Duchovní stránka užívání ORME

 

M-prvky mají tu účinnost, že opravují jakkoliv poškozené DNA, obnovuje jeho původní božský stav, tedy ze dvou na dvanácti řetězovou a zvýší vibrace na úroveň až páté dimenze. Probouzí v člověku vědomí a pozdvihuje duchovně.
Jak jsem napsal v jiném článku, před rokem 2012 se dost hovořilo a psalo o duchovní transformaci lidstva, která měla přijít. Pochopitelně nic se nestalo a jsme tu pořád ve stejných sračkách. Žádná transformace se nekonala! A proč? Protože to byl nesmysl a podvod. Duchovní transformace je vždy individuální duchovní záležitost. Nelze ji provádět hromadně, protože každý jsme jiný a každý je jinak vibračně zatížen, jinak řečeno, působením karmického zákona. Jsme tvůrci a jako takoví si každý a každou vteřinu vytváříme na vibrační frekvenci své klady a zápory. Jediná cesta je toto karmické zatížení spálit vyššími vibracemi Světla a v neposlední řadě i Lásky. Existuje nespočet metod, jak toho docílit a většinou jde o složité a náročné praktiky duchovních cvičení, trvající léta a někdy i celý život, než se projeví výsledky. A to je rovněž individuální.
Celý vesmír je jen o energiích a duchovno jsou energie. Není možné, aby vás napadlo, nebo abyste si mysleli, že užívání m-prvků nahradí nějakou zázračnou pilulku a vše za vás vyřeší. Omyl!
Ano, opraví vaše poškozené a deformované DNA. Tělo začne dostávat obrovské množství světelné energie. Budete moci dělat zázraky a získáte zázračné schopnosti. A protože jde o energii, musíme s ní zacházet moudře, protože energie muže být použita jak pro dobro, tak naopak. A důležité je, jakou energii ve své duchovní podstatě skrýváme. Co jsme nastřádali podle Karmického zákona. Tyto energie s užíváním m-prvků se začnou projevovat. Pokud jste založením negativním, dřímají ve vás temné síly, věřte, že se projeví mnohem silněji. Pokud budete chtít výš ke světlu, musíte je potlačit a v podstatě zničit, spálit, protože ve vašem Já nemají místo. Přesto, i když jste vlastníkem nízkých a negativních vibrací, světlo nulového bodu m-prvků na vás působí pozitivně a zvyšují vibrace. Zamyslete se nad tím!
Samozřejmě, pokud jsme založením pozitivním, směřujeme k vyššímu duchovnu, posílí vás a povedou výš a výš. V jisté fázi zvýšených vibrací se začnou světlem spalovat karmické energie a vaše duchovno se začne očišťovat. Bez této očisty a spálení především negativních energií a všeho, co by vás mohlo tížit, nejste schopni postoupit dál, třeba do vyšší páté dimenze. Nepustí vás to dál. Budete se muset rozhodnout, zda lpíte na něčem, co je součástí vašeho ega a patří do nižších vibrací. Musíte vše zatěžující opustit. Pokud tak neučiníte, stáhne vás vaše špatné rozhodnutí zpět do nižších vibrací a zničí vás. Stanete se padlým andělem.
M-prvky jsou životní energií.Je velice potřebná jako protiváha k energii smrti, které jsme vystaveni denně prostřednictvím našich potravin, naší pitnou vodou, našimi „léky“, sugescemi, elektromagnetickými poli a radioaktivitou v důsledku použití ochuzeného uranu vzkvétajícím válečným průmyslem. Nemá smysl všechny negativní rysy této civilizace vypisovat. Tyto negativní temné energie nás udržují nemocnými a zranitelnými.
Ale takto to nemusí být nadále a vždy.Uvědomte si, že síla života je vždy silnější než síla smrti a temna, je to pouze nepřítomností světla.Vše, co musíte udělat, je obklopit se světlem.Je všude kolem a uvnitř vás.
