Monatomické zlato – je bezpečné pro naše zdraví?   Mnoho lidí tvrdí, že monatomické zlato, známé také jako bílý zlatý prášek, je klíčem ke zdraví, energii a dlouhé životnosti.  Ale je toto jednoatomové zlato reálné? Podle některých archeologů a vědců je tento exotický bílý prášek zlata skutečný a byl používán určitou třídou vládnoucích Egypťanů, Sumerů, Babyloňanů a tajnými společnostmi pro esoterické rituály ke zvýšení vitality a dlouhověkosti.Mnoho výzkumníků okultismu věří, že jednoatomové zlato je dodnes stále používáno v esoterických obřadech tajných společností.   Co je jednoatomové zlato? Monatomové prvky, jako je například zlato, iridium aj., mohou existovat také jako jednotlivé atomy, které nejsou k sobě navzájem ... Dozvědět se více ...
23. 1. 2019novetrendy