Vztah mezi mikroshlukovými a monatomickými prvky z pohledu fyziky