Z toho vyplývá, že při užívání m-prvků musíte vědomě na sobě a vašem duchovnu pomocí vůle pracovat. Vědomě se chtít očišťovat. Nelze sedět na dvou židlích. Nelze sloužit Systému negativních sil, které ovládá na každém kroku tuto realitu, užívat si, a na druhou stranu chtít se stát duchovním člověkem sloužící vyšším vibracím Světla a Lásky. Určitě vám pomůže nespočet duchovních cvičení a postupem si najdete sami, co vám vyhovuje a co pomůže utišit vaše ego, vaše já, které se nebude chtít jen tak své vlády vzdát. Musíte na sobě duchovně pracovat! m-prvky celý duchovní proces nesmírně urychlí. Můžete, pokud budete moudří, docílit skutečné duchovní transformace. A to by mělo a má být smyslem našeho působení v této realitě, které říkáme život. Ale není to život, je to jen klam Matrixu. Můžete to vše změnit a k tomu vám mohou dopomoci m-prvky.
Někteří fyzici zkoumající m-prvky tvrdí, že tyto částice hmoty vyzařující světlo, jsou zprostředkovatelem informací, které vysílá do okolí. Tyto částice se napojují na DNA a předávají informace buňkám v těle. Buňky pak snáze mezi setbou komunikují. S napojením m-atomů na DNA se buňky stávají supravodiči. Pokud jde o čisté nedeformované světlo nulového bodu, tedy bez negativních informací, napravují vady a deformace v DNA. V řetězci odstraní genetické vady a chyby v kódech nastřádané za tisíce početí a zrození zapříčiněné křížením rodičů. Pokud se na to podíváme z pohledu duchovna, zásadní pro vytváření deformací v DNA jsou naše vibrace myšlenek, které vytvářejí a přetvářejí naši realitu. To znamená, dědičné vady a deformace jsou vinou našich představ a myšlenek. Nejde tedy jen o vysílání světla a vibrací z m-prvků, ale i o přijímání.
Pokud je to skutečně tak a m-prvky navíc zesilují přijímané vibrace vyzařováním do okolí, musíme si dát dobrý pozor na naše myšlenky. Monatomické prvky vázané na DNA ji harmonizují a uvádí, dalo by se říct, do panenské božské formy. Proto jsou časem odstraněny všechny nemoci a tělo se těší naprostému zdraví a imunitě. Je to vlivem vyšších světelných vibrací zprostředkované m-prvky převážně zlata a platinové řady. Pokud ovšem nebudeme deformovat toto světlo negativními vibracemi a myšlenkami hypochondra.
V dnešní době je vědecky prokázané, že maše myšlenky a emoce, energie, které jsme vytvořily a vytváříme, se shlukují v naší auře. Pokud konkrétní myšlenku stále živíme energií, nakonec se zhmotní v těle, tedy ve hmotě. Myšlenky přetváří hmotu. Myslíme-li např. stále na nemoc a stále si ji představujeme, živíme ji energií v obrazech, nakonec představovanou nemoc dostaneme, projeví se ve hmotě a podlehneme těmto energiím. Uvedu příklad.
Chřipka a chřipková epidemie. „Zase se blíží, zase budu nemocný. Masmédia nás bombardují varováním a nabádají, abychom se připravili, ochránili se vakcínami. Virus je rok od roku účinnější a silnější. Bez silných antibiotik, které musíme nevyhnutelně brát, můžeme i zemřít, protože nás může virus zabít.
To vše je past vládnoucích elit a farmaceutických korporací. Je to léčka a záměr vám vnutit jejich myšlenku a vůli. Je to systém ovládání! A mnoho z nás podlehne.
