrendy
Zdravotními účinky monatomového zlata Monatomové zlato (dále jen m-zlato) vykazuje fyzikální vlastnosti, které jsou velmi odlišné, než je u kovové formy, a proto jsou stále studovány některými fyziky. Proto mnoho z vlastností m-zlata jsou zatím ještě neznámé pro veřejnost. Nicméně, někteří vědci tvrdí, že tento bílý prášek zlata má po určité úpravě záři podobnou fluorescenční a supravodivé vlastnosti. Jeho supravodivé vlastnosti jsou některé z důvodů, proč má sílu levitace. Podle některých historiků, Sumerové a Egypťané věřili, že bílý prášek zlata by mohlo povzbudit duchovní transformaci, zvýšení energie a dlouhou životnost, protože má exotické léčivé účinky na tělo, mozek a epifýzou.Někteří vědci také ... Dozvědět se více ...
23. 1. 2019novetrendy
Vztah mezi mikroshlukovými a monatomickými prvky z pohledu fyziky   Koncem roku 1980 někteří jaderní fyzici zjistili, že atomy prvků kovových byly uspořádány v mikroshlucích. Tyto mikroshluky jsou velmi malé skupiny atomů, v nichž se pohybuje od dvou do několika stovek atomů. Je-li u některých kovů přítomen mikroshluk konkrétního počtu atomů, pak jejich atomy budou uspořádány do příhradové konstrukce s kovovými vlastnostmi.Pokud je však přítomen méně než kritický počet atomů, bude mikroshluk rozčleněn do monatomických atomů s keramickými vlastnostmi.Tyto mikroshluky mohou být detekovány i ve vodě.Předpokládá se, že  jí dodávají jedinečné vlastnosti a mají schopnost ukládat informace. Vzhledem k tomu, že monatomární prvky (dále jen m-prvky) mají ... Dozvědět se více ...
23. 1. 2019novetrendy
Monatomické zlato – je bezpečné pro naše zdraví?   Mnoho lidí tvrdí, že monatomické zlato, známé také jako bílý zlatý prášek, je klíčem ke zdraví, energii a dlouhé životnosti.  Ale je toto jednoatomové zlato reálné? Podle některých archeologů a vědců je tento exotický bílý prášek zlata skutečný a byl používán určitou třídou vládnoucích Egypťanů, Sumerů, Babyloňanů a tajnými společnostmi pro esoterické rituály ke zvýšení vitality a dlouhověkosti.Mnoho výzkumníků okultismu věří, že jednoatomové zlato je dodnes stále používáno v esoterických obřadech tajných společností.   Co je jednoatomové zlato? Monatomové prvky, jako je například zlato, iridium aj., mohou existovat také jako jednotlivé atomy, které nejsou k sobě navzájem ... Dozvědět se více ...
23. 1. 2019novetrendy