Není to vina virů. Je to vina našich myšlenek, protože jsme podlehli systému ovládání a vytváříme si tak nemoc. NE-MOC! Oslabíme imunitu a virus má pak snadnější práci. A pokud se tak stane, cpeme do sebe  hromadu jedů prostřednictvím farmaceutických, jakoby zázračných pilulek, které zapříčiní poškození orgánů v těle, dále oslabí imunitu, vytvoří vedlejší účinky vyvolávající další nemoci. V podstatě vás donutí vytvářet další myšlenky na nemoci a nebezpečí, vyvolají ve vás strach a strach je okultním klíčem k ovládání.
Nemyslete tedy na negativní věci, odmítejte je a rušte je hned v zárodku. Nenechte negativní energii ukládat ve vaší auře. Netvořte negativní vibrace temna. Zásadní je, m-prvky jako supravodiče přetransformují vaše tělo v samotný supravodič. Působí v přenosu informací rychlostí světla a velice rychle vytváří vaši stvořenou realitu. A to je varování a je nutné si to uvědomit.
K dalšímu dokreslení k tématu, zde uvedu výňatek z článku, který jsem napsal pro časopis „Eniologie člověka“.
Aura má být podle indických nauk energetická struktura, kterou spoluvytvářejí vnitřní prána, neboli energie Paramátmy, kterou využívá átma, a vnější prána přijímaná čakrami. Je  projevem životních aspektů v energetickém poli. Jsou zde přítomny veškeré emoce, myšlenky, představy, zkušenosti i záměry, které její nositel, tedy i člověk, má. Věda připouští, že biopole živého organismu lze biofyzikálně definovat jako soubor částic s produkcí záření o rázných kmitočtech a že toto pole vzájemně souvisí s vnitřními procesy v organismu a vnějšími podmínkami prostředí. Je obrazem biochemických a elektrických pochodů v organismu a tím vlastně i informačním zdrojem o jeho stavu.
Kvantový fyzik F. A. Popp, začal zhruba před více jak dvaceti lety zkoumat nesmírně slabé světlo, které vyzařuje každý živočich, od jednobuněčného organismu až po člověka. Fotony jsou fyzikální stavební kameny světla. Popp je nazval „biofotony“, aby zdůraznil skutečnost, že světlo je vyzařováno živými buňkami. Jedním z nejdůležitějších poznatků výzkumu biofotonů bylo zjištění, že světlo buněk není stejného druhu jako třeba světlo žárovky, v němž je obsaženo mnoho vlnových délek, ale je souvislé, podobně jako světlo laserového paprsku. Laserové světlo se skládá jen z jedné vlnové délky, kde všechny fotony kmitají ve stejném taktu. Tyto mimořádné vlastnosti dnes technika využívá nejrůznějším způsobem. Většina z nás zná trojrozměrné obrazy, které laserové paprsky vykouzlí v prostoru. Obrazy mohou vzniknout díky tomu, že laserové světlo je mimořádně dobrý nosič informací.
Doktor Popp bezpochyby objevil základní formu komunikace v přírodě – světlem vysílané informace přijímají i ostatní buňky a dovedou je rozluštit. Biofotony řídí také procesy uvnitř organismu. Podle odhadu vědců proběhne například v lidském organismu každou sekundu 1.000.000.000.000.000.000, slovy jeden trilion chemických reakcí. Nebo, jako to formuluje Fritz Albert Popp: „Bez biofotonů jako koordinátorů všech těchto procesů by nemohl existovat žádný člověk, neboť po několika sekundách by se zhroutil jako biochemická kaše. Nervový systém nemůže tuto práci zvládnout a také pro ni nebyl vytvořen. Ostatně, po dvaceti letech každodenní práce v oblasti těchto měření jsem ještě nenalezl živý organismus, který by nevyzařoval žádné světlo.“
Výměna informací je nutná k přežití nejen v rámci jednoho organismu, nýbrž hraje také dosud nepříliš známou a přitom významnou roli při komunikaci mezi jednotlivými živými organismy. Biofotony, „světlo života“, vystupují z těla každého živého organismu jako nositelé komplexní informace, pohybují se rychlostí světla a zasahují jiné živé organismy. Biofotonové záření jsou vlnové obrazy informace, která je vysílána a přijímána lidmi, zvířaty a rostlinami.
Německému kvantovému fyziku Poppovi bylo od začátku jeho výzkumu jasné, že biofotony, které tělo vyzařuje, mohou mít souvislost s tím, co se už po tisíciletí popisuje jako „aura“ nebo zvláštní „vyzařování světla“. Věděl také, že se z hlediska vědy v očích svých kolegů fyziků vydal na tenký led, když začal zkoumat světlo buněk. Došel k závěru, že „světlo, které měříme, je aura živých tvorů. Lépe řečeno, část jejich aury, totiž ta část, která je viditelná a měřitelná dnešními detektory. My toto světlo měříme. Nemůže být tedy žádná pochybnost o tom, že vystupuje ze systému těla.“
Kvantová fyzika uvádí, že energie a hmota jsou zaměnitelné, a teorie strun ukazuje, že rozdíly ve tvaru fyzických věcí jsou prostě jen rozdíly v energetických vibracích.
Vědci a výzkumníci po celém světě dnes potvrzují, že věc, která se zdá být pevnou hmotou, je  ve skutečnosti jen zdáním a  neodpovídá realitě. Látka na pohled pevná je ve skutečnosti tvořena čistou energií vibrující na určité frekvenci, která poskytuje vlastnosti, jako je tvar, velikost, struktura atd. Tuto pevnou hmotu známe jako předměty, které nás obklopují, a dokonce i molekuly, atomy a buňky v našem těle se ve skutečnosti skládají z vibračních energetických částic zvaných elektrony, protony a neutrony a z dalších malých částeček. Jak jsme si už řekli, byly dokonce objeveny biofotony, které mají jiné vlastnosti než klasický foton. Když tyto částice vibrují ve svém jádru, je generován malý elektrický impuls v našem těle podle zákonů fyziky – když je elektrické pole kolem těla, magnetické pole se vyvine automaticky. Malé elektrické impulsy v buňkách našeho těla kolem něj vytvářejí magnetické pole, které ve skutečnosti nazýváme aurou – elektromagnetickým polem těla. U živočichů a rostlin jde o biopole. A protože vše v tomto vesmíru je tvořeno stejnými částicemi – elektrony, protony, neutrony atd., znamená to, že všechno má auru. Pokud budeme pokračovat v rozšiřování detekce menších a menších těchto tzv. elementárních částic, dostaneme se do bodu, kdy nenajdeme nic než jen čisté energie vibrující v samotné podstatě těchto pevných objektů. Všechno v tomto fyzickém vesmíru není nic jiného než samotná energie. A tak je nesmyslem všechny dosud známé poznatky o bioenergii a auře odsouvat do parapsychologie,  psychotroniky či okultních věd jenom proto, že tomu buď nerozumíme, nebo nechceme přijmout vědecké důkazy.“
Biofoton, objevený kvantovým fyzikem F. A. Poppem je v podstatě totožný s fotony nulového bodu vyzařované monatomickými prvky. Je tu ovšem jeden rozdíl. Má měření ukázali, že magnetické pole m-prvků, tedy i vyzařované fotony, mají opačnou polaritu než biofotony.  Možná je to tím, že m-prvky mají jiné vlastnosti. Mám na mysli hlavně antigravitační efekt a ten by se logicky měl projevovat v opačné polaritě záření. Je to ovšem jen má teorie. Proto bych pojmenoval fotony vyzařované m-atomy NB-fotony, tedy fotony nulového bodu a fotony vyzařující v živé bytosti a rostlinách B-fotony, tedy biofotony, jak je pojmenoval Popp. Rozdíl je i v naměřené polaritě. Tento objev může být v celku zásadní.
Pokud se tyto supravodivé prvky dostanou do těla, kde působí, mnohem intenzivněji a silněji tokem jedné vlnové délky, přenáší jako laser všechny informace rychlostí světla. Světlo nerozlišuje, zda jde o dobré či špatné informace. Pouze vyzařuje a působí. A protože jsou součástí živé hmoty, světlo nulového bodu je přetransformované v živé hmotě, lze je nazvat biofotony, ovlivněné naší vůlí a představivostí, imaginací a vytvářením Obraznosti.
Chcete-li, aby tyto biofotony, zesilované supravodivými m-částicemi přetransformovali do božské bytosti světla a nepodléhali jste nízkým vibracím temna, mohu vám poradit jednoduché řešení. Kdykoliv máte problém a potřebujete zahnat nízké vibrace temna ve svých myšlenkách či útocích zvenčí, v duchu si říkejte slova: JÁ JSEM SVĚTLO A LÁSKA. Představte si, že celé vaše tělo svítí jak žárovka. Každý vnitřní orgán, každá buňka, každý atom. Prociťte tato slova a představu srdcem.
Když užíváte m-prvky – JÁ JSEM SVĚTLO A LÁSKA. Když kapete z kapátka lahvičky s m-prvky do vody, nebo přímo na jazyk, pod jazyk, říkejte si: JÁ JSEM SVĚTLO A LÁSKA a když polykáte tekutinu, či užíváte na jakoukoliv část těla vně, – PŘIJÍMÁM VIBRACE SVĚTLA A LÁSKY Z ORME.
M-prvky i voda, v které jsou obsaženy, je silně magnetická a velice rychle, snáze a účinně přijme vaše informace o Světle a Lásce. Tyto informace a vibrace pak jsou vyzařovány do těla. A protože jsou to základní vaše a vámi vložené informace, ochrání vás a vaše tělo uvádí do harmonie Světla a Lásky.
A zde se dostáváme k dalšímu tématu, a to jsou výrobci ORME.
M-prvky jsou ve vesmíru a v přírodě v původní podobě vyzařující vibrace Světla a Lásky. Jsou nestranné. Jedině člověk jako tvůrčí bytost, a v podstatě všechny bytosti mající ve své duchovní podstatě svobodnou vůli tvořit, mohou tento tok a polaritu světla změnit. A to se týká samotných výrobců a prodejců. Pokud jejich myšlenky se soustředí při výrobě na business, peníze, zisk, osobní prospěch, kvanta, osobní problémy, problémy světa, strach, chtíč apod., přenáší tyto vibrace myšlenek do světelných vibrací ORME a akumulují je do jejich magnetického pole. A tyto vibrace jsou pak výrobkem a jeho užíváním přenášeny na uživatele. Nevím jaký mají přístup a myšlenkové pochody ostatní výrobci a prodejci. A v tom tkví obrovské nebezpečí. Může to být i pastí Elit a korporací, okultních vládců této planety, tak jak někteří prohlašují a varují. A s tím mohu jen souhlasit.
Není dnes tajemstvím, že vládnoucí okultní elita má v plánu nastolit NWO. Chce docílit rozdělení světa pouze na vládce a otroky. A snaží se všemi směry, používají všechny vymoženosti a poznatky nejen okultních věd a nauk, ale i konvenční vědy a vědeckého pokroku, která jim slouží. Není zde nutné vypisovat, jaké mají s lidstvem plány a jak na nás ve všech směrech působí jen proto, aby nás ovládli. Pokud se tak stane, bude konec s lidskou rasou zde na této planetě Zemi. Na internetu najdete mnoho informací na toto téma. A tento jejich scénář nesmíme dopustit. Tito temní vládci si možná myslí, že na planetě je vytvořeno tolik temna a zla, že tato síla je už ve stádiu, kdy ORME celý proces destrukce jen urychlí a tím dojde konečně k nastolení plánovaného NWO.
Je totiž zvláštní, jak k prozrazenému tisíciletému tajemství elita přistupuje. Po tisíciletí bylo toto tajemství jen pro vládnoucí elitu, pro polobohy a bohy. Nikdy pro masy. Ale dnes se dostává do rukou všech lidí a nabízí možnosti, o kterých se jen šuškalo a jsou nepředstavitelné. Možnosti, které mohou způsobit skutečně osobní i globální duchovní transformaci do vibrací Světla a Lásky. Tím by ovšem vládnoucí Elita ztratila sílu a možnost vládnout, nastolit NWO. Planeta by se konečně dostala z vibračního vězení temna. Vesmír by se otevřel a mohli bychom konečně volně přijímat jeho dary. Znovu bychom byli napojeni na Zdroj.
K tomu lze dodat jednoduchý závěr. Pokud se rozhodnete užívat m-prvky v jakékoliv podobě, máte v rukou nejen váš osud a budoucnost, ale i osud celé planety a veškerého života. Přeji si, abyste tato slova měli vždy při užívání produktů s m-prvky na paměti.
Když jsem se poprvé dozvěděl o bílém práškovém zlatě, tedy o ORME, začal jsem usilovně pátrat po informacích. A důvod byl jediný. Protože jsem velice rychle pochopil podstatu, jediné co mě napadlo, začít ho vyrábět a pomoci lidem. Nejen řešit problémy lidstvo sužujících nemocí, kterých je stále víc a víc, ale především pomoci v duchovní transformaci. Ke Světlu a Lásce, ke Zdroji. Bojovat tak proti temnotě vědeckého a duchovního úpadku.
Nepomyslel jsem na osobní prospěch, dokonce ani na osobní duchovní transformaci. Možná si mnozí pomyslíte, co je to za blázna, vždyť takový přístup není moderní, aktuální ani běžný. Ano. Takový jsem a tak k mým záměrům přistupuji. Dobře jsem si vědom, jaký je dnešní svět a jaký tu funguje díky Okultním vládcům systém. Dnes to vypadá, že výrobci i prodejci jsou jednotliví podnikatelé, ať už mají úmysly a záměry jakékoliv. Postupně se ale vše může změnit. A nebudu ani naznačovat jak. Už dnes zkorumpované vlády vydávají zákony ve prospěch nadnárodních koncernů a korporací. To, co není v jejich zájmu je zákonnou cestou omezeno nebo zakázáno. Vše, co je dobré a prospěšné pro lidstvo a pomáhá jim v boji proti temným vibracím a silám přírodními prostředky, jde zákonnou cesto do řitního tunelu. Zákazy, příkazy, nařízení, sankce, diskriminace, nesvoboda a tresty. To je současný systém, taková je dnešní realita globální totality.
Protože jsem si vědom vlastností a působení m-prvků, při výrobě se snažím vytvářet prostředí, hlavně myšlenkové, Světla a Lásky. Chci, aby produkty byly nositelem těchto vibrací – JÁ JSEM SVĚTLO A LÁSKA. Aby byli prospěšné všem lidem a pomohli. Nic víc si nepřeji. Čím více lidí bude užívat naše produkty Ormeos, tím více světla bude mezi námi a tím více bude Lásky.
Temnota se bojí Světla. Nesnáší ho a nemůže v jeho přítomnosti existovat. Okultní Elita i když má všechny možné nástroje moci a ovládání, přesto se bojí lidstva. Dobře vědí, jaké máme možnosti a jakou můžeme mít sílu, pokud si je uvědomíme a pokud se probudíme z letargie temných sil a otroctví. Budoucnost civilizace a evoluce lidstva je jedině možná ve vibracích Světla a Lásky. Jiná cesta není. Je jen na nás, jaká nás čeká budoucnost a budoucnost našich dětí.
Děj se vůle tvá člověče!
M-prvky / Štítky: